Product Documents

The future of non-metropolitan regions in the European Union

A member-state comparative report

Joan Noguera, Laura Morcillo

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 11

ISBN: 978-84-370-8814-3

Matèria: història

Idioma: anglès

Any ed.: 2012

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29 cm

Pàgines: 256 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Aquest estudi proposa una anàlisi comparativa de la diversitat de les regions no metropolitanes europees. Recull els resultats d'un exhaustiu anàlisi empíric de les principals variables socioeconòmiques a escala de les regions NUTs 3 (nomenclatura comú de les Unitats Territorials Estadístiques). Pren com a punt de partida la tipologia regional de la DG Regio de la Unió Europea que diferència entre regions intermèdies i predominantment rurals, i per a cadascuna d'aquestes, entre regions accessibles i remotes. L'anàlisi inclou comparacions entre el comportament de les diverses tipologies pel que fa a població, PIB, rendiment econòmic i estructura productiva, i a diferents escales (països, grups de països).

Índex

Índex

CONTENTS

SECTION 1. PURPOSE AND METHODOLOGICAL APPROACH

CHAPTER 1. THE PURPOSE OF THE COUNTRY PROFILES IN THE FRAME OF THE EDORA PROJECT AND THE STRUCTURE OF THE MEMBER STATE COMPARATIVE COUNTRY PROFILES REPORT

CHAPTER 2. METHODOLOGICAL APPROACH

1.1 Step 1. Decision on the structure of the National Country Profiles Report

1.2 Step 2. Creating 27 country maps showing the results of the Dijkstra-Poelman typology at NUT 3 level

1.3 Step 3. Deciding on key thematic indicators and elaborating standard tables for each of the 25 counties covered.

1.4 Step 4. Generating thematic standard questions

1.5 Step 5. Elaboration of 25 draft Country Profiles Reports

1.6 Step 6. Review of the draft Country Profiles Reports

1.7 Step 7. Deciding on the structure of the Cross Country Profiles Report

1.8 Step 8. Creation of tables, figures and maps for the available thematic indicators

1.9 Step 9. Writing of the Cross-country Profiles Report

1.10 “Stones” found on the way

1.10.1 General difficulties

1.10.2 Building the tables of indicators

1.10.3 Getting feedback on the standard questions

SECTION 2. AN ANALYSIS OF THE DIVERSITY OF EUROPEAN REGIONS BASED ON THE EDORA DATABASE

CHAPTER 3. DEMOGRAPHY

3.1 Comparative analysis of relevant data and indicators by country with reference to the EU27 average

3.1.1 Evolution of the European population

3.1.2 Territorial concentration or dispersion: Evolution of the Population Density 2000-2006

3.1.3 Demographic strength: Natural Growth Change, 2001-2006

3.1.4 Socio-demographic sustainability: the dependency rate

3.1.5 Mobility of the population: Net Migration

3.1.6 Formal education and skills of the population

3.2 Comparative analysis of relevant data and indicators by non-exclusive groups of countries

3.2.1 Evolution of the European population

3.2.2 Territorial concentration or dispersion: the evolution of the population density 2001-2006

3.2.3 Demographic strength: natural growth change 2000-2006

3.2.4 Socio-demographic sustainability: the age dependency rate

3.2.5 Mobility of the population: net migration rate

3.2.6 Education and skills of the population

3.3 Comparative analysis of relevant data and indicators by categories in the Dijkstra-Poelman rural-urban typology

3.3.1 Evolution of the European population

3.3.2 Territorial concentration or dispersion: the evolution of the population density 2000-2006

3.3.3 Demographic strength: natural growth change 2000-2006

3.3.4 Socio-demographic sustainability: the dependency rate

3.3.5 Mobility of the population: net migration rate

3.3.6 Education and skills of the population

3.4 Comparative analysis of relevant data and indicators at region level (NUT 3) for the countries covered, expressed in maps

3.4.1 Evolution of the European population

3.4.2 Territorial concentration or dispersion: the evolution of the population density 2000-2006

3.4.3 Demographic strength: natural growth change 2001-2006

3.4.4 Socio-demographic sustainability: the age dependency rate

3.4.5 Mobility of the population: net migration change 2001-2006

3.4.6 Formal education and skills of the population

CHAPTER 4. EMPLOYMENT 65

4.1 Comparative analysis of relevant data and indicators by country with reference to the EU27 average

4.1.1 The impact of unemployment in national economies

4.1.2 Economic structure: employment by sector of activity

4.1.3 High technology in the labour market

4.2 Comparative analysis of relevant data and indicators by non-exclusive groups of countries

4.2.1 The impact of unemployment in national economies

4.2.2 Economic structure: employment by sector of activity

4.2.3 Evolution of unemployment 2002-2005

4.3 Comparative analysis of relevant data and indicators by categories in the Dijkstra-Poelman rural-urban typology

4.3.1 The impact of rurality and accessibility in unemployment

4.3.2 Economic structure: employment by sector of activity

4.3.3 High technology in the labour market

4.4 Comparative analysis of relevant data and indicators at region level (NUT 3) for the countries covered, expressed in maps.

