Product Documents

Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local

El caso valenciano

Eric Gielen

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 19

ISBN: 978-84-9134-018-8

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2016

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 248 pp.

19,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Aquesta recerca té com a principal objectiu quantificar l'efecte de la dispersió urbana sobre el cost dels serveis públics bàsics mitjançant un model de despesa que puga servir d'instrument per a un millor coneixement de les conseqüències sobre la hisenda pública de l'urbanisme. Així doncs, el document estableix el marc teòric, les hipòtesis i els objectius de la recerca; defineix la metodologia i les fonts d'informació utilitzades; realitza una primera aproximació al model urbà de la Comunitat Valenciana i defineix un indicador de dispersió urbana municipal, amb el qual caracteritza la dispersió urbana de cadascun dels municipis de la Comunitat Valenciana; quantifica el model de cost, establint les possibles correlacions existents entre la despesa pública municipal en els diferents capítols del pressupost i la dispersió urbana; i finalment, conclou amb una proposta per incorporar l'aprenentatge adquirit en la cinquena i sisena part, en els Informes de Sostenibilitat Econòmica.

Índex

Índex

ÍNDICE

PRÓLOGO

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

CAPÍTULO 2: EL MARCO TEÓRICO. ESTADO ACTUAL DE LA CUESTIÓN

2.1. La ciudad dispersa

2.1.1. Definición

2.1.2. Las causas de la ciudad dispersa

2.1.3. Los efectos de la ciudad dispersa

2.1.4. Las dimensiones de la ciudad dispersa

2.2. Las Competencias de la administración local

2.3. Urbanismo y hacienda local

2.4. El Informe de Sostenibilidad Económica

CAPÍTULO 3: OBJETIVOS Y HIPOTESIS

CAPÍTULO 4: AMBITO, FUENTES DE INFORMACIÓN Y METODOLOGÍA

4.1. Área de estudio y justificación

4.2. Fuentes de información

4.2.1. Cartografía sobre ocupación del suelo

4.2.2. Liquidaciones presupuestarias

4.3. Herramientas para el análisis espacial y estadístico de los datos

4.4. Metodología

CAPÍTULO 5. MEDIDA DE LA CIUDAD DISPERSA

5.1. Introducción

5.2. Caracterización del modelo urbano actual de la Comunidad Valenciana

5.3. Indicadores de dispersión

5.3.1. Densidad

5.3.2. Magnitud

5.3.3. Especialización

5.3.4. Espacio libre

5.3.5. Complejidad

5.3.6. Fragmentación

5.3.7. Distancia

5.5. Las dimensiones de la ciudad dispersa

5.5.1. Las variables del modelo

5.5.2. Depuración y transformación de datos

5.5.3. Identificación de las dimensiones

5.5.4. Análisis territorial de las dimensiones

5.6. Índice de dispersión

5.7. Tipología municipal

CAPÍTULO 6: ANÁLISIS DEL COSTE DE LA CIUDAD DISPERSA PARA LA ADMINISTRACIÓN LOCAL

6.1. Introducción

6.2. Análisis de los presupuestos municipales

6.2.1. Evolución del presupuesto de las entidades locales

6.2.2. Estructura del gasto municipal

6.3. Modelo de gasto de la ciudad dispersa

6.3.1. Introducción

6.3.2. Las variables del modelo de gasto

6.3.3. Análisis exploratorio y procesado de las variables

6.3.4. Formulación del modelo

6.3.5. Resultados y validación

6.3.6. Discusión

CAPÍTULO 7: APLICACIONES

7.1. Introducción

7.2. Análisis de las metodologías empleadas en los Informes de Sostenibilidad Económica

7.3. Propuesta metodológica para los Informes de Sostenibilidad Económica

7.4. Evaluación de los gastos actuales del modelo urbano de la Comunidad Valenciana

CAPÍTULO 8. CONCLUSIONES

8.1. Conclusiones en relación a la dispersión urbana

8.2. Conclusiones en relación al coste de la dispersión urbana

8.3. Principales limitaciones del trabajo

BIBLIOGRAFÍA

Citació

Gielen, E. [Eric] (2016). Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local. El caso valenciano. Universitat de València.

Gielen, Eric. Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local. El caso valenciano. Universitat de València, 2016.

GIELEN, Eric. Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local. El caso valenciano. Valencia: Universitat de València, 2016. ISBN 978-84-9134-018-8.

Gielen, Eric. Costes del 'Urban Sprawl' para la Administración local. El caso valenciano. Valencia: Universitat de València; 2016. 248 p.

Copiar al portapapeles