Indicadors SPI

Publicacions de la Universitat de València està entre les 20 editorials més prestigioses d’Espanya. L’Estudi qualitatiu de les Editorials Acadèmiques situa la Universitat de València com la primera de les editorials universitàries (lloc 17) i tenint per davant, com a editorial institucional només l’editorial del CSIC (lloc 9).

L’Estudi qualitatiu de les Editorials Acadèmiques és un informe de la Federació de Gremis d’Editors d’Espanya, elaborat per Elea Giménez i desenvolupat pel Grup d’Investigació sobre Llibre Acadèmic (ILIA) del Consell Superior d’Investigacions Científiques (CSIC) a partir d’enquestes a totes les persones acreditades com a catedràtiques entre 2010 i 2016, el que suposa valorar dades des del coneixement expert.

En els resultats per matèries, la Universitat de València està entre les tres primeres en l’àrea de Geografia (només per darrere de Síntesis i Ariel), la novena en Lingüística, Literatura i Filologia, la novena en Història, la quinzena en Arqueologia i Prehistòria i la tretzena en Economia.

El SPI también ofrece el grado de especialización de las editoriales, en función del número total de títulos publicados por disciplinas (fuente DILVE, marzo 2016). Aunque los datos no están actualizados en SPI, si tomamos como referencia este año, PUV figura de la siguiente manera:

Belles Arts: 11ª posició, la primera Universitat del llistat.
Ciències Polítiques: 23ª posició.
Comunicació: 21ª posició.
Filofofia: 10ª posició, la primera Universitat del llistat.
Geografia: 4ª posició, la primera Universitat del llistat.
Història: 5ª posició.
Llengua, Lingüística i Literatura: 3ª posició, la primera Universitat del llistat.

Per col·leccions acadèmiques, els rànquings situen la col·lecció Història com una de les més prestigioses en la matèria. Per un altre costat les dues col·leccions de la Universitat de València que van obtenir el segell de qualitat CEA-APQ de UNE, ANECA i FECYT en la passada convocatòria, han aparegut també en les enquestes de les persones acreditades: en el quart lloc de col·leccions més prestigioses sobre Comunicació es troba la col·lecció Aldea Global (coeditada per la Universitat de València, la Autònoma de Barcelona, la Jaume I i la Pompeu Fabra) i en el sisé de les col·leccions de Geografia destaca Desarrollo Territorial. En tots els casos, aquestes col·leccions són les primeres de les editorials universitàries i institucionals.

En aquesta ocasió, el qüestionari ha sol·licitat no només la selecció d’editorials més prestigioses en cada disciplina, sinó també les editorials en les que ha publicat la persona que el contestava. Aquesta diferenciació ajuda a valorar amb més matisos la informació obtinguda y respondre a les crítiques dels rànquings de prestigi en els quals apareixen millor valorades les editorials on publiquen les persones consultades.