+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Novetats

 • 15,00 €

  Técnicas experimentales en física nuclear y de las radiaciones

  Antonio Ferrer Soria

  Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials

  Manual, concebut per a orientar l’alumnat de la llicenciatura de Físiques o el que projecta especialitzar-se en tècniques experimentals de les radiacions nuclears, que ofereix una guia per a aprofitar òptimament els treballs en un laboratori de física nuclear i de partícules. Tots els temes contenen una selecció d’exercicis i, a més, en els apèndixs s’han inclòs taules de constants, masses, semiperíodes, desintegracions, propietats atòmiques, etc.
 • 12,00 €

  Al voltant del Cant de la Sibil·la a la Seu de València

  Vicent J. Escartí Soriano, ed.

  Col·lecció: Acadèmia dels Nocturns

  El Cant de la Sibil·la és una tradició valenciana que estem en condicions de reivindicar i conservar com una manifestació més de la nostra cultura local. Aquella cerimònia era posada en escena la nit de Nadal: la Sibil·la cantava i anunciava la vinguda de Crist i el Judici Final, tan temut i tan present en aquella època. En aquest volum s’ha intentat aportar més llum al passat del Cant de la Sibil·la a la Seu de València, donar testimoni del seu present i potenciar-la en el seu recorregut futur.

 • 17,00 €

  Enyego d’Àvalos i l'autoria del 'Curial'

  Abel Soler

  ‘Curial e Güelfa’, novel·la de cavalleries i amors fou descoberta en el segle XIX i s’ha publicat com a anònima des del 1901. Gràcies a Abel Soler, ara sabem que l’autoria recau, sense alternativa possible, en Enyego d’Àvalos, cortesà a Milà i gran camarlenc de la cort napolitana d’Alfons el Magnànim. Aquest llibre ens dona les claus que porten al descobriment de l’autor.
 • 18,00 €

  Jaume de Cèssulis: Libre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs

  Alexandre Bataller Català

  Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner

  Aquest llibre presenta l’edició crítica del ‘Llibre de les costumes dels hòmens e dels oficis dels nobles sobre lo joc dels escachs’, la primera traducció catalana del ‘Liber de moribus’, l’exitosa moralització llatina sobre el joc dels escacs, escrita a Gènova pel frare dominicà Jaume de Cèssulis, al voltant de 1300. És un tractat moral de govern polític i d’ètica social que estableix, molt encertadament, una analogia entre el joc dels escacs i la societat feudal.
 • 40,00 €

  Liber ordinum de la diòcesi de València (1463-1479)

  M.ª Milagros Cárcel Ortí, ed

  Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes

  L’edició d’aquest Liber Ordinum va acompanyada d’un breu recorregut historiogràfic sobre les ordenacions eclesiàstiques i sobre la utilitat de la font, d’un estudi sobre les ordenacions de clergues i matèries que s’assignaven a cada orde, sobre els ordenats i el ministre de l’ordenació, i sobre les formalitats de les ordenacions. Uns índexs finals, onomàstic i toponímic, en permeten i faciliten la consulta.

 • 5,00 €

  Caràcters, 84

  Begonya Pozo, dir.

  Col·lecció: CARÀCTERS

  Carles Fenollosa entrevista el poeta Marc Granell. Pàgines centrals dedicades a l’escriptor Ponç Pons. Els articles de fons tracten temes ben interessants com la cuina catalana o els mapamundis catalans de l’edat mitjana i les seues aportacions a la cultura europea. Reflexions d’actualitat a les columnes de Lluís Llort, David Fernández, Marta Nadal i Jovi Lozano-Seser. Secció final dedicada a la poeta Bianka Rolando. Amb il·lustracions de l’artista Vicent Pelegero.
 • 33,90 €

  Compliance y prevención de delitos de corrupción

  Ángela Matallín Evangelio, dir.

