+34 96 386 41 15

PUV - Publicacions Universitat València

Novetats

 • 10,00 €

  Mètode, 95. El engaño de la pseudo ciencia

  AA.DD.

  Col·lecció: MÈTODE

  Coordinat pel filòsof Angelo Fasce, aquest número proposa una anàlisi exhaustiva del fenomen de la pseudociència. Inclou articles de María Solar, Enrique Font, Matthew Kramer, Agustí Jansà i Carmen Munt, entre d’altres. Així com una nova lliçó d’etnobotànica a càrrec de Daniel Climent, una entrevista a l’ecòleg Pierre Legendre i un document sobre l'obra La evolución.
 • 10,00 €

  Mètode, 95. L'engany de la pseudo ciència

  AA.DD.

  Col·lecció: MÈTODE

  Coordinat pel filòsof Angelo Fasce, aquest número proposa una anàlisi exhaustiva del fenomen de la pseudociència. Inclou articles de María Solar, Enrique Font, Matthew Kramer, Agustí Jansà i Carmen Munt, entre d’altres. Així com una nova lliçó d’etnobotànica a càrrec de Daniel Climent, una entrevista a l’ecòleg Pierre Legendre i un document sobre l'obra La evolución.
 • 25,00 €

  Escoles i mestres

  Dos segles d'història i memòria a València

  Óscar Barberá Marco, Alejandro Mayordomo Pérez, coords.

  Col·lecció: CATÀLEGS D'EXPOSICIONS

  Es pretenen fer palesos problemes que persisteixen en l'àmbit educatiu: feble actuació de l'Estat, instrumentalització ideològica, insuficient oferta escolar, reduccionisme en els continguts, ensenyament mecànic i repetitiu, pobresa en els resultats formatius, falta de condicions als edificis, insuficient formació del magisteri, penoses condicions laborals…
 • 25,00 €

  Escoles i mestres

  Dos siglos de historia y memoria en Valencia

  Óscar Barberá Marco, Alejandro Mayordomo Pérez, coords.

  Col·lecció: CATÀLEGS D'EXPOSICIONS

  Es pretenen fer palesos problemes que persisteixen en l'àmbit educatiu: feble actuació de l'Estat, instrumentalització ideològica, insuficient oferta escolar, reduccionisme en els continguts, ensenyament mecànic i repetitiu, pobresa en els resultats formatius, falta de condicions als edificis, insuficient formació del magisteri, penoses condicions laborals…
 • 10,00 €

  La empresa social

  Melanie Grueso Gala, Sergio Camisón Haba

  Aquest quadern ofereix una revisió de la importància de l'empresa social com a fenomen econòmic innovador en el món del emprendiment, analitzant la seua presència empírica, el seu vessant conceptual, la tipologia de formes que revesteix, les funcions que pot exercir en el món econòmic i en la societat, i les seues principals arestes i reptes en la gestió i el reporting.
 • 14,00 €

  El consumo del Vellón

  Pedro Calderón de la Barca

  Col·lecció: PARNASEO

  La present edició aborda la consideració de l'obra en el seu doble vessant de text literari i espectacular. L'estudi es completa amb una llista de variants de tots els testimoniatges conservats (sis en total) i un apèndix en què s'indexen les anotacions incloses en el text de l'acte.
 • 17,50 €

  U.S.A. ¿Confía Dios en nosotros?

  Jorge Majfud

  Col·lecció: BIBLIOTECA JAVIER COY D'ESTUDIS NORD-AMERICANS

  Selecció d'assaigs crítics sobre la realitat econòmica, cultural i política d'Estats Units i les seues vastes implicacions internacionals. S'observa la urgència de respondre al moment històric, als seus esdeveniments particulars amb un esforç permanent per contextualitzar-los en un marc històric major, entenent que l'oblit és una de les principals armes de la violència moral, social i militar.
 • 19,00 €

  Constructing the Self

  Essays on Southern Life-Writing

  Carmen Rueda-Ramos, Susana Jiménez Placer, eds.

  Col·lecció: BIBLIOTECA JAVIER COY D'ESTUDIS NORD-AMERICANS

  Aquest volum pretén mostrar com els meridionals s'han enfrontat al seu lloc i s'han construït a si mateixos. Els assaigs reunits exploren les diferents narratives i estratègies personals que els autors meridionals han emprat per canalitzar l'impuls autobiogràfic i donar expressió artística a les seues ansietats, traumes i revelacions, així com la seua relació amb la regió.
 • 9,00 €

  L'Espill, 56

  AA.DD.

  Col·lecció: L'ESPILL

  El número 56 ofereix un ampli ventall d'articles. Un dossier sobre «Nació i narració» amb articles de Joan Ramon Resina, Simona Skrabec, Jernej Habjan, Ferran Garcia-Oliver, Àlex Martín i Jaume Subirana. Un text d'Evgeni Zamiatin i un fragment dietarístic de Francesc Parcerisas, i ressenyes de Simona Sktabec i Montserrat Corretger completen un número il·lustrat amb poemes visuals de Joan Brossa.
 • 14,50 €

  Escribir bajo amenaza

  Identidad y resistencia en las literaturas afroamericana y amerindia de los Estados Unidos

  B. Gudaitis, V. Cotroneo, M.L. Cucinotta, M. Testoni

  Col·lecció: BIBLIOTECA JAVIER COY D'ESTUDIS NORD-AMERICANS

  En una primera part es descriu la identitat que defensen alguns autors afroamericans i amerindis, les cultures en les quals lluiten i que visibilitzen des de la literatura, en una guerra contra la tendència que la cultura mainstream nord-americana mostra a fer-les desaparèixer. En la segona part es descriu la resistència a aquest designi de la cultura mainstream i les seues institucions totals.
 • 21,00 €

  Llibre d'actes del Consell i jurats de la vila d'Alzira (1388-1397)

  Aureliano J. Lairón, Salvador Vercher, ed

  Col·lecció: FONTS HISTÒRIQUES VALENCIANES

  Aquesta edició de fonts documentals és un instrument que permet visualitzar i “llegir” aquells documents administratius produïts per la primera institució d’una població, la del govern local. Les actes del consell municipal d’Alzira ací editades, els seus originals que es custodien en l’Arxiu Municipal d’Alzira, no deixen de ser, un element que dóna identitat a la població que viu a Alzira.
 • 10,00 €

  Martí de Viciana: Crónica de la ínclita y coronada ciudad de Valencia y de su reino

  (Ìndexs onomàstic i toponímic)

  Joan Iborra, ed.