4.4.1 Employment by economic sector

4.4.2 Evolution of unemployment 2002-2005

CHAPTER 5. SERVICES OF GENERAL INTEREST

5.1 Comparative analysis of relevant data and indicators by country with reference to the EU27 average

5.1.1 The provision of services of general interest

5.1.2 The accessibility to services of general interest

5.2 Comparative analysis of relevant data and indicators by non-exclusive groups of countries

5.2.1 The provision of Services of General Interest

5.2.2 The accessibility to Services of General Interest

5.3 Comparative analysis of relevant data and indicators by categories in the Dijkstra-Poelman rural-urban typology

5.3.1 The provision of Services of General Interest

5.3.2 The accessibility of Services of General Interest

5.4 Comparative analysis of relevant data and indicators at region level (NUT 3) for the countries covered, expressed in maps

5.4.1 Provision of Services of General Interest

5.4.2 Accessibility to Services of General Interest

CHAPTER 6. FARM STRUCTURAL CHANGE

6.1 Comparative analysis of relevant data and indicators by country with reference to the EU27 average

6.1.1 The profile of farmers

6.1.2 Farm structures

6.2 Comparative analysis of relevant data and indicators by non-exclusive groups of countries

6.2.1 The profile of farmers

6.2.2 The profile of farmers

6.3 Comparative analysis of relevant data and indicators by categories in the Dijkstra-Poelman rural-urban typology

6.3.1 The profile of farmers

6.3.2 The profile of farmers

CHAPTER 7. INSTITUTIONAL CAPACITY

7.1 Comparative analysis of relevant data and indicators by country with reference to the EU27 average

7.2 Comparative analysis of relevant data and indicators at region level (NUT 3) for the countries covered, expressed in maps.

SECTION 3. AN ANALYSIS OF THE DIVERSITY OF EUROPEAN REGIONS BASED ON THE EDORA TYPOLOGIES

CHAPTER 8. COMPARATIVE ANALYSIS OF THE THREE EDORA TYPOLOGIES FOR THE EU27 COUNTRIES

8.1 Distribution of NUTs 3 regions according to the “EDORA cube” typologies

8.2 Total area distribution of NUTs 3 regions according to the “EDORA cube” typologies

8.3 Population distribution of NUTs 3 regions according to the “EDORA cube” typologies

8.4 GDP distribution of NUTs 3 regions according to the “EDORA cube” typologies

CHAPTER 9. ANALYSIS OF THE THREE EDORA TYPOLOGIES IN EACH OF THE EU27 COUNTRIES

9.1 Austria

9.2 Belgium

9.3 Bulgaria

9.4 Cyprus

9.5 Czech Republic

9.6 Germany

9.7 Denmark

9.8 Estonia

9.9 Spain

9.10 Finland

9.11 France

9.12 Greece

9.13 Hungary

9.14 Ireland

9.15 Italy

9.16 Lithuania

9.17 Luxembourg

9.18 Latvia

9.19 Malta

9.20 Netherlands

9.21 Poland

9.22 Portugal

9.23 Romania

9.24 Sweden

9.25 Slovenia

9.26 Slovakia

9.27 United Kingdom

CHAPTER 10. ANALYSIS OF THE THREE EDORA TYPOLOGIES BY NON EXCLUSIVE GROUPS OF COUNTRIES

10.1 Distribution of NUT3 regions

10.2 Total area

10.3 Population

10.4 Gross Domestic Product

Citació

Morcillo, L. [Laura] & Noguera Tur, J. [Joan] (2012). The future of non-metropolitan regions in the European Union. A member-state comparative report. Universitat de València.

Morcillo, Laura y Noguera Tur, Joan. The future of non-metropolitan regions in the European Union. A member-state comparative report. Universitat de València, 2012.

MORCILLO, Laura y NOGUERA TUR, Joan. The future of non-metropolitan regions in the European Union. A member-state comparative report. Valencia: Universitat de València, 2012. ISBN 978-84-370-8814-3.

Morcillo, Laura y Noguera Tur, Joan. The future of non-metropolitan regions in the European Union. A member-state comparative report. Valencia: Universitat de València; 2012. 256 p.

Copiar al portapapeles