+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Novetats

 • 20,00 €

  Tradiciones locales para una alimentación saludable/Llaktanchipa mikunankunata sukaman alliyachiwanchi, chayku kawsachiypa

  Luisa Ruano Casado, Nelly Reátegui Lozano coords.

  Edició bilingüe (quítxua/castellà) que parteix de la importància del sector alimentari per a l’eliminació de la fam, la pobresa i la protecció del medi. Conté 38 receptes tradicionals de l’Amazònia, amb il·lustracions, amb l’objectiu de recuperar les pràctiques tradicionals de producció, preparació i consum d’aliments que redunden en benefici de les famílies de comunitats indígenes.
 • 9,00 €

  L'Espill 60

  L'apoteosi del Kitsch

  Antoni Furió, Gustau Muñoz, dirs.

  Col·lecció: L'ESPILL

  La revista de pensament L'Espill és una publicació de pensament contemporani dedicada a l'assaig, a les ciències humanes i a les ciències socials, i que es difon exclusivament en valencià. Des d'aquesta perspectiva L'Espill contribueix al desenvolupament de la cultura i dels sabers des d'una perspectiva crítica tot fent del valencià l'eina per a aquesta finalitat.

 • 19,50 €

  Jerónimo Muñoz

  Matemáticas, cosmología y humanismo en la época del Renacimiento

  Víctor Navarro Brotons

  Col·lecció: Biografías

  Jerónimo Muñoz és un dels científics més destacats de la història valenciana i espanyola. Va ser catedràtic d'hebreu a la Universitat d'Ancona i de matemàtiques i astronomia a les de València i Salamanca. La seua tasca va ser continuada pels seus deixebles, professors o cosmògrafs al servei de la Corona en el Consell d'Índies. L'objecte del llibre és l'estudi de les obres impreses i manuscrites de Jerónimo Muñoz, i de la seva biografia i personalitat intel·lectual.
 • 20,00 €

  Hacia una nueva inteligencia territorial en la Comunitat Valenciana

  Joaquín Farinós Dasí, dir. y coord.; Enrique Peiró, ed.

  La present publicació recull una selecció de textos amb els arguments i conclusions que es van presentar en una sèrie de jornades de la CTV en les quals es van abordar qüestions sobre la realitat territorial valenciana de temàtica variada: innovació i xarxes territorials, medi ambient, desenvolupament econòmic, agricultura, turisme, processos de formació i assentament industrial, vertebració territorial i sistemes de transport, etc.
 • 12,00 €

  Els inicis del cant coral al País Valencià

  L'orfeó valencià El Micalet (1893-1905)

  Josep Guia i Marín

  Aquest llibre és l’edició corregida i augmentada de l’exposició commemorativa del 125è aniversari de l’Orfeó Valencià El Micalet (1893-1905). Per això, s’hi combinen els textos introductoris amb els retalls de premsa de l’època i les imatges relacionades. Un llibre que facilita l’accés directe a les fonts primàries, on el lector trobarà moltes notícies inèdites sobre la història dels cors i orfeons valencians.
 • 19,50 €

  Ciudadanía y etnicidad en Bosnia y Herzegovina

  Esma Kučukalić Ibrahimović

  Col·lecció: Europa Política

  La pau signada a Dayton en 1995 encara no ha aconseguit convertir Bòsnia i Hercegovina en un Estat funcional, integrador, eficaç i inequívocament democràtic. Continua havent-hi un problema bosnià, no tan sagnant com en altres èpoques més o menys recents de la nostra història, però en tot cas mancat de solució, en la comprensió del qual se centra aquest estudi.
 • 12,00 €