  Col·lecció: FONTS HISTÒRIQUES VALENCIANES

  Aquest annex clou l’edició de la Crònica de la ínclita y coronada ciudad de València de Martí de Viciana encetada l’any 2002 amb l’edició del Libro tercero i acabada l’any de 2013 amb l’edició final del controvertit Libro segundo. És un índex toponomàstic que abraça la crònica sencera on es pretén mostrar el vastíssim inventari de personatges, genealogies, indrets i topònims recollits per Viciana.
 • 24,50 €

  Violencia y responsabilidad

  La represión judicial franquista en el ámbito local

  Pedro Payá López

  Col·lecció: HISTÒRIA I MEMÒRIA DEL FRANQUISME

  Estudi de les formes d'anihilació de l'enemic polític durant la postguerra mitjançant una anàlisi de cas: el partit judicial de Monòver. Indaga en les motivacions i formes de responsabilitat darrere de les agències de la repressió judicial: autoritats militars i col·laboradors locals i mostra el funcionament dels processos sumaríssims que van donar curs legal a l'assassinat de persones indefenses.
 • 15,00 €

  Patrimoni immaterial

  Experiències en el territori valencià

  Josep Montesinos Martínez, coord.

  Aquest volum compta amb la participació de prop de cinquanta especialistes i aborda qüestions relacionades principalment amb la música, la festa, la gastronomia i el paisatge al territori valencià. D'aquesta manera, el ric patrimoni immaterial del nostre territori és abordat des d'una perspectiva multidisciplinària i plural.
 • 14,00 €

  Memòria democràtica i patrimoni

  1936-1939 Conéixer, difondre i posar en valor

  Ramos Tolosa, Jorge; Bengochea Tirado, Enrique; Esteve Martí, Javier

  Catàleg d'exposició amb el qual es pretén posar en valor el patrimoni valencià generat durant la Guerra Civil. Amb això, es contribueix a respectar la riquesa cultural. Es tracta d'un patrimoni que ofereix recursos basats en valors socials i culturals que cal utilitzar per al coneixement i el benefici de tota la ciutadania.
 • 16,00 €

  Circuit Circus

  Circos, intelectuales y payasos.

  Eduardo Subirats, ed.

  Aproximació crítica, des de diferents perspectives i punts de vista estètics, artístics, polítics i filosòfics al voltant del concepte d'assaig, entenent-lo com a lliure expressió de la llibertat intel·lectual enfront de la seua decadència acadèmica i instrumentalització operativa. Els textos, de 16 autors, travessen diferents aspectes de la realitat social, política, literària o artística.
 • 15,00 €

  L'autor sense ombra

  La figuració literària de l’escriptor entre els segles XIX i XX

  Jordi Julià Garriga

  Col·lecció: ASSAIG

  Estudi sobre el procés de despersonalització que van experimentar alguns escriptors moderns i sobre les principals estratègies poètiques que van fer servir per objectivar el seu jo o allunyar-se’n. Aquest volum dóna a conèixer la funció dels pseudònims de tres autors catalans de començament del segle XX que són els primers autors sense ombra de la literatura catalana contemporània.
 • 17,50 €

  Tras el rastro de La Masía, Miró y Hemingway

  Viajes y entrevistas

  Alex Fernández de Castro

  Col·lecció: BIBLIOTECA JAVIER COY D'ESTUDIS NORD-AMERICANS

  Tots els capítols tenen com a fil conductor el quadre de Miró La masia que Hemingway va regalar a la seua primera esposa, la casa que el va inspirar, i l'amistat entre tots dos artistes: viatges a París i a pobles de Tarragona i entrevistes a artistes que van col·laborar amb Miró, a membres de la seua família i als que van treballar per a ell mentre passava les seues vacances al sud de Catalunya.
 • 20,00 €

  Gobernanza y planificación territorial en las áreas metropolitanas

  Análisis comparado de las experiencias recientes en Alemania y de su interés para la práctica en España

  Andreas Hildenbrand Scheid

  Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL

  Aquest volum estudia les pràctiques recents de gobernança i planificació territorial metropolitana a Alemanya i culmina amb suggeriments per a un replantejament de la qüestió metropolitana a Espanya. Per inspirar el disseny d'aquest replantejament, Alemanya, per la seua similitud amb Espanya quant a organització territorial i sistema de planificació, aporta un referent especialment idoni.
 • 20,00 €

  Turismo de interior en España

  Productos y dinámicas territoriales

  G. Cànoves, A. Blanco-Romero, J.M. Prat, M. Villarino, eds.

  Col·lecció: DESARROLLO TERRITORIAL

  El turisme d'interior s'ha revelat com un actiu per posar en valor els recursos naturals i socioculturals del territori. Aquest estudi mostra com iniciatives de desenvolupament endogen són dinamitzadores d'espais interiors a Espanya i incorpora una visió ampliada de les dinàmiques que s'estan produint als territoris d'interior i com el turisme contribueix la seua dinamització.