Resultats de búsqueda per a 'dibuixar la nat'

Elements 1 a 10 de un total de 15

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 • Planificació i govern del territori a l'arc mediterrani espanyol

  Estudi que analitza quines respostes s'estan donant des de les diferents administracions del territori per afrontar velles dinàmiques territorials crítiques que es poden trobar hui en dia l'Arc Mediterrani; el despoblament rural, la dispersió i explosió urbana, la crisi industrial i del sector primari, l'esgotament del recurs aigua, la depredació del litoral i la pèrdua de paisatges. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • La explosión urbana del litoral

  En l'última dècada, el litoral d'Almería ha experimentat una transformació dels seus usos del sòl, degut fonamentalment a la implantació d'usos vinculats al sector turístic. Aquest estudi pretén ajudar a la compressió de les dinàmiques urbanes del litoral alménense i convertir-se en una eina per als implicats en els processos de planificació urbanística i territorial. Saber més
  30,00 €

  Veure els detalls

 • Pla de recuperació i valorització dels recursos culturals de Tavernes de Valldigna

  Catalogació dels diferents recursos culturals de Tavernes de Valldigna per tal d'identificar els "elements distintius", tant materials com immaterials, amb què compta aquest municipi i que hauran de constituir el punt de partida per a realitzar una proposta que permeta una millor i més adequada posada en valor dels mateixos, fet que enriquirà l'economia i la societat local. Saber més
  10,00 €

  Veure els detalls

 • Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009)

  Durant les últimes dècades, el litoral de la Comunitat Valenciana ha patit un ampli procés d'artificialització que ha modificat el seu entorn de forma substancial. Estructurat en tres capítols, el volum recull la informació bàsica sobre l'estudi; l'anàlisi de les dades, i finalment les implicacions que el model observat té per al territori. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • Sostenibilidad en las áreas metropolitanas

  Les àrees metropolitanes són un atractiu objecte d'estudi per a científics socials de totes les especialitats. Aquest llibre recull les ponències del 'I Congrés Internacional sobre Sostenibilitat Metropolitana', una sèrie d'estudis en els quals conflueixen diferents perspectives i enfocaments sobre els aspectes territorials, socials i polítics més rellevants de les àrees metropolitanes. Saber més
  18,00 €

  Veure els detalls

 • Coordinación entre el planeamiento territorial y urbanístico

  Aquest estudi té com a objectiu la valoració dels instruments de planificació territorial valencians de l'última dècada, incidint fonamentalment en l'anàlisi de les relacions entre el planejament territorial i urbanístic. Interessen tant els plans i estratègies locals i autonòmiques, com els plans i accions estatals i europees. Saber més
  14,50 €

  Veure els detalls

 • Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local

  Aquesta recerca, centrada en el cas valencià, té com a principal objectiu quantificar l'efecte de la dispersió urbana sobre el cost dels serveis públics bàsics mitjançant un model de despesa que pugui servir d'instrument per a un millor coneixement de les conseqüències sobre la hisenda pública de l'urbanisme. Saber més
  19,50 €

  Veure els detalls

 • Análisis de los planes territoriales sectoriales en España

  Aquesta obra analitza la situació actual de la planificació territorial i urbanística a Espanya per tal de poder caracteritzar la planificació sectorial. L'estudi inclou el diagnòstic i tipificació els instruments de planificació sectorial, i les tendències actuals d'aplicació sectorial, així com una sèrie de propostes que permeten la millora en l'ordenació del territori. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • La evolución de los cruceros marítimos en España

  El concepte de creuer turístic ha variat notablement pel que fa al passat. Hi ha una creixent producció bibliogràfica dels creuers, encara que la historiografia del turisme segueix mostrant un cert desinterès pel creuerisme. Aquest treball realitza una anàlisi exhaustiva de l'evolució dels creuers a Espanya des de les primeres iniciatives a mitjan segle XIX fins avui en dia. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

 • Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana

  L'objecte d'aquest treball és doble. D'una banda, es pretén abordar l'anàlisi dels diferents aspectes jurídics de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. D'altra banda, es tracta d'identificar alguna de les causes per les quals l'ordenació del territori no acaba d'arrelar a la Comunitat Valenciana, açò és, les causes del distanciament entre legislació i realitat. Saber més
  20,00 €

  Veure els detalls

Elements 1 a 10 de un total de 15

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2