Product Documents

Dels orígens a l'abolició

La Generalitat Valenciana

Antoni Furió, Lluís Guia, Juan Vicente García Marsilla, eds.

Col·lecció: La veu del Regne, 2

ISBN: 978-84-9134-878-8

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Coeditor: Generalitat Valenciana

Any ed.: 2021

Enquadernació: cartoné

Format: 17 x 24 cm.

Pàgines: 458

29,50 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

La Generalitat, el nom que actualment designa les institucions de l’autogovern valencià, recupera el d’una institució nascuda en la segona meitat del segle XIV i perfilada en la seua naturalesa, composició i funcions el 1418, fa més de 600 anys. Amb motiu de l’efemèride, el 2018 es va celebrar un congrés internacional organitzat per les cinc universitats públiques valencianes i patrocinat per la Generalitat. El present volum recull les comunicacions presentades a la sessió dedicada a la història de la institució. En total, disset textos que examinen, respectivament, les relacions entre la Generalitat i les Corts –no debades la Diputació del General o Generalitat va nàixer com a diputació permanent d’aquestes i estava integrada pels representants dels tres estaments o braços–; els precedents –els diputats del General–; l’estructura funcionarial; les reformes tècniques i administratives; l’arrendament dels impostos –les generalitats–; els beneficiaris del deute públic que emetia; el paper dels conversos; les relacions amb els mudèjars; les seues funcions polítiques, més enllà de les fiscals, i el seu caràcter governamental; la relació entre la Generalitat i els estaments, i la polèmica historiogràfica sobre la representativitat política de l’una i dels altres; el seu paper en la gestió dels recursos naturals i l’explotació intensiva de les zones humides, i la seua dissolució al segle XVIII. Un conjunt d’estudis que amplien i milloren el coneixement de la institució que va ser, durant els seus tres segles i mig d’existència, “la veu del regne”.

Índex

Índex

- Pròleg

- La Generalitat valenciana a través del prisma de las cortes

- Els diputats del General abans de la Diputació del General. Les comissions estamentals de gestió dels subsidis aprovats en assemblees parlamentàries al Regne de València entre 1261 i 1362

- Cròniques de la feina oculta: els funcionaris de la Diputació del General del Regne de València al segle xv

- El General en tiempo de crisis: su reforma en las cortes de 1437-1438

- El arrendamiento de las generalidades a mediados del siglo xv: el fin de un negocio mercantil

- Una font alternativa de renda. La noblesa valenciana com a beneficiària del deute censalista de la Generalitat a la fi del segle xv

- Els conversos en la Diputació del General del Regne de València (1404-1423)

- Las complicadas relaciones entre la Generalitat valenciana y los mudéjares en época bajomedieval. Marginación, silencio, conflictos, integración

- Cuerpo unido. La Diputación del General y el gobierno republicano del Reino de Valencia en el primer tercio del siglo xvi

- La Generalitat más allá de las funciones fiscales

- La indefinición funcional Generalidad-Juntas de Estamentos en la Valencia foral moderna. Su promoción por la Corona

- Entre Diputació i estaments. El canonge don Gaspar Grau d’Arellano, un personatge clau en les institucions valencianes (segona meitat del segle xvii)

- De l’ocàs a la dissolució. La Diputació del General en el tombant dels segles xvii i xviii

- A vueltas con la representación política del Reino de Valencia en la Edad Moderna. Los Estamentos y su prohibición por Felipe V

- La Generalitat y la gestión de los recursos naturales. El contrato de concesión de explotación salinera (ss. xvi-xvii)

- La Generalitat valenciana y la explotación intensiva de las zonas húmedas del litoral valenciano (ss. xvi-xvii)

- La última estructura organizativa de la Generalitat en el xviii. Recursos, carencias y paradojas a las puertas de su desaparición

Citació

AA.VV. (2021). Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Universitat de València.

AA.VV. Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Universitat de València, 2021.

AA.VV. Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9134-878-8.

AA.VV. Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2021. 458 p.

Copiar al portapapeles