+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Novetats

 • 19,50 €

  Los profesores de Segunda Enseñanza en la Guerra Civil

  Republicanos, franquistas y en la "zona gris" en el País Valenciano (1936-1950)

  Margarita Ibáñez Tarín

  Col·lecció: Història i Memòria del Franquisme

  La pugna ideològica –antifeixisme-feixisme– que es va viure durant la Guerra Civil entre el personal docent de l’ensenyament secundari es va saldar amb la separació del servei d’un bon nombre de professionals. Primer va ser la República la que va cessar de forma forçosa als considerats desafectes a la causa republicana i després va ser el franquisme el que va dur a terme una neteja política de gran abast en el si de l’administració educativa.
 • 15,00 €

  Self Made Woman

  Norberto Piqueras Sánchez, coord.

  Col·lecció: Catàlegs d'Exposicions

  Aquest volum, publicat amb motiu de l’exposició Self Made Woman de Concha Ros, inclou, a més de la reproducció d’algunes de les obres exposades, un text de la mateixa artista on revisa algunes peces que no estaven en la mostra, al costat de l'anàlisi de la investigadora i docent Marta Pérez Ibáñez, que aborda el sentit de la construcció del cos femení com a símbol d'una imatge social.
 • 15,00 €

  Idea-Imatge-Universitat Reloaded

  Norberto Piqueras, coord.

  Col·lecció: Catàlegs d'Exposicions

  Aquest projecte recull la tradició del cinema expandit, el videoart i la instal·lació experimental, per a redefinir a través d’un llenguatge no narratiu i lumínic-poètic l’edifici de la Nau com un espai personificat a través de tres dels seus elements més característics: la biblioteca, imatges històriques de la representació cartogràfica, i el claustre com a lloc d’esdeveniments acadèmics, socials i polítics en fotografia i vídeo documental.
 • 20,00 €

  Lluny del cànon. 23 obres del Museu de Vilafamés

  Norberto Piqueras Sánchez, Manuel Martínez Tórtola coords.

  Col·lecció: Catàlegs d'Exposicions

  L’exposició ‘Lluny del cànon. 23 obres del museu de Vilafamés’, fruit de la col·laboració entre la Universitat de València i el MACVAC, respon a l'aposta pel reconeixement del patrimoni valencià i dels projectes culturals que construeixen la història del nostre context més immediat. El catàleg recull aquests treballs, per mitjà dels quals es pot fer un recorregut històric per l'art valencià, d’autors com Pilar Bañuelos, Manuel Boix, Javier Calvo, Ángeles Marco, José Pérez Sanleón, Eusebio Sempere o Rossana Zaera entre altres.
 • 14,50 €

  Que tenga el honor mil ojos. Violencia y sacrificio en las tragedias de honra

  Clara Bonet Ponce

  Col·lecció: Parnaseo

  Aquest llibre parteix de les teories de Réné Girard entorn de la violència i el sacrifici per a tractar d’explorar una clau hermenèutica alternativa vàlida que il·lumine unes peces que mantenen vigent la seua capacitat de sorprendre i commoure. Si bé Calderón de la Barca dona sobrades mostres de modernitat en altres obres, la seua trilogia de l’honor conjugal sembla defensar la violència uxoricida que posa en escena.
 • 19,95 €

  El imperio de los datos

  El Big Data, la privacidad y la sociedad del futuro

  Xavier Duran

  Col·lecció: Sin Fronteras

  Aquesta obra explica com es generen les dades, com es processen, per a què serveixen i per a què no haurien de servir. Proporciona al lector informació i consells per a conscienciar-lo de les grans oportunitats que implica el gran imperi de dades tant per a la recerca com per a altres àmbits, però també dels perills i de la part de responsabilitat que tenim en el seu ús.
 • 10,00 €

  Mètode, 100

  Los retos de la ciencia

  AA.DD.

