Indicadors

1. Ítem1: En general, estic satisfet/a amb la informació rebuda pel Servei de Publicacions durant el procés d’edició. [C1]

2. Ítem2: En general, estic satisfet/a amb l’edició. [C1]

3. Ítem3: En general, estic satisfet/a amb el resultat de la coedició amb el Servei de Publicacions. [C2]

4. Percentatge de consultes ateses en el termini màxim de 5 dies hàbils. [C3]

5. Nombre de contractes formalitzats de publicacions realitzades amb el segell de PUV. [C4]

6. Percentatge de liquidacions als titulars dels drets, comunicades a termini (dins el primer quadrimestre de l’any natural). [C5]

7. Percentatge de campanyes de màrqueting dissenyades en relació amb les novetats de PUV. [C6]

8. Percentatge de novetats distribuïdes abans de quinze dies hàbils des de la recepció de la publicació al magatzem. [C7]

9. Grau de compliment de la comercialització dels llibres electrònics de PUV en plataformes més reconegudes. [C8]

10. Percentatge de comunicacions fetes sobre el lliurament de publicacions no disponibles a LA LLIBRERIA DE LA UNIVERSITAT dins del termini. [C9]

11. Percentatge de compres en línia gestionades a termini (màxim 3 dies hàbils) i les informades. [C10]

12. Percentatge de reclamacions per defecte d’embalatge. [C11]

13. Nombre de títols disponibles en suport electrònic destinats al préstec a la plataforma. [C12]