+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Novetats

 • 28,00 €

  La construcción del relato político

  Crear historias para ganar votos

  F. Xavier Ruiz Collantes

  Col·lecció: Aldea Global

  Aquest llibre tracta de com s’estructuren i configuren els discursos electorals per a influir en els electors respecte a la seua opció de vot. La perspectiva que es pren ací és que els discursos polítics són fonamentalment relats, que posseeixen una estructura profunda narrativa i que, per tant, conten històries. S’ofereixen models teòrics i analítics i s’acompanyen amb exemplificacions d’un gran nombre de discursos tant de l’escena política espanyola com internacional.
 • 19,50 €

  El legado bibliográfico de Roque Chabás (1844-1912) a la Universitat de València

  Estudio histórico-descriptivo

  M.ª Rosario Ferrer Gimeno

  Col·lecció: Cinc Segles

  Aquest treball intenta recuperar la figura del canonge Roque Chabás com l’iniciador de la historiografia valenciana moderna i posa de manifest la seua estima per la Universitat de València en enriquir amb el seu llegat els fons de la biblioteca universitària. Amb ell es va iniciar un moviment historiogràfic de caràcter científic sobre temes valencians sustentats en estudis documentals i arqueològics, una dedicació personal que va plasmar en l’ordenació de diversos arxius.
 • 15,00 €

  Análisis sociológico del discurso

  Enfoques, métodos y procedimientos

  Benno Herzog, Jorge Ruiz, eds.

  Col·lecció: Oberta

  El volum ofereix un diàleg entre perspectives sociològicament rellevants i de diferents tradicions internacionals. Reuneix per primera vegada una gran varietat de visions expressament sociològiques de l'anàlisi del discurs que s'han anat desenvolupant en les darreres dècades, sobretot des d'Alemanya, França i els països anglosaxons, sense oblidar les diverses aportacions de la sociologia espanyola.
 • 16,00 €

  The Neglected Poetry

  Maria Luisa González Biosca

  Col·lecció: English in the World Series

  Compendi de poemes escrits en anglès per brigadistes, personal sanitari i periodistes que van participar o van estar involucrats en la Guerra Civil espanyola, així com per intel·lectuals, escriptors i periodistes que van donar suport a la causa republicana des de l'exterior. L'antologia parteix d'un marc històric anterior en el qual s'ha contextualitzat aquest llegat poètic, per a saber on, quan, com i per què es van escriure aquests poemes.
 • 20,50 €

  Les molècules de la vida

  Breviari per a bioquímics novells

  David González Jara

  Col·lecció: Sense Fronteres

  Aquesta és una obra dedicada a la bellesa i la complexitat d’allò minúscul: els àtoms i les molècules engendradores de vida. Perquè no hem d’oblidar que la vida és molt més complexa que les molècules sobre les quals s’ha erigit, però les seues característiques emanen de la senzillesa d’aquestes.
 • 16,00 €

  Coloquio de los centauros

  Lo maravilloso en las poéticas y el pensamiento estético

  Antonio García Montalbán

  Col·lecció: Estètica&Crítica

  A l'espera de l'alineament entre l'objecte i la nostra disposició anímica, el discurs estètic s'erigeix en espai natural per a la fascinació. Admirable, irracional, exaltació de l'esperit, en el pensament sistemàtic ha estat relegat, per 'il·lusori', als àmbits perceptius de la naturalesa i les arts, però els transcendeix. Aquest llibre explora la nostra cultura i traça una història de tendències o models de representació.
 • 18,00 €

  Aproximaciones de contexto al castillo palacio de Alaquàs

  Sangre, tinta y piedra

  Luis Arciniega García, coord.

