Innovación y resiliencia en la respuesta de la sociedad valenciana a la crisis pandémica de 2020

Temas clave: turismo, teletrabajo e iniciativas solidarias

María Dolores Pitarch y Félix Fajardo Magraner, coords.

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 34

ISBN: 978-84-9133-383-8

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 168

12,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

La pandèmia de la COVID-19 ha tingut un gran impacte sobre la vida de les persones. Des del punt de vista del desenvolupament local, la lluita contra el virus i la recuperació econòmica són temes prioritaris per a mantenir el nivell de vida i reduir, en la mesura que siga possible, el risc d’exclusió de la població més vulnerable. Davant aquesta situació d’emergència, l’objectiu general d’aquest estudi consisteix a detectar i analitzar les iniciatives que s’han posat en marxa a la província de València en tres àmbits concrets: teletreball i accés a les tecnologies de la informació i comunicació, turisme i iniciatives solidàries), amb el propòsit d’oferir un diagnòstic territorialitzat que, a més, permeta documentar exemples de bones pràctiques que servisquen de referència per a altres organismes o entitats i que es puga utilitzar per a establir unes línies estratègiques d’acció futura per als ajuntaments i per a la Diputació de València.

Índex

Índex

ÍNDICE

Capítulo 1. Introducción

Capítulo 2. Metodología

Capítulo 3. Teletrabajo y Nuevas Tecnologías

1. El uso de las nuevas tecnologías en los hogares de la provincia de Valencia

2. La movilidad durante la etapa Covid-19

3. La implantación del teletrabajo en la administración pública

4. La implantación del teletrabajo en las empresas de las áreas rurales de la provincia  de Valencia

Capítulo 4. El turismo en tiempos de pandemia

1. El impacto de la pandemia de Covid-19. 2019-2020

1.1. Evolución de la demanda

1.2. Las empresas turísticas

1.3. Conclusiones

2. Reacción y respuesta a nivel local ante la crisis pandémica. Resiliencia en la  provincia de Valencia

2.1. Los municipios en la provincia de Valencia

2.2. Las oficinas de Información Turística en la provincia de Valencia

Capítulo 5. Iniciativas solidarias

1. Iniciativas solidarias en entidades públicas

2. Iniciativas solidarias en fundaciones, ONG’s, asociaciones y empresas privadas

Capítulo 6. Buenas prácticas

Capítulo 7. Conclusiones y recomendaciones. Un avance

Bibliografía

Anexo 1

Anexo 2

Citació

Fajardo Magraner, F. [Félix] & Pitarch, M. D. [M. Dolores ] (coords.) (2021). Innovación y resiliencia en la respuesta de la sociedad valenciana a la crisis pandémica de 2020. Temas clave: turismo, teletrabajo e iniciativas solidarias. Universitat de València.

Fajardo Magraner, Félix y Pitarch, M. Dolores (coords.). Innovación y resiliencia en la respuesta de la sociedad valenciana a la crisis pandémica de 2020. Temas clave: turismo, teletrabajo e iniciativas solidarias. Universitat de València, 2021.

FAJARDO MAGRANER, Félix y PITARCH, M. Dolores (coords.). Innovación y resiliencia en la respuesta de la sociedad valenciana a la crisis pandémica de 2020. Temas clave: turismo, teletrabajo e iniciativas solidarias. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9133-383-8.

Fajardo Magraner, Félix y Pitarch, M. Dolores (coords.). Innovación y resiliencia en la respuesta de la sociedad valenciana a la crisis pandémica de 2020. Temas clave: turismo, teletrabajo e iniciativas solidarias. Valencia: Universitat de València; 2021. 168 p.

Copiar al portapapeles