  Guía de prácticas de Ortodoncia I

  Mercedes Canut, David Manzanera, Natalia Zamora, Gemma Martínez Asúnsolo

  Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials

  La matèria d'Ortodòncia conforma una part important del CV del Grau d'Odontologia. La componen dues assignatures anuals i s'imparteix en els cursos 4t i 5é del Grau. L'objecte del llibre és ajudar i guiar l'alumne en la realització correcta de la part pràctica de l'assignatura. Està dividit en 10 capítols que serveixen com a guia per a l'aprenentatge teòric de fonaments i conceptes importants.
 • 28,00 €

  La construcción del relato político

  Crear historias para ganar votos

  F. Xavier Ruiz Collantes

  Col·lecció: Aldea Global

  Aquest llibre tracta de com s’estructuren i configuren els discursos electorals per a influir en els electors respecte a la seua opció de vot. La perspectiva que es pren ací és que els discursos polítics són fonamentalment relats, que posseeixen una estructura profunda narrativa i que, per tant, conten històries. S’ofereixen models teòrics i analítics i s’acompanyen amb exemplificacions d’un gran nombre de discursos tant de l’escena política espanyola com internacional.
 • 19,50 €

  El legado bibliográfico de Roque Chabás (1844-1912) a la Universitat de València

  Estudio histórico-descriptivo

  M.ª Rosario Ferrer Gimeno

  Col·lecció: Cinc Segles

  Aquest treball intenta recuperar la figura del canonge Roque Chabás com l’iniciador de la historiografia valenciana moderna i posa de manifest la seua estima per la Universitat de València en enriquir amb el seu llegat els fons de la biblioteca universitària. Amb ell es va iniciar un moviment historiogràfic de caràcter científic sobre temes valencians sustentats en estudis documentals i arqueològics, una dedicació personal que va plasmar en l’ordenació de diversos arxius.
 • 15,00 €

  Análisis sociológico del discurso

  Enfoques, métodos y procedimientos

  Benno Herzog, Jorge Ruiz, eds.

  Col·lecció: Oberta

  El volum ofereix un diàleg entre perspectives sociològicament rellevants i de diferents tradicions internacionals. Reuneix per primera vegada una gran varietat de visions expressament sociològiques de l'anàlisi del discurs que s'han anat desenvolupant en les darreres dècades, sobretot des d'Alemanya, França i els països anglosaxons, sense oblidar les diverses aportacions de la sociologia espanyola.
 • 16,00 €

  The Neglected Poetry

  Maria Luisa González Biosca

  Col·lecció: English in the World Series

  Compendi de poemes escrits en anglès per brigadistes, personal sanitari i periodistes que van participar o van estar involucrats en la Guerra Civil espanyola, així com per intel·lectuals, escriptors i periodistes que van donar suport a la causa republicana des de l'exterior. L'antologia parteix d'un marc històric anterior en el qual s'ha contextualitzat aquest llegat poètic, per a saber on, quan, com i per què es van escriure aquests poemes.
 • 20,50 €

  Les molècules de la vida

  Breviari per a bioquímics novells

  David González Jara

  Col·lecció: Sense Fronteres

  Aquesta és una obra dedicada a la bellesa i la complexitat d’allò minúscul: els àtoms i les molècules engendradores de vida. Perquè no hem d’oblidar que la vida és molt més complexa que les molècules sobre les quals s’ha erigit, però les seues característiques emanen de la senzillesa d’aquestes.
 • 16,00 €

  Coloquio de los centauros

  Lo maravilloso en las poéticas y el pensamiento estético

  Antonio García Montalbán

  Col·lecció: Estètica&Crítica

  A l'espera de l'alineament entre l'objecte i la nostra disposició anímica, el discurs estètic s'erigeix en espai natural per a la fascinació. Admirable, irracional, exaltació de l'esperit, en el pensament sistemàtic ha estat relegat, per 'il·lusori', als àmbits perceptius de la naturalesa i les arts, però els transcendeix. Aquest llibre explora la nostra cultura i traça una història de tendències o models de representació.
 • 18,00 €

  Aproximaciones de contexto al castillo palacio de Alaquàs

  Sangre, tinta y piedra

  Luis Arciniega García, coord.

