+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Novetats

 • 18,90 €

  Los Lenguajes del Terrorismo

  Sobre medios de comunicación y nuevos terrorismos. De ETA al ISIS

  Luis Veres

  Originat en el S. XIX, el fenomen terrorista s'ha convertit en un fet històric constant, acompanyat d'un important component mediàtic i intensificat a partir del segle XXI. Aquest llibre tracta dels diferents llenguatges dels quals se serveix el terrorisme per a crear significacions a través dels mitjans de comunicació, dels quals nostra història present i passada ha sigut testimoni.
 • 59,00 €

  El Modelo Español de Representación de los Trabajadores en la Empresa

  Rodrigo Palomo Vélez

  Aquest volum aborda els diferents aspectes que componen el model espanyol de representació dels treballadors en l'empresa, configurat sobre un doble canal representatiu, que admet la coexistència i imbricada funcionalitat d'òrgans de representació unitària amb uns altres de naturalesa sindical.
 • Guia pràctica per a la realització de diagnòstics territorials per al foment de l'ocupació

  Exhaurit. Contacte'ns

  15,00 €

  Guia pràctica per a la realització de diagnòstics territorials per al foment de l'ocupació

  Plan “Avalem Territori”

  Jorge Hermosilla, dir.

  La realització de diagnòstics territorials permet obtenir un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de les unitats territorials. Aquests estudis possibiliten el disseny i l'aplicació de les polítiques d'ocupació. Aquest estudi pretén confeccionar un instrument eficaç per al diagnòstic del territori, esdevenint vehicle de la participació dels agents socials.
 • 15,00 €

  Guía práctica para la realización de diagnósticos territoriales para el fomento del empleo

  Plan “Avalem Territori”

  Jorge Hermosilla, dir.

  La realització de diagnòstics territorials permet obtenir un millor coneixement de la realitat socioeconòmica de les unitats territorials. Aquests estudis possibiliten el disseny i l'aplicació de les polítiques d'ocupació. Aquest estudi pretén confeccionar un instrument eficaç per al diagnòstic del territori, esdevenint vehicle de la participació dels agents socials.
 • 18,00 €

  Nuevas voces sobre el Spanglish: una investigación polífónica

  Silvia Betti, Enrique Serra Alegre, eds.

  Aquest llibre col·lectiu comporta una "mirada diferent" sobre les actituds lingüístiques d'una societat heterogènia i multicultural que viu als Estats Units, la dels hispano-estatunidencs. Cadascun dels treballs recollits en aquest volum, aporten un enfocament diferent i un tractament diferenciat del tema, configurant així una recerca polifònica sobre el spanglish

 • 30,00 €

  El triomf de la imatge

  El daguerreotip a Espanya

  Josep Benlloch Serrano, Miguel García Cárceles, Norbeto Piqueras Sánchez, coord.

  Col·lecció: CATÀLEGS D'EXPOSICIONS

  El daguerreotip es va presentar en 1839 com una nova tecnologia capaç de fixar les imatges obtingudes a l'interior d'una cambra fosca. Aquest catàleg de l'exposició, centrat en aquest invent i la seua introducció a Espanya, es proposa contextualitzar el seu naixement, per tal de conèixer la seua història i d'acostar al públic el que van sentir aquells que el van veure per primera vegada.
 • 20,00 €

  Una pàtria prestada

  Lectures de fragilitat en la literatura catalana

  Simona Škrabec

  Col·lecció: ASSAIG

  Al llarg del segle XX, la identitat catalana va ressorgir de les cendres com una au fènix amb forces renovades. Amb el final del franquisme, es van acabar de dibuixar els trets definitoris d’un poble la fortalesa del qual és la capacitat de gestionar les pèrdues i d’admetre la seua fragilitat. Aquest llibre es proposa mostrar la importància de la literatura per a cohesionar una societat sense defugir les qüestions més difícils. Les obres són comentades en el context de la literatura universal i permeten comprendre uns textos ja coneguts des d’un punt de vista inusual i nou. Un plantejament que ultrapassa el cas català i s’inscriu en la reflexió entorn de la formació de les identitats a Europa per deixar entreveure la densa xarxa de connexions entre la política i la cultura, massa sovint negligida.
 • 23,50 €

  De la il·lusió al desencís

  La Transició valenciana a través de Valencia Semanal

  Carles X. Senso Vila

  Col·lecció: OBERTA

  Aquest estudi fa una aproximació als esdeveniments més importants de la Transició al País Valencià. En la revista Valencia Semanal es concentren moltes de les claus de la vida politicosocial valenciana i espanyola. Un setmanari que, tot i no ser un mitjà de gran èxit comercial, va tenir gran ressò en l’esfera política, i va esdevenir escola de periodistes i experiment avantguardista.

 • 14,50 €

  Entornos informales para educar en artes

  Ricard Huerta, Amparo Alonso-Sanz, eds.

  Col·lecció: OBERTA

  Aquest llibre reuneix contribucions amb reflexions i idees per millorar els vincles entre els museus, les aules, els entorns patrimonials, les ciutats i tots aquells llocs en els quals es poden incorporar accions educatives i artístiques. Se centren especialment en els usuaris i la ciutadania, per ser els col·lectius implicats en els reptes educatius, artístics, polítics i patrimonials.
 • L'Espill, 53

  Exhaurit. Contacte'ns

  9,00 €

  L'Espill, 53

  AA.DD.

