Resultats de búsqueda per a 'UNION'

9 article(s)

per pàgina

 • 45,00 €

  Veure els detalls

 • Inmigración, integración cívica y obligación en la Unión Europea

  El text analitza la tendència actual en matèria de política migratòria, afrontant amb transparència i pluralitat la nova versió de la integració de les persones migrants en el marc de la UE. El treball presenta una radiografia de com s’està gestionant aquesta tendència a altres països de la UE i a Espanya, per a la qual cosa s’integra la revisió normativa i aplicació pràctica de cinc comunitats autònomes, juntament amb l’opinió d’especialistes en la matèria. Saber més
  18,50 €

  Veure els detalls

 • La Unión Patriótica y el Somatén Valencianos (1923-1930)

  Un dels períodes de la història recent d'Espanya menys estudiats tant a nivell espanyol com a valencià ha sigut la dictadura de Primo de Rivera. Aquesta obra analitza la seua actuació política, les relacions entre els protagonistes i els seus interessos particulars, en el marc de la província de València, juntament amb les principals institucions polítiques de la dictadura: la Unió Patriòtica i el Somatén. Saber més
  16,00 €

  Veure els detalls

 • La Unión Europea

  La història de la Unió Europea mai ha sigut fàcil i les transformacions patides l’han portada fins a la situació crítica que vivim en l'actualitat, que té com a gran desafiament el de la desafecció de la ciutadania. Aquest llibre tracta de resumir alguns dels reptes i de les amenaces que planen sobre el futur de la UE, i d'oferir algunes propostes per a la seua refundació. Saber més
  15,00 €

  Veure els detalls

 • Social Rights and Policies in the European Union

  Aquest llibre presenta els drets socials en la UE per a comprendre millor la complexitat de les fonts legals de la UE, la distribució de les competències o el funcionament del sistema institucional de la UE. Així mateix, aquesta monografia reflexiona sobre els desafiaments actuals per a l'efectivitat dels drets socials davant el crític escenari econòmic i financer. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

 • La Educación y Atención de la Primera Infancia en la Unión Europea

  Aquest estudi examina, descriu i compara la manera en què el dret equitatiu a una educació i atenció de qualitat durant la primera infància és desenvolupat des de les diferents polítiques i sistemes europeus. De les troballes de la tesi doctoral de l'autora, s'hi inclou els resultats i conclusions de la investigació de la comparació de les polítiques per a l'EAPI en tres països europeus. Saber més
  13,00 €

  Veure els detalls

 • The future of non-metropolitan regions in the European Union

  Aquest estudi proposa una anàlisi comparativa de la diversitat de les regions no metropolitanes europees. Recull els resultats d'un anàlisi empíric de les principals variables socioeconòmiques a escala de les regions NUTs 3. Compara el comportament de les diverses tipologies pel que fa a població, PIB, rendiment econòmic i estructura productiva, i a diferents escales (països, grups de països). Saber més
  18,00 €

  Veure els detalls

 • Alianza de civilizaciones: Rusia-España y los retos de la vecindad en la Unión Europea

  "L'Aliança de les Civilitzacions" constitueix un aspecte de diplomàcia pública que presenta una rellevant transcendència política i econòmica tant per a Espanya com per a la Federació Russa. Aquest llibre recull una selecció dels treballs presentats en el VIII Simposi Hispà i Rus "Aliança de Civilitzacions: Rússia i Espanya i els seus reptes de veïnatge" celebrat a Toledo l'any 2010. Saber més
  12,48 €

  Veure els detalls

 • La Unión Soviética y la Shoah

  L'extermini de la població jueva realitzat pels nazis durant la invasió de la Unió Soviètica, malgrat les seues dimensions (gairebé la meitat de les víctimes de l'holocaust), ha estat al llarg del temps poc estudiat. Aquesta obra posa en relleu els principals aspectes de la Shoah en els territoris soviètics ocupats pels nazis. Saber més
  28,00 €

  Veure els detalls

9 article(s)

per pàgina