  Col·lecció: MÈTODE

  Quins reptes esperen a la ciència a curt i mitjà termini? Què farem amb un sistema que avança inexorablement cap a una crisi energètica de dimensions encara desconegudes? Aconseguirem les eines genètiques per a dirigir l’evolució de la nostra espècie? Superarem la crisi ambiental i ecològica derivada del canvi climàtic? Aquestes són les preguntes al voltant de les quals gira el monogràfic ‘Els reptes de la ciència’, peça central del número 100 de la revista Mètode.
 • 10,00 €

  Mètode, 100

  Els reptes de la ciència

  AA.DD.

  Col·lecció: MÈTODE

  Quins reptes esperen a la ciència a curt i mitjà termini? Què farem amb un sistema que avança inexorablement cap a una crisi energètica de dimensions encara desconegudes? Aconseguirem les eines genètiques per a dirigir l’evolució de la nostra espècie? Superarem la crisi ambiental i ecològica derivada del canvi climàtic? Aquestes són les preguntes al voltant de les quals gira el monogràfic ‘Els reptes de la ciència’, peça central del número 100 de la revista Mètode.
 • 22,00 €

  El pensament nacional a Europa

  Una història cultural

  Joep Leersen

  Col·lecció: El Món de les Nacions

  ‘El pensament nacional’ és, ara com ara, l’estudi de més llarg abast cronològic i temàtic sobre els orígens i el desenvolupament de la idea de nació a Europa: una obra de caràcter enciclopèdic. Joep Leerssen ofereix una perspectiva sorprenent sobre les polítiques de la identitat a l’Europa contemporània fins arribar al nostre complex present. Aquesta edició s’enriqueix amb un pròleg inèdit.
 • 24,00 €

  Els parlars valencians (3a ed. actualitzada)

  Vicent Beltran Calvo, Carles Segura-Llopes

  Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana

  "Els parlars valencians" descriu la riquesa lingüística que presenta el català al País Valencià a partir d’estudis i d’un meritori treball de camp amb enquestes dialectològiques a informants de més de 250 localitats de la geografia valenciana. Els treballs que han donat lloc a aquest llibre han estat mereixedors del Premi IEC de Lexicografia i Onomàstica Joan Coromines 2017.
 • 15,00 €

  Ars Longa, 27

  Cuadernos de Arte

  Felipe Jerez, dir.

  Col·lecció: ARS LONGA

  Aquest número 27 de la revista d'Història de l'Art «Ars Longa, Cuadernos de Arte» de la Universitat de València, ha estat dirigida pel professor Felipe Jerez Moliner. El volum recull una sèrie de treballs inèdits d'investigació sobre les diferents especialitats relatives a la Història de l'Art, l'Arquitectura i d'altres aproximacions interdisciplinàries.
 • 15,00 €

  An Ethics Beyond

  Posthumanist Animal Encounters and Variable Kindness in the Fiction of George Saunders

  Kevin Richard Kaiser

  Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans

  Aquest estudi examina la ficció de l’autor estatunidenc contemporani George Saunders: com presenta situacions aplicables a les principals nocions de l’ètica posthumanista i com aquestes concepcions concerneixen els animals no humans, que prevalen en els seus escrits. Aquest projecte interdisciplinari pot ser beneficiós tant per a concebre noves nocions d’ètica que siguen més inclusives com per a comprendre la rellevància de la ficció de Saunders en l’actual clima sociocultural estatunidenc.
 • 16,00 €

  Festes, danses i processons als arxius de la Casa Insa

  La Ribera del Xúquer

  Oreto Trescolí Bordes, Enric Olivares Torres

  L’anàlisi detallada de les festes patronals a les diverses poblacions riberenques registrades als arxius de la roberia Insa de València, negoci familiar que durant els segles XIX i XX ha vestit les festes de nombroses localitats valencianes, és el nucli principal d’aquesta investigació que ens vol portar cap a la reflexió sobre la importància i repercussions d’aquesta riquesa patrimonial immaterial.
 • 34,00 €

  Geografía de Europa

  Estructuras, procesos y dinámicas territoriales

  Francisco López Palomeque, Juan Ignacio Plaza Gutiérrez, eds. y coords.