  Arran del centenari de la declaració del castell-palau d’Alaquàs com a Bé d’Interès Cultural, el volum aborda els trets que van caracteritzar la noblesa valenciana durant l’Edat Moderna, el bandolerisme que es va exercir en els seus senyorius, l’ambient cultural al qual van tenir accés i en el qual va contribuir, amb atenció especial a l’humanisme i l’erasmisme, així com les cases senyorials que els van servir de llar, seus d’administració i símbols de poder.
 • 15,00 €

  El patrimonio natural de la Ribera del Júcar. Conocimiento, conservación y puesta en valor

  Emilio Barba Campos, coord.

  Col·lecció de 6 capítols en els quals es descriu el patrimoni natural de la comarca de la Ribera del Xúquer, i es donen claus per a la seua conservació i posada en valor. Des del patrimoni paisatgístic, la geodiversitat i la biodiversitat de la comarca fins la importància dels espais naturals protegits, destacant el valor educatiu i turístic de tots els components del patrimoni natural.
 • 10,00 €

  Pasajes, 56

  La herencia de la memoria y sus representaciones

  Pedro Ruiz Torres, dir.

  Col·lecció: PASAJES

  Pasajes és una revista de pensament contemporani. El seu objectiu fonamental és detectar temes i problemes especialment significatius en el camp del pensament, les ciències socials, les arts, les humanitats i les ciències naturals, obrint canals de comunicació amb autors i discussions de projecció internacional.
 • 19,50 €

  La vida i el món de sant Vicent Ferrer

  Religió i societat en l’Europa baixmedieval

  Philip Daileader

  Aquesta obra revisa els motius, els mètodes i l’impacte del controvertit predicador, a través del viatge del Ferrer lògic obscur al Ferrer àngel de l’apocalipsi, com fou conegut posteriorment. Al mateix temps, el llibre oferix noves perspectives sobre la profunditat i l’abast de l’expectació apocalíptica baixmedieval, i sobre el procés que culminà amb l’expulsió d’Espanya dels jueus i dels musulmans.
 • 15,00 €

  Valencia inédita

  Testimonios de viajeros alemanes ( siglos XVIII-XX)

  I. García-Wistädt, I. Gutiérrez Koester, B. Raposo

  Col·lecció: Oberta

  Els relats de viatgers procedents de l'àmbit lingüístic alemany que van visitar Espanya han estat poc estudiats malgrat la seua importància com a testimoniatge historicocultural. La present monografia pretén mostrar l'evolució imagològica de València transmesa per aquests viatgers, posant de manifest la rellevància internacional de la ciutat i el seu entorn mitjançant la traducció d'una selecció de fragments de textos inèdits escrits entre els segles XVIII i XX.
 • 15,00 €

  Sacrilegio y redención en la Florencia del Renacimiento

  El caso de Antonio Rinaldeschi

  William J. Connell, Giles Constable

  Col·lecció: Oberta

  Es presenten una sèrie de nous descobriments relacionats amb el cas Rinaldeschi. La detallada investigació dels autors ens permet observar fins a quin punt el context polític i religiós de la Florència renaixentista va tenir una influència decisiva tant en la condemna a mort de Rinaldeschi, com en la creació per part dels partidaris de Savonarola d’un nou culte a Florència que serviria per a perpetuar la memòria de l’esdeveniment.
 • 16,00 €

  ¿Quién hay en el espejo?

  Lo femenino en la filosofía contemporánea

  Luisa Posada Kubissa

  Col·lecció: Feminismos

  Aquest llibre es pregunta, des d’una lectura més crítica que no complaent, com apareix allò femení en alguns discursos contemporanis. Assumint una perspectiva feminista, es tracta de reflexionar sobre alguns discursos contemporanis quan "especulen" sobre allò femení, les dones i la diferència sexual. L’objectiu és revelar quines postures poden ser més conciliables amb l’òptica criticofeminista.
 • 30,00 €

  La Vall d'Uixó en el temps de la lloctinència de l'infant Martí

  (1372-1396)

  Rosa M. Gregori Roig

  Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes

  Aquesta col·lecció documental –297 documents conservats als registres de la Reial Cancelleria de l’Arxiu de la Corona d’Aragó– permet conèixer millor la història social i política de l’aljama dels sarraïns d’Uixó, a les darreries del segle XIV; ens ofereix una visió multiforme i complexa d’aspectes de la vida econòmica i social de les comunitats musulmanes residents al Regne de València sota el regim senyorial cristià posterior a la conquesta.
 • 20,00 €

  Geografía del despilfarro en España

  Juan Romero González, coord.

