Product Documents

Dels orígens a l'abolició

La Generalitat Valenciana

Antoni Furió, Lluís Guia, Juan Vicente García Marsilla, eds.

Col·lecció: La veu del Regne, 2

ISBN: 978-84-9134-878-8

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Coeditor: Generalitat Valenciana

Any ed.: 2021

Enquadernació: cartoné

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 458

29,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

La Generalitat, el nom que actualment designa les institucions de l’autogovern valencià, recupera el d’una institució nascuda en la segona meitat del segle XIV i perfilada en la seua naturalesa, composició i funcions el 1418, fa més de 600 anys. Amb motiu de l’efemèride, el 2018 es va celebrar un congrés internacional organitzat per les cinc universitats públiques valencianes i patrocinat per la Generalitat. El present volum recull les comunicacions presentades a la sessió dedicada a la història de la institució. En total, disset textos que examinen, respectivament, les relacions entre la Generalitat i les Corts –no debades la Diputació del General o Generalitat va nàixer com a diputació permanent d’aquestes i estava integrada pels representants dels tres estaments o braços–; els precedents –els diputats del General–; l’estructura funcionarial; les reformes tècniques i administratives; l’arrendament dels impostos –les generalitats–; els beneficiaris del deute públic que emetia; el paper dels conversos; les relacions amb els mudèjars; les seues funcions polítiques, més enllà de les fiscals, i el seu caràcter governamental; la relació entre la Generalitat i els estaments, i la polèmica historiogràfica sobre la representativitat política de l’una i dels altres; el seu paper en la gestió dels recursos naturals i l’explotació intensiva de les zones humides, i la seua dissolució al segle XVIII. Un conjunt d’estudis que amplien i milloren el coneixement de la institució que va ser, durant els seus tres segles i mig d’existència, “la veu del regne”.

Índex

Índex

- Pròleg

- La Generalitat valenciana a través del prisma de las cortes

- Els diputats del General abans de la Diputació del General. Les comissions estamentals de gestió dels subsidis aprovats en assemblees parlamentàries al Regne de València entre 1261 i 1362

- Cròniques de la feina oculta: els funcionaris de la Diputació del General del Regne de València al segle xv

- El General en tiempo de crisis: su reforma en las cortes de 1437-1438

- El arrendamiento de las generalidades a mediados del siglo xv: el fin de un negocio mercantil

- Una font alternativa de renda. La noblesa valenciana com a beneficiària del deute censalista de la Generalitat a la fi del segle xv

- Els conversos en la Diputació del General del Regne de València (1404-1423)

- Las complicadas relaciones entre la Generalitat valenciana y los mudéjares en época bajomedieval. Marginación, silencio, conflictos, integración

- Cuerpo unido. La Diputación del General y el gobierno republicano del Reino de Valencia en el primer tercio del siglo xvi

- La Generalitat más allá de las funciones fiscales

- La indefinición funcional Generalidad-Juntas de Estamentos en la Valencia foral moderna. Su promoción por la Corona

- Entre Diputació i estaments. El canonge don Gaspar Grau d’Arellano, un personatge clau en les institucions valencianes (segona meitat del segle xvii)

- De l’ocàs a la dissolució. La Diputació del General en el tombant dels segles xvii i xviii

- A vueltas con la representación política del Reino de Valencia en la Edad Moderna. Los Estamentos y su prohibición por Felipe V

- La Generalitat y la gestión de los recursos naturales. El contrato de concesión de explotación salinera (ss. xvi-xvii)

- La Generalitat valenciana y la explotación intensiva de las zonas húmedas del litoral valenciano (ss. xvi-xvii)

- La última estructura organizativa de la Generalitat en el xviii. Recursos, carencias y paradojas a las puertas de su desaparición

Citació

Furió, A. [Antoni] & Guia, L. [Lluís] & García Marsilla, J. V. [Juan Vicente ] (eds.) (2021). Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Universitat de València.

Furió, Antoni y Guia, Lluís y García Marsilla, Juan Vicente (eds.). Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Universitat de València, 2021.

FURIÓ, Antoni y GUIA, Lluís y GARCÍA MARSILLA, Juan Vicente (eds.). Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9134-878-8.

Furió, Antoni y Guia, Lluís y García Marsilla, Juan Vicente (eds.). Dels orígens a l'abolició. La Generalitat Valenciana. Valencia: Universitat de València; 2021. 458 p.

Copiar al portapapeles