Segell PUV

Les edicions amb segell PUV volen regir-se segons els màxims estàndards de qualitat exigits per a les edicions universitàries. Per a això hem creat una menció pròpia de qualitat que acompanya a totes les publicacions que han passat una avaluació cega per parells prèviament a la seua publicació. Aquest segell i el logotip del segell PUV acompanyen als crèdits d’aquestes publicacions.

Segell de Qualitat PUV