  Arran del centenari de la declaració del castell-palau d’Alaquàs com a Bé d’Interès Cultural, el volum aborda els trets que van caracteritzar la noblesa valenciana durant l’Edat Moderna, el bandolerisme que es va exercir en els seus senyorius, l’ambient cultural al qual van tenir accés i en el qual va contribuir, amb atenció especial a l’humanisme i l’erasmisme, així com les cases senyorials que els van servir de llar, seus d’administració i símbols de poder.
 • 15,00 €

  El patrimonio natural de la Ribera del Júcar. Conocimiento, conservación y puesta en valor

  Emilio Barba Campos, coord.

  Col·lecció de 6 capítols en els quals es descriu el patrimoni natural de la comarca de la Ribera del Xúquer, i es donen claus per a la seua conservació i posada en valor. Des del patrimoni paisatgístic, la geodiversitat i la biodiversitat de la comarca fins la importància dels espais naturals protegits, destacant el valor educatiu i turístic de tots els components del patrimoni natural.
 • 10,00 €

  Pasajes, 56

  La herencia de la memoria y sus representaciones

  Pedro Ruiz Torres, dir.

  Col·lecció: PASAJES

  Pasajes és una revista de pensament contemporani. El seu objectiu fonamental és detectar temes i problemes especialment significatius en el camp del pensament, les ciències socials, les arts, les humanitats i les ciències naturals, obrint canals de comunicació amb autors i discussions de projecció internacional.
 • 19,50 €

  La vida i el món de sant Vicent Ferrer

  Religió i societat en l’Europa baixmedieval

  Philip Daileader

  Aquesta obra revisa els motius, els mètodes i l’impacte del controvertit predicador, a través del viatge del Ferrer lògic obscur al Ferrer àngel de l’apocalipsi, com fou conegut posteriorment. Al mateix temps, el llibre oferix noves perspectives sobre la profunditat i l’abast de l’expectació apocalíptica baixmedieval, i sobre el procés que culminà amb l’expulsió d’Espanya dels jueus i dels musulmans.
 • 15,00 €

  Valencia inédita

  Testimonios de viajeros alemanes ( siglos XVIII-XX)

  I. García-Wistädt, I. Gutiérrez Koester, B. Raposo

  Col·lecció: Oberta

  Els relats de viatgers procedents de l'àmbit lingüístic alemany que van visitar Espanya han estat poc estudiats malgrat la seua importància com a testimoniatge historicocultural. La present monografia pretén mostrar l'evolució imagològica de València transmesa per aquests viatgers, posant de manifest la rellevància internacional de la ciutat i el seu entorn mitjançant la traducció d'una selecció de fragments de textos inèdits escrits entre els segles XVIII i XX.
 • 15,00 €

  Sacrilegio y redención en la Florencia del Renacimiento

  El caso de Antonio Rinaldeschi

  William J. Connell, Giles Constable

  Col·lecció: Oberta

  Es presenten una sèrie de nous descobriments relacionats amb el cas Rinaldeschi. La detallada investigació dels autors ens permet observar fins a quin punt el context polític i religiós de la Florència renaixentista va tenir una influència decisiva tant en la condemna a mort de Rinaldeschi, com en la creació per part dels partidaris de Savonarola d’un nou culte a Florència que serviria per a perpetuar la memòria de l’esdeveniment.
 • 16,00 €

  ¿Quién hay en el espejo?

  Lo femenino en la filosofía contemporánea

  Luisa Posada Kubissa

  Col·lecció: Feminismos

  Aquest llibre es pregunta, des d’una lectura més crítica que no complaent, com apareix allò femení en alguns discursos contemporanis. Assumint una perspectiva feminista, es tracta de reflexionar sobre alguns discursos contemporanis quan "especulen" sobre allò femení, les dones i la diferència sexual. L’objectiu és revelar quines postures poden ser més conciliables amb l’òptica criticofeminista.