Indicadors SPI

Publicacions de la Universitat de València està entre les 20 editorials més prestigioses d’Espanya, segons el Scholarly Publishers Indicators. Aquest rànquing situa a la Universitat de València en el lloc 20, tenint per davant com a editorials institucionals a l'editorial del CSIC (lloc 10) i a l'Editorial Universitat de Granada (lloc 19)..

El Scholarly Publishers Indicators és un sistema que proporciona informació i indicadors sobre les editorials acadèmiques, elaborat pel Grup d'Investigació sobre Llibre Acadèmic (ILIA) del Consell Superior d'Investigacions Científiques (CSIC) a partir d'enquestes a totes les persones acreditades com a catedràtiques durant el període 2018-2021. Segons la metodologia triada, en total han sigut 1062 professors de totes les disciplines d'Humanitats i Ciències Socials. S'han rebut un total de 356 respostes, la qual cosa representa una taxa de resposta del 33,5% (45% en Arts i Humanitats i el 29% en Ciències Socials i Jurídiques). En el qüestionari es va sol·licitar als participants que indicaren fins a un màxim de deu editorials acadèmiques espanyoles i deu estrangeres considerades per ell/ella les més prestigioses de la seua especialitat.

En els resultats per matèries, la Universitat de València és la primera editorial universitària en l'àrea de Geografia, la novena en Belles arts, l'onzena en Lingüística, Literatura i Filologia, la tretzena en Història, la quinzena en Filosofia i la vintena en Sociologia.

El SPI també ofereix el grau d'especialització de les editorials, en funció del nombre total de títols publicats per disciplines.