Llengua i literatura catalanes a la Catalunya del Nord (1883-1941)

Estel Aguilar Miró

Col·lecció: Biblioteca Sanchis Guarner

ISBN: 978-84-9191-311-5

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Coeditor: Publicacions de l'Abadia de Montserrat

Any ed.: 102

Enquadernació: rústica

Format: 13,5 x 19,5 cm

Pàgines: 288

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest llibre ofereix un panorama literari i cultural de la Catalunya del Nord de 1883 a 1941 al voltant de quatre nuclis socials: la Renaixença rossellonesa (1883), la Société d’Études Catalanes (1906-1921), la Colla del Rosselló (1921-1941) i Nostra Terra (1936-1939). Se centra en la producció literària culta que s’expressa en forma de vers, d’acord amb els paràmetres de la Renaixença i del regionalisme. El llibre també explora la literatura popular, les revistes literàries, la consciència lingüística, la introducció del fabrisme, l’ensenyament, el model de llengua, el pas del regionalisme al catalanisme, entre altres aspectes. Així mateix, aquest volum tracta els autors principals de cada període i els seus llibres publicats, i dona visibilitat a dones poetes que contribueixen a l’escena nord-catalana a través dels jocs florals i de les publicacions en revistes. En definitiva, aquest llibre pretén completar la història literària catalana tot posant en relleu la literatura de la Catalunya del Nord, sovint menys coneguda.

Biografía

Estel Aguilar Miró  (Castelló de la Plana, 1990) és llicenciada en Filologia Catalana i graduada en Llengües Modernes i les seues Literatures (maior francès) per la Universitat de València. És doctora per aquesta mateixa universitat amb cotutela amb la Universitat de Perpinyà Via Domícia. Actualment és professora al Departament de Filologia Francesa de la Universitat de Saragossa, i també imparteix algunes classes de literatura catalana a la Universitat de Perpinyà Via Domícia. La seua recerca se centra, d’una banda, en la literatura nord-catalana i, de l’altra banda, en el tractament de l’espai natural en la literatura, ja siga en l’àmbit catalanòfon com francòfon, tal com mostren les seues contribucions en revistes científiques indexades i en congressos científics internacionals.

Índex

Índex

PRÒLEG

INTRODUCCIÓ

1. LA RENAIXENÇA ROSSELLONESA (1883)  

1.1 Antecedents

1.1.1 Al llarg del segle xix  

1.1.2 Mitjan segle xix. La Renaixença rossellonesa i el seu retard  

1.1.3 Pere Courtais i Flors de Canigo  

1.2 L’esclat de la Renaixença rossellonesa (1883)  

1.2.1 El paper de Justí Pepratx, Jacint Verdaguer i Josep Bonafont  

1.2.2 La festa literària de Banyuls de la Marenda (1883)  

1.2.3 L’antologia Garbèra catalana (1884) de Josep Bonafont

1.2.4 Més enllà de la criptogínia: dones poetes en la Renaixença rossellonesa  

1.2.5 La Renaixença «popular». El cas d’Albert Saisset (Oun Tal)  

1.2.6 A cavall entre la poesia popular i la poesia culta  

1.3 Autors i obres  

1.3.1 Pere Talrich  

1.3.2 Jaume Boher  

1.3.3 Justí Pepratx

1.3.4 Jaume Boixeda  

1.3.5 Lo Pastorellet de la Vall d’Arles (Josep Bonafont)

2. LA SOCIÉTÉ D’ÉTUDES CATALANES (SEC) (1906-1921)  

2.1 Antecedents

2.2 El naixement i la fi de la SEC

2.3 Dinàmiques portades a terme per la SEC  

2.3.1 Les festes de la Santo Estello de 1910  

2.3.2 Les festes catalanes de Ceret de 1911  

2.3.3 Els Jocs Florals

2.3.4 Altres activitats menades per la SEC. La Revue Catalane (1907-1921)  

2.3.5 Dones poetes al voltant de la SEC  

2.4 La qüestió de la llengua  

2.4.1 La querella lingüística entre Josep Sebastià Pons i Pau Berga  

2.4.2 Montanyes Regalades i Juli Delpont: una escissió amb les normes fabrianes  

2.5 De la Renaixença al regionalisme: el paper de Jean Amade

2.6 Autors i obres  

2.6.1 Josep Sebastià Pons  

2.6.2 Jean Amade  

2.6.3 Carles Grandó  

2.6.4 Pau Berga

3. LA COLLA DEL ROSSELLÓ (1921-1941) I NOSTRA TERRA (1936-1939)  

3.1 Al voltant de la Colla del Rosselló  

3.1.1 El naixement i la fi de la Colla del Rosselló (1921-1941)

3.1.2 Les dinàmiques i activitats de la Colla del Rosselló  

3.1.3 La restauració dels Jocs Florals

3.1.3.1 Els Jocs Florals: una porta d’entrada per a dones poetes, poetes del sud i poetes en llengua francesa  

3.1.3.2 La festa i els discursos dels Jocs Florals del Rosselló del 29 de juny de 1924  

3.1.4 Revistes i plataformes de difusió  

3.1.5 La problemàtica lingüística i l’ensenyament al voltant de la Colla del Rosselló  

3.2 Entorn de l’associació i la revista Nostra Terra: la catalanitat en clau nacional  

3.3 Autors i obres  

3.3.1 Josep Sebastià Pons  

3.3.2 Simona Gay  

3.3.3 Edmond Brazès

CLOENDA

REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES

ÍNDEX ONOMÀSTIC

Citació

Aguilar Miró, E. [Estel] (102). Llengua i literatura catalanes a la Catalunya del Nord (1883-1941) . Universitat de València.

Aguilar Miró, Estel. Llengua i literatura catalanes a la Catalunya del Nord (1883-1941) . Universitat de València, 102.

AGUILAR MIRÓ, Estel. Llengua i literatura catalanes a la Catalunya del Nord (1883-1941) . Valencia: Universitat de València, 102. ISBN 978-84-9191-311-5.

Aguilar Miró, Estel. Llengua i literatura catalanes a la Catalunya del Nord (1883-1941) . Valencia: Universitat de València; 102. 288 p.

Copiar al portapapeles