Product Documents

Capbreu de la Confraria d'Òrfenes a Maridar de València (segles XIV-XVII)

M.ª Adela García-Menacho Osset, M.ª Milagros Cárcel Ortí, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 65

ISBN: 978-84-9134-214-4

Matèria: història

Submatèries: història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 488

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

El present treball s’acompanya d’un breu recorregut per l’organització, funcionament i activitats de la Confraria d’Òrfenes a Maridar des de la seua fundació en 1293 fins a la segona meitat del segle XX en què va cessar la seua activitat. Durant aquests segles, la confraria, que no tenia una seu fixa, va arribar a una certa estabilitat després de la seua ubicació en l’Hospital General des de 1517 fins a la seua eixida en 1760. La documentació conservada fins a mitjan segle XVI ens ha permès conèixer amb detall els ingressos econòmics i les despeses de la confraria. La seua evolució després de la seua eixida de l’Hospital General queda més incompleta per la pèrdua de documentació. Ací es presenta un breu resum sobre la confecció, el contingut del Capbreu i la seua descripció codicològica. S’inclouen les 10 regestes dels documents copiats en el Capbreu i es dóna pas a la seua edició íntegra seguint l’orde intern del mateix. Uns índexs onomàstic i toponímic permeten i faciliten la seua consulta.

Índex

Índex

Estudi introductori

La confraria d’Òrfenes a Maridar

Confecció i contingut del Capbreu

Descripció del manuscrit

Criteris d’edició

Bibliografia

Regestes dels documents del Capbreu

[Abecedari dels censataris

Del testament d’en Francesch Quonil, especier, qui instituý lo espitall qui·s diu d’en Quonil que huy·ll husufructa Menagera

Institució feta per en Ferando Garcia del beniffici

[Nomenament de síndic de Francesc Vidal]

[Institució de la Confraria per a maridar donzelles i viudes]

[Indulgències concedides per l’arquebisbe de Tarragona]

[Indulgències concedides pel bisbe de Barcelona]

[Indulgències concedides pel bisbe de Tortosa]

[Indulgències concedides pel bisbe de València]

E per saber q[u]in[s] foren los p[r]iners amicçadós de la dita Almoyna

[Poder donat per Pere Bou, majordom, per a capbreva r]

[Censals que respon la ciutat de València i la Diputació del General]

Pascha de Resurrecció

[Sant Marc]

Pascha de Cinquagèsima

Sant Johan de juny

Festa de Sancta Maria de agost

Festa de Sent Miquel

[Testament de Marcos Ruiz de Bàrcena i codicils]

Festa de Tots Sants

Festa de Sent Andreu

Festa de Nadal

[Capítol celebrat l’11 de giner de 1585 en la capella de l’ort de l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 14 de decembre 1696 en la casa del clavari de l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 5 de giner de 1697 en la casa del clavari de l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 21 de febrer de 1684 en la casa del clavari de l’Hospital General]

[Capítol celebrat el de 15 de giner de 1703 en la casa del clavari de l’Hospital General]

[Capítol celebrat el de 15 de giner de 1703 en la casa del clavari de l’Hospital General]

Les posessions que lexà en Ferrando Garcia per al benifici de Sanct Martí que són patrons los x de les Òrfenes per son testament en lo present libre en cartes xv

Festa de Sent Vicent

Festa de Sancta Maria de Febrer

Sancta Maria de Març

[Altres censals]

Festa de Carnestoltes

[Capítol celebrat el 6 d’agost de 1399 en el convent de Sant Agustí]

[Capítol celebrat el 27 de novembre de 1455 en el convent de Sant Domingo]

[Capítol celebrat el 30 d’octubre de 14[...] en el convent de Sant Agustí]

[Capítol celebrat el 22 de novembre de 1468 en el convent de la Mercè]

[Capítol celebrat el 5 de novembre de 1478 en el convent del Carme]

[Capítol celebrat l’1 de juliol de 1507 en la església de Santa Caterina de València]

[Capítol celebrat el 3 de juliol de 1507 en casa de Bernat Català, majordom]

[Capítol celebrat el 10 de novembre de 1517 en el convent de Sant Domingo]

[Capítol celebrat el 20 d’octubre de 1523 en la església de Santa Caterina de València]

[Capítol celebrat el 18 d’octubre de 1537 en la casa i ort de Gallach en l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 15 de desembre de 1544 en l’Arxiu de l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 17 de desembre de 1564 en l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 4 de febrer de 1567 en l’Hospital General]

[Capítol celebrat el 13 de desembre de 1572 en l’Arxiu de l’Hospital General]

[Apèndix]

Índex onomàstic

Índex toponímic

Citació

Cárcel Ortí, M. M. [Mª Milagros] & García-Menacho Osset, M. A. [Mª Adela ] (eds.) (2017). Capbreu de la Confraria d'Òrfenes a Maridar de València (segles XIV-XVII). Universitat de València.

Cárcel Ortí, Mª Milagros y García-Menacho Osset, Mª Adela (eds.). Capbreu de la Confraria d'Òrfenes a Maridar de València (segles XIV-XVII). Universitat de València, 2017.

CÁRCEL ORTÍ, Mª Milagros y GARCÍA-MENACHO OSSET, Mª Adela (eds.). Capbreu de la Confraria d'Òrfenes a Maridar de València (segles XIV-XVII). Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-214-4.

Cárcel Ortí, Mª Milagros y García-Menacho Osset, Mª Adela (eds.). Capbreu de la Confraria d'Òrfenes a Maridar de València (segles XIV-XVII). Valencia: Universitat de València; 2017. 488 p.

Copiar al portapapeles