  En un país on la corrupció constitueix el primer problema per als ciutadans, resulta urgent l’adopció de mesures de prevenció eficaces com són els ‘compliance programs’, que tractaran de minimitzar els seus efectes. Per a l’adequada prevenció dels delictes de corrupció són necessaris estudis dogmàtics com aquest amb l’objectiu d’afrontar la seua diversitat tipològica i la seua fenomenologia, per tractar d’oferir solucions estratègiques preventives i reparadores.
 • 18,00 €

  Mujeres indígenas en defensa de la tierra

  Aimé Tapia González

  Col·lecció: Feminismos

  Les veus de les dones que participen actualment en els moviments de resistència dels pobles d’Abya Yala entreteixeixen ètiques i epistemologies alternatives per a una cultura sostenible. Aquest llibre recull els pensaments i les experiències de dones indígenes i camperoles que han desenvolupat una visió crítica i argumentada del nostre present i que, en alguns casos, participen com a agents en els moviments de defensa de la Terra i el territori.
 • 25,00 €

  Memoria Roja

  Una historia cultural de la memoria comunista en España, 1936-1977

  José Carlos Rueda Laffond

  Col·lecció: Història i Memòria del Franquisme

  Aquest llibre proposa un recorregut sobre la cultura comunista entesa com a lloc de memòria. S’aproxima a les narratives històriques produïdes i manejades pel Partit Comunista d’Espanya entre el 14 d’abril de 1931 i el 15 de juny de 1977. La II República i el seu llegat. La Guerra Civil i la reconciliació nacional. La bolxevització i la desestalinització. El franquisme i la Transició democràtica.
 • 18,50 €

  Cultura, gobernanza local y desarrollo urbano

  Políticas culturales en Barcelona y València en perspectiva comparada

  Joaquim Rius Ulldemolins

  Col·lecció: Desarrollo Territorial

  Parlar de ciutat és referir-se als espais centrals de la cultura; les institucions culturals que ordenen el món creatiu concentren les lluites pel poder simbòlic i caracteritzen en gran manera el pes i la identitat cultural de les ciutats. Aquest llibre examina aquest fenomen internacional des d’una perspectiva sociològica i se centra en el cas de dues grans ciutats, Barcelona i València.
 • 25,00 €

  Ocultes i il·lustrades

  Creixement i èxit de les il·lustradores a València

  Norberto Piqueras Sánchez, coord.

  Col·lecció: Catàlegs d'Exposicions

  L’objectiu d’aquest catàleg ha sigut recollir una mostra d’autores valencianes que, més que oblidades, van passar desapercebudes com a conseqüència de l’hegemonia masculina de l’època i cercar el seu reconeixement per la seua vàlua i interès en el món del còmic i la historieta. L’exposició i el catàleg no suposen tant una aposta de gènere com una reivindicació d’igualtat.
 • 10,40 €

  Moments ago: de l'infern al paradís

  Isidre Manils

  Col·lecció: Catàlegs d'Exposicions

  Aquest catàleg és el número 20 de la sèrie denominada «Trobades amb la Col·lecció Martínez Guerricabeitia» i ens ofereix una retrospectiva del pintor Isidre Manils, qui ha mantingut al llarg de les diferents etapes del seu esdevenir una idea comú, i és que per a ell només és possible expressar l’horror mitjançant la bellesa. En el seu quefer, tamisa les imatges de conflictes i les retorna a través de l’art.
 • 24,50 €

  Johannes Kepler

  Max caspar

  Col·lecció: Biografías

  Aquest treball monumental de Max Caspar (1880-1956), la biografia més completa i fidedigna del pare de les lleis del moviment planetari, abasta tots els aspectes de la vida de Johannes Kepler, la figura més atractiva de les que van protagonitzar la revolució copernicana i la fundació de l’astronomia moderna en l’Europa del segle XVII.
 • 29,90 €

