Product Documents

Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana

Pasado y actualidad

Eduardo García de Leonardo Tobarra

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 23

ISBN: 978-84-9134-233-5

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm.

Pàgines: 358

20,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Llibre en accés obert

Sinopsi

Detalles

Aquest treball s'ocupa dels orígens, evolució i situació actual de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. Es tracta d'un camp habitualment no massa estudiat entre els juristes ja que, en matèria d'ordenació d'usos del sòl, aquests solen fixar més la seua atenció en els aspectes relacionats amb l'ordenació, gestió i disciplina urbanística. L'objecte d'aquest treball és doble. D'una banda, es pretén abordar l'anàlisi dels diferents aspectes jurídics de l'ordenació del territori a la Comunitat Valenciana. D'altra banda, es tracta també d'identificar alguna de les causes per les quals l'ordenació del territori no acaba d'arrelar a la Comunitat Valenciana, açò és, les causes del distanciament entre legislació i realitat.

Citació

García de Leonardo Tobarra, E. [Eduardo] (2017). Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana. Pasado y actualidad. Universitat de València.

García de Leonardo Tobarra, Eduardo. Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana. Pasado y actualidad. Universitat de València, 2017.

GARCíA DE LEONARDO TOBARRA, Eduardo. Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana. Pasado y actualidad. Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-233-5.

García de Leonardo Tobarra, Eduardo. Aspectos jurídicos de la ordenación del territorio en la Comunitat Valenciana. Pasado y actualidad. Valencia: Universitat de València; 2017. 358 p.

Copiar al portapapeles