Product Documents

Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009)

Análisis y perspectivas de futuro

Carmen Zornoza Gallego

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 12

ISBN: 978-84-370-9070-2

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2014

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 152 pp.

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Durant les últimes dècades, el litoral de la Comunitat Valenciana ha patit un ampli procés d'artificialització que ha modificat el seu entorn de forma substancial. La rellevància de la zona litoral ha impulsat la redacció d'aquest estudi, que el seu principal objectiu és quantificar l'artificialització del sòl durant el període de l'última expansió immobiliària (1997-2007). Per a analitzar correctament la situació es compta tant amb dades prèvies com amb dades més actuals, corresponents amb l'etapa de crisi immobiliària (abastant el període del 1987 al 2009). Estructurat en tres capítols, el document recull la informació bàsica sobre l'estudi: objectius, característiques bàsiques del sistema litoral i delimitació de les zones; l'anàlisi de les dades, i finalment les implicacions que el model observat té per al territori.

Índex

Índex

Índice

Capítulo 1. Introducción al Estudio del Sector Costero de la CV

1.1. Objetivo y Justificación del Estudio

1.2. Características básicas del Sistema Litoral

1.3. Características básicas del Litoral de la Comunidad Valenciana

1.4. Delimitación de la zona de estudio

Capítulo 2. Explotación de los Datos Territoriales del Sector Costero de la Comunidad Valenciana a partir de un SIG

2.1. Introducción

2.2. Esquema Metodológico

2.3. Objetivos

2.4. Descripción de las Bases de Datos Espaciales

2.4.1. CORINE Land Cover

2.4.2. Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España

2.4.3. Base de Datos de Planeamiento 2012

2.4.4. Ortofotos ICV

2.4.5. Metadatos de la información Cartográfica

2.5. Análisis de Compatibilidad CORINE 2006 - SIOSE 2005

2.6. Evolución de los Usos del Suelo a partir del CORINE (1987-2005)

2.6.1. Análisis Cuantitativo de la Evolución de los usos del suelo por Franjas

2.6.2. Análisis de los resultados CORINE

2.7. Evolución de los Usos del Suelo a partir del SIOSE (2005-2009)

2.7.1. Gestión de los datos SIOSE

2.7.2. Análisis Cuantitativo de la Evolución de los usos del suelo por Franjas

2.7.3. Análisis de los resultados SIOSE

2.8. Usos del Suelo 2009

2.8.1. Análisis cuantitativo de las tipologías artificiales 2009

2.8.2. Estudio de las tipologías asignadas a “No Edificado”

2.9. Planeamiento Urbanístico

Capítulo 3. Implicaciones Territoriales del modelo de Crecimiento

3.1. Introducción

3.2. Proporciones de artificialización alcanzadas (1987-2009)

3.3. Consecuencias del modelo urbanístico

3.3.1. Implicaciones y Consecuencias del modelo turístico

3.3.2. Resultados territoriales de la explosión y brusca paralización de las actividades inmobiliarias

3.3.3. Instrumentos de Ordenación Territorial del modelo urbanístico

3.4. Perspectiva de Futuro para la Comunidad Valenciana

3.5. ¿Otro modelo es posible?

3.6. Última modificación de la Ley de Costas 22/1988

3.7. Consideraciones finales

Bibliografía

Citació

Zornoza Gallego, C. [Carmen] (2014). Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009). Análisis y perspectivas de futuro. Universitat de València.

Zornoza Gallego, Carmen. Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009). Análisis y perspectivas de futuro. Universitat de València, 2014.

ZORNOZA GALLEGO, Carmen. Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009). Análisis y perspectivas de futuro. Valencia: Universitat de València, 2014. ISBN 978-84-370-9070-2.

Zornoza Gallego, Carmen. Crecimiento urbanístico en la zona costera de la Comunidad Valenciana (1987-2009). Análisis y perspectivas de futuro. Valencia: Universitat de València; 2014. 152 p.

Copiar al portapapeles