  Democracia y procesos constituyentes

  Un análisis jurídico-político

  Diego Gonález Cadenas

  La legitimitat democràtica d’origen d’una constitució és el tret que determina el que ha d’entendre’s com a tal. En aquesta obra, Diego González repassa les variables que influeixen en l’obertura d’un procés constituent i totes les vies i opcions per les quals, des d’una perspectiva democràtica, es pot optar a cada moment d’aquest, així com les seues potencialitats i febleses.
 • 21,00 €

  La ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad

  El consentimiento como un elemento más hacia la reeducación y la reinserción del penado

  Juan Carlos Vegas Aguilar

  La particularitat de la pena de treballs en benefici de la comunitat rau en el fet que cal el consentiment del penat perquè l’òrgan judicial competent la puga imposar. Aquest treball estudia la naturalesa jurídica del consentiment, la informació prèvia que s’hauria de donar al penat perquè aquest consentiment siga vàlid, així com les conseqüències jurídiques de la seua revocació. Amb això es pretén aprofundir sobre aquest element, tan essencial per a la imposició de la pena de treballs en benefici de la comunitat com fonamental per a la reeducació i reinserció de la persona condemnada.
 • 4,00 €

  Premios 2016 a los mejores trabajos de fin de Master y/o Tesis doctoral

  Ana María Ferri Caruana y María Campayo Piernas

  L’objectiu d’aquest estudi és registrar els nivells d’activitat física en persones paraplègiques usuàries de cadira de rodes. S’han trobat evidències sobre els beneficis que la pràctica regular d’activitat física té en aspectes com ara la salut cardiovascular, la salut òssia i muscular, la diabetis, l’obesitat, la síndrome metabòlica, el càncer i la salut mental.
 • 4,00 €

  Premios 2015 a los mejores trabajos de fin de Master y/o Tesis doctoral

  Lluïsa Montesinos Magraner y Alejandro Sánchez Pay

  L’objectiu principal d’aquest estudi és generar un cos de coneixement suficient per a poder assegurar sobre quins problemes pot utilitzar-se l’activitat física com a factor protector de determinades comorbiditats associades a la mateixa lesió medul·lar i a l’envelliment i, al mateix temps, quantificar el nivell d’activitat física que realitzen les persones afectades de lesió medul·lar.
 • 16,50 €

  Los valencianos y el legado foral

  Historia, sociedad, derecho

  F. Javier Palao Gil, M. Pilar Hernando Serra, coords.

  En aquest volum, un grup de professors de la Universitat de València reuneix un conjunt de reflexions sobre aspectes molt diversos del llegat foral. D’una banda, s’estudia l’origen i l’aplicació del dret en l’època de vigència de la legislació valenciana i, d’una altra, s’analitza la realitat d’aquest dret després de ser abolit.
 • 18,00 €

  Aproximació històrica a la Ribera del Xúquer

  Carmel Ferragud, ed.

  D’ençà de la recuperació de la democràcia han estat nombrosíssims els intents de trobar una identitat de poble, comarca i país a través de l’estudi històric de la vida de les comunitats que configuren la Ribera del Xúquer. Els tretze treballs que s’apleguen en aquest volum, abraçant des de l’edat mitjana fins el segle XX, són una mostra més del vigor amb que continua fent-se història de la comarca valenciana vertebrada entorn del riu Xúquer.
 • 16,00 €

  Ecos culturales, artísticos y arquitectónicos entre Valencia y el Mediterráneo en Época Moderna

  Mercedes Gómez-Ferrer Lozano, Yolanda Gil Saura, eds.

  El llibre recull alguns dels estudis vinculats al projecte de recerca del mateix títol desenvolupat entre 2014 i 2018 per un grup d’investigadors liderats per la professora Mercedes Gómez-Ferrer. Tots els textos són fruit d’un esforç per aprofundir en diversos aspectes de les relacions artístiques entre els territoris de l’arc mediterrani.