Product Documents

Gramàtica històrica. Problemes i mètodes

Joan Martí Castell

Colección: Biblioteca Lingüística Catalana, 9

ISBN: 978-84-370-0600-0

Materia: filología

Submaterias: filología catalana

Idioma: catalán

Año ed.: 1990

Encuadernación: rústica

Formato: 14 x 21 cm

Páginas: 162 pp.

7,50 €

Indice

Indice

ÍNDEX

1. L'OPOSICIÓ SINCRONIA/DIACRONIA

2. AUGE I DECADÈNCIA DE LA FILOLOGIA ROMÀNICA

2.1 Possibilitat i necessitat de recuperació de la filologia romànica

2.2 Lingüística romànica, lingüística històrica i sociolingüística

3. GRAMÀTICA I GRAMÀTICA HISTÒRICA

4. GRAMÀTICA HISTÒRICA, LINGÜÍSTICA HISTÒRICA I/O (?) HISTÒRIA DE LA LLENGUA O HISTÒRIA LINGÜÍSTICA

5. GRAMÀTICA HISTÒRICA I DIALECTOLOGIA

6. ALGUNES QÜESTIONS GENERALS DE MÈTODE EN GRAMÀTICA HISTÒRICA

6.1 Recursos poc fiables

6.2 El present pot explicar el passat

6.3 Una història interna de la llengua no pot excloure l'estudi de cap dels seus nivells

6.4 Sobre les etimologies

6.4.1 L'etimologia popular

7. EL PROTO-ROMÀNIC

8. PRODUCCIÓ ESCRITA I PRODUCCIÓ ORAL

8.1 El valor de la documentació escrita

8.2 Els textos escrits i el naixement de la llengua catalana

8.3 Els fenòmens d'evolució de la llengua i la documentació escrita

8.4 El caràcter unitari del català escrit

8.5 Els prejudicis sobre el caràcter dels textos escrits

9. EL CANVI LINGÜÍSTIC

9.1 El canvi lingüístic (cl) com a objecte d'estudi

9.2 Característiques del cl

9.3 Condicionaments del cl

9.4 Les regles del cl

10. ELS ESTUDIS DE GRAMÀTICA HISTÒRICA CATALANA. CORRENTS, MÈTODES, MANCANCES

11. ASPECTES A REVISAR EN GRAMÀTICA HISTÒRICA CATALANA

11.1 Objectius generals i maneres d'assolir-los

11.2 Una mostra de problemes a aprofundir o a resoldre en gramàtica històrica del català

12. ALGUNES CONSIDERACIONS SOBRE LA HISTÒRIA EXTERNA DE LA LLENGUA CATALANA

13. BIBLIOGRAFIA AGRUPADA PER TEMES

13.1 Qüestions generals i de mètode

13.2 Manuals

13.3 Diccionaris etimològics

13.4 Antologies

13.5 La realitat pre-romana dels Països Catalans

13.6 El llatí

13.7 Els altres elements constitutius del català

13.8 Fonètica, fonologia i grafia

13.8.1 Fonètica i grafia

13.8.2 Vocalisme

13.8.3 Consonantisme

13.9 Morfologia

13.10 Sintaxi

13.11 Lèxic

13.12 Obres de caràcter general referides a la llengua catalana

14. BIBLIOGRAFIA GENERAL NO REFERIDA DIRECTAMENT A LA LLENGUA CATALANA

15. BIBLIOGRAFIA ORDENADA ALFABÈTICAMENT

Citación

Martí Castell, J. [Joan] (1990). Gramàtica històrica. Problemes i mètodes. Universitat de València.

Martí Castell, Joan. Gramàtica històrica. Problemes i mètodes. Universitat de València, 1990.

MARTÍ CASTELL, Joan. Gramàtica històrica. Problemes i mètodes. Valencia: Universitat de València, 1990. ISBN 978-84-370-0600-0.

Martí Castell, Joan. Gramàtica històrica. Problemes i mètodes. Valencia: Universitat de València; 1990. 162 p.

Copiar al portapapeles