  Aquest nou manual es crea com a resposta a diverses exigències i reptes de l'ensenyament-aprenentatge d'aquesta disciplina. És una obra innovadora en el panorama bibliogràfic espanyol, que actualitza i en renova d’altres anteriors. Es tracta d'explicar les noves realitats d'un continent i oferir claus i recursos interpretatius per a entendre les estructures, processos i dinàmiques territorials europees.
 • 19,00 €

  En la periferia del centro

  La hacienda de la Generalitat valenciana durante el siglo XVI

  José M.ª Castillo del Carpio

  Col·lecció: Història

  Aquest llibre pretén explicar, d’una banda, com era i com funcionava durant el segle XVI «el sistema fiscal» del qual va ser titular la Generalitat foral valenciana i, d’una altra, quines van ser les característiques de «les finances» d’aquesta institució. Tot això, amb la perspectiva de comprendre millor la integració del regne de València en el conglomerat imperial que van governar els hereus de Ferran d’Aragó i Isabel de Castella.
 • 8,00 €

  La ruta de la seda y sus literaturas

  Gabriel Terol Rojo, Manel Ollé Rodríguez, eds.

  Monogràfic que recull, des d'una àmplia varietat de perspectives, articles d'investigació que actualitzen teories i estudis o plantegen la revisió d'estos, sobre reflexions hermenèutiques, literatures contrastives i estudis literaris de notable interès acadèmic. Treballs representatius del viatge d'anada i tornada de les cultures, llenguatges, relacions i societats, mercè al més important canal de comunicació de la humanitat.
 • 8,00 €

  Els mecanismes de referència en la interfície gramàtica-discurs. Cohesió, coherència i cognició

  Josep E. Ribera i Condomina, Maria Josep Marín Jordà, Núria Alturo Monné, eds.

  L’objectiu general d’aquest volum ha estat reunir una sèrie de treballs representatius de les darreres aportacions de la lingüística contemporània a l’estudi de la referència. Així, tractem d’oferir un ventall ampli i variat d’estudis, onze en total, sobre la cohesió referencial: s’hi inclouen treballs sobre la diversitat de mecanismes de referència i aportacions emmarcades en paradigmes lingüístics diversos.
 • 15,00 €

  Novecento

  Historia de la literatura italiana del siglo XX

  Alberto Casadei

  Col·lecció: Encuadres

  La història de la literatura italiana del segle XX troba en aquest llibre una síntesi redona i actualitzada, elaborada per mans expertes, única en llengua espanyola; un recorregut que abasta fins a l'actualitat, presentat en forma clara i rigorosa. Hi destaca el tractament monogràfic de les figures més prestigioses del segle: Ungaretti, Pirandello, Saba, Montale, Svevo, Gadda, Pasolini, Calvino...
 • 28,50 €

  Els llibres de Consells de la vila de Castelló III

  (1391-1404)

  Germán Navarro Espinach i Joaquín Aparici Martí, eds.

  Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes

  Aquest volum és la tercera aportació al projecte d’edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló de l’època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1391-1392, 1392-1393, 1400-1401 i 1403-1404. Com en altres actes municipals, el contingut recull dos aspectes diferents: primer consten les actes de cada any de govern, i posteriorment s’inclou la comptabilitat dels pagaments fets pels jurats en el mateix període.
 • 33,90 €

  El acceso a la justicia de consumidores: los nuevos instrumentos del ADR y ODR de consumo

  María José Catalán Chamorro

  Una anàlisi de la problemàtica d’accés a la via jurisdiccional de les reclamacions de consum, que posteriorment ens endinsa en la tutela efectiva que ens ofereix la resolució alternativa conflictes per mitjà de la Llei 7/2017, de 2 de novembre. D’aquesta manera, estudiem el nou panorama espanyol i europeu, que ve de la mà de la resolució de litigis en línia i la plataforma europea de reclamacions de consum transnacionals que ha posat en marxa la Comissió Europea.