Product Documents

La llengua als mitjans de comunicació

Antoni Ferrando, ed.

Col·lecció: Oberta, 13

ISBN: 978-84-370-0601-7

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: català

Coeditor: Institut de Filologia Valenciana

Any ed.: 1990

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23 cm

Pàgines: 290 pp.

11,00 €

Biografía

Antoni Ferrando Francés  és catedràtic emèrit de Filologia Catalana de la Universitat de València (UV). Ha estat director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana (IIFV) i del Departament de Filologia Catalana de la UV. És membre de l’IIFV, de l’Institut d’Estudis Catalans (IEC), de la Fundació Huguet, de Castelló, i corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres, de Barcelona. Ha estat membre de l’Acadèmia Valenciana de la Llengua (2001-2021), president de l’Associació Internacional de Llengua i Literatura Catalanes (2012-2017), fundador i primer director de la revista ‘Caplletra’, de la col·lecció Biblioteca Sanchis Guarner de l’IIFV i codirector de la col·lecció Biblioteca Lingüística Catalana de la UV. S’ha especialitzat en història de la llengua, història de la cultura i edició de textos. Entre les seues publicacions destaquen ‘Consciència idiomàtica i nacional dels valencians’ (1980) ‘Els certàmens poètics valencians’ (1983), ‘Sobre el marc històric de “Curial e Güelfa”’ (1997), ‘El paper dels primers editors (1473-1523) en la fixació del català modern’ (1999), ‘Història de la llengua catalana’ (en col·laboració amb Miquel Nicolás, 2005, 2011), ‘De Xarq al-Andalus a Regne de València. La situació lingüística i sociolingüística a les terres valencianes al segle XIII’ (2010), ‘La gènesi romana d’una norma lingüística catalana de segle XV’ (2011), ‘La construcció de la norma cancelleresca catalana’ (2016), ‘Aportacions a l’estudi del català literari medieval’ (2018), ‘El model lingüístic de ‘Curial e Güelfa’’ (2018), ‘Fabra, Moll i Sanchis Guarner. La construcció d’una llengua moderna de cultura des de la diversitat’ (2018, 2019), ‘La poliglòssia en la predicació de Vicent Ferrer’ (2020), ‘Llorente i Blasco Ibáñez: entre la política i la literatura’ (2021), ‘Els orígens històrics del valencià’ (2023). Ha traduït i dirigit l’edició del ‘Llibre del Repartiment de València’ (1978) i ha estat editor dels ‘Estudis lingüístics i culturals sobre ‘Curial e Guelfa’’ (2012).  

Índex

Índex

ÍNDEX
PRESENTACIÓ
PRÒLEG
PONÈNCIES
CONDICIONS PRÈVIES PER A LA DIFUSIÓ D’UN MODEL LINGÜÍSTIC ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ
Isidor Marí
REFLEXIONS SOBRE EL MODEL LINGÜÍSTIC DELS MITJANS DE COMUNICACIÓ VALENCIANS
Lluís B. Polanco
ELEMENTS PER A UNA PROPOSTA FONÈTICA
Antoni Ferrando
ELEMENTS PER A UNA PROPOSTA MORFOSINTÀCTICA
Lluís B. Polanco
ELEMENTS PER A UNA PROPOSTA LÈXICA
Emili Casanova
PER A UNA CULTURA CATALANA MAJORITÀRIA
Joan Fuster.
COMUNICACIONS I.
L’EXPERIÈNCIA EN LA RÀDIO
Toni Mestre
PROBLEMES DE VERSEMBLANÇA LINGÜÍSTICA ALS DOBLATGES DE TELEVISIÓ
Josep Nogués
L’EXPERIÈNCIA DEL TEATRE
Manuel Molins
PER UN MODEL LINGÜÍSTIC ECONÒMIC
Josep Lacreu
ELS REGISTRES ORALS
Vicent Salvador
COMUNICACIONS II
¿TANTS MODELS, TANTES LLENGÜES? Tant en guanya, tant en perd
Mavi Dolç
ADEQUACIÓ I COHERÈNCIA
Mavi Dolç
UNA EXPERIÈNCIA TELEVISIVA: BERCA TV, ALGEMESÍ
Vicent J. Escartí – Maria J. Masià.
REFLEXIONS DIALECTALS SOBRE EL VALENCIÀ ORAL
Lluís Gimeno Betí.
PER UNA LLENGUA ESTANDARDITZADA NACIONALMENT VÀLIDA
Maria Soledat González
SOBRE L’ELOCUCIÓ EN EL RECITAT DE TEXTOS POÈTICS
Salvador Jàfer – Josep Ballester
DIFICULTATS D’UN MODEL FONÈTIC VALENCIÀ
J. Juan-Mompó
EL GRUP FÒNIC DIALECTAL, BASE DE VERSEMBLANÇA EN ELS DOBLATGES
Josep Antoni Moya
ACOTACIONS PER A UN POSSIBLE MARC DE REFERÈNCIA COMÚ EN LA DEFINICIÓ D’UN MODEL DE LLENGUA PER ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ ORAL
M. Elvira Teruel.
APÈNDIX
1. DOCUMENTS UNIVERSITARIS SOBRE LA LLENGUA DE LA TV3
2. CARTA DE L’INSTITUT D’ESTUDIS CATALANS SOBRE LA LLENGUA DE LA TV3
3. ELS PRINCIPALS TOPÒNIMS VALENCIANS.

Citació

Ferrando Francés, A. [Antoni] (1990). La llengua als mitjans de comunicació. Universitat de València.

Ferrando Francés, Antoni. La llengua als mitjans de comunicació. Universitat de València, 1990.

FERRANDO FRANCÉS, Antoni. La llengua als mitjans de comunicació. Valencia: Universitat de València, 1990. ISBN 978-84-370-0601-7.

Ferrando Francés, Antoni. La llengua als mitjans de comunicació. Valencia: Universitat de València; 1990. 290 p.

Copiar al portapapeles