Product Documents

Long Story Short: An Interactive Journey through the History of English

Paula Rodríguez Abruñeiras, Jesús Romero Barranco

Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials, 84

ISBN: 978-84-9134-840-5

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 202

15,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

This textbook intends to do a clear, informal review of the history of the English language. Although the main focus is not to provide a thorough social description of the different periods in which the history of English is divided, we want to make it clear that language has changed because it is used by society, and therefore one cannot be understood without the other.

Aquest llibre de text pretén fer un repàs clar i informal de la història de la llengua anglesa. Encara que no es tracta de fer una descripció sociolingüística exhaustiva dels diferents períodes en què es divideix la història de l’anglès, ha de quedar clar que la llengua ha canviat perquè és utilitzada per la societat i, per tant, no es pot entendre l’una sense l’altra.

Índex

Índex

LIST OF FIGURES

LIST OF TABLES

PREFACE AND ACKNOWLEDGEMENTS

UNIT 1. LANGUAGE AND THE ENGLISH LANGUAGE

UNIT 2. BEFORE OLD ENGLISH

UNIT 3. OLD ENGLISH

UNIT 4. MIDDLE ENGLISH

UNIT 5. MODERN ENGLISH

UNIT 6. PRESENT-DAY ENGLISH AND WORLD ENGLISHES

REFERENCES

Citació

Rodríguez Abruñeiras, P. [Paula] & Romero Barranco, J. . [Jesús ] (2021). Long Story Short: An Interactive Journey through the History of English. Universitat de València.

Rodríguez Abruñeiras, Paula y Romero Barranco, Jesús. Long Story Short: An Interactive Journey through the History of English. Universitat de València, 2021.

RODRÍGUEZ ABRUÑEIRAS, Paula y ROMERO BARRANCO, Jesús. Long Story Short: An Interactive Journey through the History of English. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9134-840-5.

Rodríguez Abruñeiras, Paula y Romero Barranco, Jesús. Long Story Short: An Interactive Journey through the History of English. Valencia: Universitat de València; 2021. 202 p.

Copiar al portapapeles