Contacte

EDICIÓSERVEIS EDITORIALS*

PROPOSTES DE PUBLICACIÓ

EDICIÓ DIGITAL

QUALITAT EDITORIAL

SOL·LICITUD D'ISBN, DL I/O DOI*

PUBLICACIÓ D'ACTES I CONGRESSOS*

SERVEIS EDITORIALS*

ADMINISTRACIÓPERMISOS I DRETS

FACTURACIÓ I COMPTABILITAT

SUBSCRIPCIONS A REVISTES

CERTIFICATS EDITORIALS

PERMÍS DE REPRODUCCIÓ

DRETS DE TRADUCCIÓ

COMERCIAL I VENDESLLIBRERIA

VENDA I DISTRIBUCIÓ DE LLIBRES

PROMOCIÓ I MÀRQUETING

CONSULTA SOBRE UN TÍTOL

INCIDÈNCIES WEB/COMPRA DE LLIBRES

DIRECCIÓ

CITA AMB DIRECCIÓ

* Accés només per a personal (PDI, PAS, estudiants) de la Universitat de València.

 

Publicacions de la Universitat de València
C/ Arts gràfiques, 13. 46010 València
Horari: Dll - Dv 9 a 14 hores

Llibreria de la Universitat
C/ Arts gràfiques, 13. 46010 València
Horari: Dll - Dj 10 a 19 hores; Dv 9 a 14:30 hores