Product Documents

Història de la comunicació: València, 1790-1898

Antonio Laguna Platero

Col·lecció: Aldea Global, 10

ISBN: 978-84-370-4947-2

Matèria: filologia, història

Submatèries: comunicaciò i traducció, història contemporània

Idioma: català

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2001

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 338 pp.

21,03 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Un llibre interpretatiu que, en reconstruir la realitat dels mitjans de comunicació valencians del segle XX, no defuig l'anàlisi dels fets històrics, per la qual cosa juga amb conceptes clau per entendre el naixement de la contemporaneïtat. No es tracta d'una nova lectura del passat valencià, sinó d'aclarir el pes dels mitjans de comunicació en la transformació social.

Índex

Índex

Índex

Reconeixements

Pròleg. El collage de la realitat, les formes de la comunicación i la història, Francesc A. Martínez Gallego

Capítol I. La comunicació en el capvespre de l’època feudal: El Diario de Valencia

1. Paràmetres físics d’una comunicació tradicional

2. Impremta i lectura

3. El Diario de Valencia en el marc de la premsa de finals del segle XVIII. El canvi dels noranta

4. La creació del primer diari

4.1. El creixement econòmic de la València del Set-cents

4.2. Periodisme i absolutisme

4.3. El perill exterior

5. Forma i contingut del diari

5.1. Una gamma àmplia d’anuncis

6. La difusió del diari. Els primers lectors de premsa

Capítol II. La propaganda de la revolució: 1808-1833

1. Les Corts de Cadis i el naixement de l’opinió pública

2. Els directors de la propaganda

3. El Diario de Valencia i el periodisme d’ofici

4. La reacció de 1814. El terror com a missatge

5. 1820/23: L’eclosió de la propaganda liberal

6. I de nou la reacció

Capítol III. El triomf del públic ciutadà: 1834-1843

1. La revolució burgesa i el seu difusor oficial: El BOPV

2. Primers diaris: Entre la política i el negoci

3. Naix el periodisme polític

4. Entre la literatura i l’educació. L’altra premsa

Capítol IV. De la impremta a l’empresa periodística. La consolidación del mercat de la comunicació: 1844-1868

1. Un estat, un mercat i un Boletín Oficial en cada província

2. L’oferta de premsa: La multiplicació dels títols

3. El mercat possible

Capítol V. El moderantisme (1844-1854): El control i la selección dels públics

1. Les restriccions del moderantisme

2. Periòdics de situació, baluards de la moderació

3. L’apoliticisme com a màscara. El creixement del Diario Mercantil

4. La literatura com a alternativa

5. L’humor com a coartada

6. L’associació com a motiu

Capítol VI. El bienni progressista (1854-1856): Democratitzar el sistema, incrementar l’opinió

1. Una revolució limitada: El model progressista en matèria de llibertat d’expressió

2. Polítics i/o periodistes

3. Un exemple del radicalisme progressista: La tercera época de Josep Maria Bonilla

4. Publicacions de circumstàncies

Capítol VII. El binomi premsa/burguesia (1856-1868): El naixement de Las Provincias

1. L’aval de la llibertat: El dipòsit previ

2. Les novetats periodístiques: Entre la literatura i la informació

3. La Opinión, el protagonisme de J. Campo

4. De La Opinión a Las Provincias, de Campo a Campo

5. La premsa progressista: Los Dos Reinos

6. La literatura com a excusa, la sàtira com a aposta

Capítol VIII. La comunicació en la pugna democràtica: 1868-1874

1. El triomf de la revolució: Arriba La Libertad

2. El debat com a norma: Sufragi universal i constitució

3. La insurrecció federal i la qüestió règia

4. L’any en què es multiplicà l’oferta

5. La irrupció del proletariat. El pànic a la Internacional

6. La premsa i la política: Les diferents opcions

6.1. Premsa obrera

6.2. Premsa republicana

6.3. Premsa monàrquica constitucional

6.4. Premsa carlista

6.5. Premsa monàrquica alfonsina

7. La supremacia de Las Provincias. La reconversió del Diario Mercantil

7.1. L’independentisme com a façana

7.2. La competitivitat com a estratègia

7.3. El Mercantil Valenciano com a resultat

8. La València republicana, insurgent... i periodística

Capítol IX. Les estretes limitacions de la premsa «restaurada»: 1875-1883.

1. Noves lleis, antigues amenaces

2. L’oferta de mitjans impresos: Un creixement moderat

3. Las Provincias, el protagonista de la premsa conservadora

4. D’informatius a catòlics. La llarga mà de Joan Guix

5. De carlistes a regionalistes. La família Thous

6. Liberals, demòcrates i republicans o la suspensió constant

7. El Mercantil Valenciano, el diari perseguit

8. El negoci com a fi: La Correspondencia de Valencia

9. La reretenda del periòdic: El tipògraf conscient

Capítol X. La liberalització del control. El creixement del públic: 1883-1898

1. L’herència del 68: Els liberals en el poder

2. El sufragi universal i l’opinió pública

3. Producció i consum d’una premsa que es llig i s’escolta

4. La informació s’anomena correspondència o correu

5. Satírics i populars: Per a veure i riure

6. La premsa del sistema: Las Provincias i el compromís polític de Teodor Llorente

7. Premsa tradicionalista i catòlica

8. La premsa republicana, l’acció i la denúncia

9. La premsa obrera: Tipògrafs i socialistes

10. La revolució s’anomena Vicente Blasco Ibáñez

Bibliografia

Cronologia de la premsa valenciana

Citació

Laguna Platero, A. [Antonio] (2001). Història de la comunicació: València, 1790-1898. Universitat de València.

Laguna Platero, Antonio. Història de la comunicació: València, 1790-1898. Universitat de València, 2001.

LAGUNA PLATERO, Antonio. Història de la comunicació: València, 1790-1898. Valencia: Universitat de València, 2001. ISBN 978-84-370-4947-2.

Laguna Platero, Antonio. Història de la comunicació: València, 1790-1898. Valencia: Universitat de València; 2001. 338 p.

Copiar al portapapeles