  Col·lecció: L'ESPILL

  Un sumari divers, ple de contingut interessant que s'obre amb un text cabdal d'Achille Mbembe, que replanteja el tema de la sobirania i indaga en la 'política de la mort' com a criteri delimitador, en un món conflictiu. L'article 'Benedict Anderson i el nacionalisme', de S. Sherman, informa àmpliament sobre la vida i l'obra d'aquest pensador. Articles de Manuel Alcaraz i Josep J. Conill, dues òptiques diferenciades sobre cultura i nació.
 • 15,60 €

  Els verbs de percepció en català antic

  Veure, sentir, oir i entendre en els segles XIII-XVI

  Jordi M. Antolí Martínez

  Aquest llibre fa una aproximació diacrònica als verbs de percepció sensorial en català antic (segles XIII-XVI), on s’analitzen els processos de canvi lexico-semàntic que experimenten, en la llengua antiga, els verbs veure, oir, sentir i entendre. L'estudi es fonamenta en l’examen d'un corpus textual constituït per materials del català antic i que té en compte també l'evolució posterior.

 • 16,00 €

  França

  Quina identitat nacional?

  Anne-Marie Thiesse

  Col·lecció: EL MÓN DE LES NACIONS

  França és el model d’Estat nació per excel·lència. Però, en les dues primeres dècades del segle XXI, França sembla una nació travessada per fortes contradiccions i fractures. En aquest volum, Thiesse aplica al cas francès les teories sobre la nació com a «comunitat imaginada», i desfà la major part dels mites que han envoltat els relats sobre la construcció nacional francesa en la modernitat.
 • 10,00 €

  GUIUM o la ciutat adormida

  Toni-Lluís Reyes

  Col·lecció: Acadèmia dels Nocturns

  L'arxiu històric d'una localitat mallorquina amaga el secret d'una antiga ciutat romana situada en uns terrenys amb fortes pressions urbanístiques. Guardonada amb el Premi Micalet de Teatre (2015), convocat per la Societat Coral El Micalet. «Guium, o la ciutat dormida», és una història de misteris i intrigues, però també de corrupció i immoralitat. Un espill on retrobar la societat mallorquina actual.
 • 19,50 €

  La escritura de la memoria, 2a ed.

  De los positivismos a los postmodernismos

  Jaume Aurell

  Col·lecció: HISTÒRIA

  Un detallat recorregut per la historiografia del segle XX que combina el desenvolupament de la teoria i l’exposició dels autors i de les obres concretes. El llibre repassa els corrents que han dominat la disciplina històrica al llarg del segle XX. Una obra indispensable per als professionals de la història i per als estudiosos de totes les ciències socials en general.
 • 25,00 €

  La Corte de Felipe IV se viste de fiesta

  La entrada de Mariana de Austria (1649)

  Teresa Zapata Fernández de la Hoz

  Aquest volum s'ocupa de la solemne entrada de Mariana d'Àustria, filla de l'emperador Ferran III, en la Vila i Cort el 15 de novembre de 1649. Aquest esdeveniment polític, social, artístic i festiu va ser el més important de la primera meitat del segle XVII, amb el qual l'ajuntament de Madrid li va donar la benvinguda i li va fer lliurament de les claus de la ciutat.
 • 6,50 €

  Evast

  13 a edició - Premis Universitat de València d’Escriptura de Creació

  Clàudia Serra

  Col·lecció: Teatro Siglo XX. Textos

  Evast, un músic d'idees esbojarrades, vaga esmaperdut sense tenir més que un pensament, unes paraules del savi Ramon Llull: «Temedora cosa és, fill, la mort del cos; mas plus temedora cosa és la mort de l'ànima». L'obra no només parteix de l'admonició formulada per Llull, sinó que compta amb tots els personatges extrets del món narratiu lul·lià, un món que se'ns apareix completament capgirat.
 • 13,50 €

  Gramàtica zero, 2a ed.

  El millor ús amb la mínima gramàtica

  Francesc Esteve, dir.

  Aquesta gramàtica resol de manera pràctica i simple els problemes sintàctics més freqüents i pretén guiar en el millor ús amb la mínima gramàtica. Aborda els dubtes lingüístics més importants i recurrents en sintaxi i mira de solucionar-los amb tan poca terminologia tècnica com és possible. Ofereix explicacions accessibles a tothom i aporta el suport d'una notable gamma d'exemples.
 • 9,50 €

  Manual léxico-comercial de lengua china. Habilidades comerciales B2

  Gabriel Terol Rojo

  Col·lecció: EDUCACIÓ. LABORATORI DE MATERIALS

  Aquest volum, centrat en les Habilitats comercials, pretén enfortir les destreses lingüístic-comercials de l'estudiant des d'una selecció lèxica de major especialització. Inicialment, s'aporta un vocabulari propi de viatges amb el qual poder generar debats i interactuar socialment amb solvència.
 • 9,50 €

  Manual léxico-comercial de lengua china. Habilidades sociales B2

  Gabriel Terol Rojo

  Col·lecció: EDUCACIÓ. LABORATORI DE MATERIALS

  Aquest volum, centrat en les Habilitats comercials, pretén enfortir les destreses lingüístic-comercials de l'estudiant des d'una selecció lèxica de major especialització. Inicialment, s'aporta un vocabulari propi de viatges amb el qual poder generar debats i interactuar socialment amb solvència.
 • 16,00 €

  La integral de Lebesgue en RN

  Teoría y problemas

  José M. Mazón Ruiz

  Col·lecció: EDUCACIÓ. LABORATORI DE MATERIALS

  Monografia dedicada a l'estudi de la integral de Lebesgue per a funcions de diverses variables. Aquesta integral representa un gran avanç, doncs permet integrar major quantitat de funcions que la de Riemann, i fer-ho sobre una família més extensa que la dels conjunts mesurables Jordan, proporcionant els teoremes de la convergència, que permeten integrar terme a terme una successió de funcions.