+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Serveis prestats

EDICIÓ DE LES PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PUV)

S1. Editar les publicacions una vegada aprovades pel Comité Editorial de PUV d’acord amb el document PUBLICAR A PUV, tant d’autors interns com externs, en format paper i/o electrònic:

 • Monografies científiques.
 • Manuals i material didàctic i docent.
 • Revistes.
 • Obres de divulgació, d’interès cultural i social.
 • Obres institucionals.

COEDICIONS

S2. Coeditar, mitjançant acords i convenis amb altres institucions i editorials (públiques i privades).

PRESTACIÓ DE SERVEIS EDITORIALS

S3. Prestar serveis editorials (complets o parcials) a la nostra comunitat universitària conduents a l’edició en qualsevol suport:

 • Gestió de drets.
 • Gestió d’ISBN i Dipòsit Legal.
 • Correcció i traducció.
 • Disseny.
 • Maquetació.
 • Impressió.
 • Publicacions d’encàrrec.
 • Control de qualitat de l’edició.

GESTIÓ DE DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL

S4. Gestionar els drets de propietat intel·lectual dels autors i dels legítims titulars (traductors, il.lustradors...) de les publicacions de la UV (cessió i adquisició de drets).

PROMOCIÓ DE LES PUBLICACIONS DE LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA (PUV): NOVETATS I FONS

S5. Promocionar les publicacions de la UV mitjançant presentacions, xarxes socials, premsa, pàgina web, fires... amb l’objectiu de fer arribar a la societat (llibreries, distribuïdors, premsa, prescriptors i públic en general) el treball dels nostres autors.

COMERCIALITZACIÓ DEL FONS EDITORIAL EN PAPER DE LA UV

S6. Distribuir i vendre el fons editorial en paper de la UV a distribuïdors, llibreries i biblioteques, mitjançant xarxes nacionals i internacionals, emprant tots els canals de comercialització a l’abast.

COMERCIALITZACIÓ DEL FONS EDITORIAL ELECTRÒNIC DE LA UV

S7. Gestionar l’explotació del llibre electrònic de la UV mitjançant plataformes comercials i gestors de continguts: Google, Apple Store, Unebooks, Amazon, Odilo, Bibliografica, Casalini...

VENDA DIRECTA AL PÚBLIC A LA LLIBRERIA DE LA UNIVERSITAT

S8. Venda directa al públic a LA LLIBRERIA DE LA UNIVERSITAT del fons editorial propi, amb preus especials per als membres de la comunitat universitària de la UV, i dels fons de les editorials universitàries espanyoles i els d’altres proveïdors institucionals.

VENDA EN LÍNIA AL PÚBLIC DEL FONS EDITORIAL PROPI I DEL D’ALTRES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES I/O INSTITUCIONS

S9. Venda en línia al públic en general del fons editorial propi (en paper i electrònic) i del dels altres proveïdors de la llibreria (en paper), mitjançant les tres pàgines web del Servei de Publicacions:

PROMOCIÓ, DISTRIBUCIÓ I VENDA DEL FONS D’ALTRES EDITORIALS UNIVERSITÀRIES ESPANYOLES (UNE) I D’ALTRES INSTITUCIONS

S10. Promocionar, distribuir i vendre el fons de les editorials universitàries espanyoles (UNE) i d’altres institucions a llibreries, biblioteques i distribuïdors nacionals i internacionals, emprant tots els canals de comercialització a l’abast.

PRÉSTEC DEL FONS EDITORIAL DE PUV MITJANÇANT EL SERVEI DE BIBLIOTEQUES

S11. Posar a disposició del Servei de Biblioteques les publicacions de PUV, en format paper i en format electrònic a través de la plataforma https://uv.odilotk.es, perquè siguen oferides en préstec a la comunitat universitària.