Compromisos

EDICIÓ DE LES PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PUV)

C1. Garantir una edició professional d’acord amb els criteris de qualitat de PUV i assegurar a l’autor l’accés al seguiment continu del procés d’edició de la seua obra amb la posada a disposició de tota la documentació necessària. [S1]

COEDICIONS

C2. Garantir una edició professional i de qualitat d’acord amb el prestigi del nostre segell editorial, per tal d’obtenir la satisfacció dels coeditors. [S2]

PRESTACIÓ DE SERVEIS EDITORIALS

C3. Atendre i assessorar totes les demandes d’informació formulades sobre els nostres serveis editorials en un termini màxim de 5 dies hàbils des del primer contacte. [S3]

GESTIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

C4. Formalitzar els contractes corresponents, d’acord amb la legislació vigent, per a garantir la protecció dels drets de creació (autor, traductor, il·lustrador...) tant per a l’adquisició com per a la cessió de drets. [S4]

C5. Comunicar i liquidar anualment als titulars els drets d’explotació de les seues obres dins del primer quadrimestre de l’any natural. [S4]

PROMOCIÓ DE LES PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PUV): NOVETATS I FONS

C6. Dissenyar una campanya de màrqueting adient per a cada obra, amb la col·laboració de l’editor i de l’autor mitjançant formularis, entrevistes, tramesa de materials promocionals a prescriptors i mitjans de comunicació i activació en la pàgina web de PUV de la fitxa de la publicació. [S5]

COMERCIALITZACIÓ DEL FONS EDITORIAL EN PAPER DE LA UV

C7. Garantir l’inici de la distribució comercial al territori estatal en un termini inferior a 15 dies hàbils des de la recepció de la publicació al magatzem de l’editorial. [S6]

COMERCIALITZACIÓ DEL FONS EDITORIAL ELECTRÒNIC DE LA UV

C8. Comercialitzar els llibres electrònics de la UV a través de les plataformes de venda en línia més reconegudes. [S7]

VENDA DIRECTA AL PÚBLIC A LA LLIBRERIA DE LA UNIVERSITAT

C9. Informar sempre els usuaris del termini de lliurament de la publicació sol·licitada si no hi ha existències disponibles, que serà normalment d’entre 3 i 15 dies, depenent del proveïdor. [S8]

VENDA EN LÍNIA AL PÚBLIC DEL FONS EDITORIAL PROPI I DEL D’ALTRES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES I/O INSTITUCIONS

C10. Atendre i gestionar les compres en línia en un termini màxim de 3 dies hàbils des de la recepció de la comanda i informar els clients en cas d’incidències que puguen dificultar o impedir el compromís del servei. [S9]

PROMOCIÓ, DISTRIBUCIÓ I VENDA DEL FONS D’ALTRES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES ESPANYOLES (UNE) I D’ALTRES INSTITUCIONS

C11. Garantir l’enviament de la comanda adequadament embalada per a assegurar l’arribada en perfectes condicions. [S10]

PRÉSTEC DEL FONS EDITORIAL DE PUV MITJANÇANT EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES

C12. Incrementar progressivament la quantitat de títols disponibles en suport electrònic per al préstec a la plataforma. [S11]