  Col·lecció: Desarrollo Territorial. Serie Papers

  Aquest llibre presenta una geografia del balafiament al llarg de l'Estat espanyol de la mà de grans experts en les diverses àrees que s'analitzen. S’entén la corrupció com un aspecte d'un fenomen més general, el balafiament, el que suposa una disminució del PIB o un increment dels costos operatius per a aconseguir el mateix PIB. En aquest sentit, la corrupció genera costos econòmics, de manera indirecta, a través del seu impacte en altres variables econòmiques.
 • 5,00 €

  Caràcters, 85

  Begonya Pozo, dir.

  Col·lecció: CARÀCTERS

  Lourdes Toledo entrevista l’autor de les ‘Biografies parcials’ amb motiu de l’últim volum publicat. Les pàgines centrals les ocupa Núria Cadenes: novel·lista, llibretera i periodista. Diversos articles de fons tracten temes com la presència de la literatura als mitjans de comunicació del País Valencià o la reflexió al voltant de l’Any Fabra. Secció final dedicada al poeta anglès Andrew McMillan. Col·laboració artística a càrrec de l’artista valenciana Cristina Guzman.
 • 35,00 €

  Els Elements, 2a ed.

  Una exploració visual de tots els àtoms coneguts de l'Univers

  Theodore Gray

  Magnífic volum que ofereix d'una manera directa i personal l'estat pur dels elements i el ventall de compostos que formen quan es combinen entre ells. Organitzat de la mateixa manera que la taula periòdica, el llibre mostra imatges de grans dimensions de l'element pur, fotografies de les diferents formes en què és present al món i inclou la història i les dades de cada element.
 • 18,00 €

  Empujando al patriarcado

  Cynthia Enloe

  Col·lecció: Feminismos

  "Empujando al patriarcado" mostra com les idees i les relacions patriarcals continuen modernitzant-se fins als nostres dies. Des de la consciència del temps i del món en què vivim, aquest llibre vol ser una crida a l’autoreflexió feminista i l’acció estratègica, amb la creença que el desemmascarament del patriarcat complementa la resistència.
 • 14,50 €

  Reptes de la vertebració territorial valenciana

  Martín Peña Ortíz, coord.

  Fins a quin punt els actuals models d'ordenació del territori permeten donar solució a problemes tan greus com la despoblació de l'interior, la infraestructura verda o la sostenibilitat dels ecosistemes? En quina mesura el canvi de model d'ordenació del territori pot revertir les creixents desigualtats entre litoral i interior? La creació d'ens territorials administratius d'escala intermèdia, pot contribuir a millorar la prestació de serveis indispensables en les àrees rurals? Aquestes són algunes de les qüestions, essencials per a la vertebració territorial valenciana, que s’aborden en el volum.
 • 19,50 €

  San Vicente Ferrer, su mundo y su vida

  Religión y sociedad en la Europa bajomedieval

  Philip Daileader

  Col·lecció: Biografías

  Aquesta obra revisa els motius, els mètodes i l’impacte del controvertit predicador, a través del viatge del Ferrer lògic obscur al Ferrer àngel de l’apocalipsi, com fou conegut posteriorment. Al mateix temps, el llibre oferix noves perspectives sobre la profunditat i l’abast de l’expectació apocalíptica baixmedieval, i sobre el procés que culminà amb l’expulsió d’Espanya dels jueus i dels musulmans.