Serveis prestats

EDICIÓ DE LES PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PUV)

S1. Editar les publicacions una vegada aprovades pel Comité Editorial de PUV d’acord amb el document PUBLICAR A PUV, tant d’autors interns com externs, en format paper i/o electrònic:

 • Monografies científiques.
 • Manuals i material didàctic i docent.
 • Revistes.
 • Obres de divulgació, d’interès cultural i social.
 • Obres institucionals.

COEDICIONS

S2. Coeditar, mitjançant acords i convenis amb altres institucions i editorials (públiques i privades).

PRESTACIÓ DE SERVEIS EDITORIALS

S3. Prestar serveis editorials (complets o parcials) a la nostra comunitat universitària conduents a l’edició en qualsevol suport:

 • Gestió de drets.
 • Gestió d’ISBN i Dipòsit Legal.
 • Correcció i traducció.
 • Disseny.
 • Maquetació.
 • Impressió.
 • Publicacions d’encàrrec.
 • Control de qualitat de l’edició.

GESTIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

S4. Gestionar els drets de propietat intel·lectual dels autors i dels legítims titulars (traductors, il.lustradors...) de les publicacions de la UV (cessió i adquisició de drets).

PROMOCIÓ DE LES PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PUV): NOVETATS I FONS

S5. Promocionar les publicacions de la UV mitjançant presentacions, xarxes socials, premsa, pàgina web, fires... amb l’objectiu de fer arribar a la societat (llibreries, distribuïdors, premsa, prescriptors i públic en general) el treball dels nostres autors.

COMERCIALITZACIÓ DEL FONS EDITORIAL EN PAPER DE LA UV

S6. Distribuir i vendre el fons editorial en paper de la UV a distribuïdors, llibreries i biblioteques, mitjançant xarxes nacionals i internacionals, emprant tots els canals de comercialització a l’abast.

COMERCIALITZACIÓ DEL FONS EDITORIAL ELECTRÒNIC DE LA UV

S7. Gestionar l’explotació del llibre electrònic de la UV mitjançant plataformes comercials i gestors de continguts: Google, Apple Store, Unebooks, Amazon, Odilo, Bibliografica, Casalini...

VENDA DIRECTA AL PÚBLIC A LA LLIBRERIA DE LA UNIVERSITAT

S8. Venda directa al públic a LA LLIBRERIA DE LA UNIVERSITAT del fons editorial propi, amb preus especials per als membres de la comunitat universitària de la UV, i dels fons de les editorials universitàries espanyoles i els d’altres proveïdors institucionals.

VENDA EN LÍNIA AL PÚBLIC DEL FONS EDITORIAL PROPI I DEL D’ALTRES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES I/O INSTITUCIONS

S9. Venda en línia al públic en general del fons editorial propi (en paper i electrònic) i del dels altres proveïdors de la llibreria (en paper), mitjançant les tres pàgines web del Servei de Publicacions:

PROMOCIÓ, DISTRIBUCIÓ I VENDA DEL FONS D’ALTRES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES ESPANYOLES (UNE) I D’ALTRES INSTITUCIONS

S10. Promocionar, distribuir i vendre el fons de les editorials universitàries espanyoles (UNE) i d’altres institucions a llibreries, biblioteques i distribuïdors nacionals i internacionals, emprant tots els canals de comercialització a l’abast.

PRÉSTEC DEL FONS EDITORIAL DE PUV MITJANÇANT EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES

S11. Posar a disposició del Servei de Biblioteques les publicacions de PUV, en format paper i en format electrònic a través de la plataforma https://uv.odilotk.es, perquè siguen oferides en préstec a la comunitat universitària.