Product Documents

El consumidor adolescent

Televisió, marques i publicitat

Josep Fernández Cavia

Col·lecció: Aldea Global, 12

ISBN: 978-84-370-5263-2

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: català

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 228 pp.

17,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'estudi de l'adolescent com a consumidor té interès per a públics molt diversos. En primer lloc, és una part integrant de l'estudi del consumidor en general, bàsic per planificar les accions específiques més adequades per part dels professionals del màrqueting i la publicitat. En segon lloc, educadors, pedagogs i pares trobaran en aquests capítols algunes idees i explicacions que els permetran entendre millor les causes d'algunes actituds o comportaments que, vistos des de fora pels adults, semblen injustificats. Aquest estudi esbossa un panorama general del que pensen, senten i fan els adolescents a l'entorn del consum, la televisió, les marques i la publicitat en aquest començament del segle xxi. Es pretén, a la vista de la complexitat i l'abast del tema definir unes línies mestres que ajudin a comprendre la naturalesa global del fenomen.

Índex

Índex

Índex

Pròleg, de Mario Herreros

Agraïments

Capítol I. Introducció

1. Característiques d’aquest treball

2. Què entenem per adolescent?

Canvis físics i psíquics.

Límits temporals de l’adolescència.

La importància del grup.

Motivacions i actituds.

3. El consum com a motor de la societat contemporània

Definició de consum.

Perills i disfuncions de la societat de consum.

4. La publicitat, aparador de la societat de consum

Definició de publicitat.

A favor i en contra de la publicitat.

La funció de les marques.

5. L’educació del consumidor

Necessitat d’una educació del consumidor.

L’educació del consumidor al nou sistema educatiu.

La publicitat com a crèdit variable.

Capítol II. L’adolescent com a consumidor

1. Canvis sociològics que afecten el comportament dels adolescents en tant que consumidors .

2. Renda disponible pels adolescents

Procedència dels diners.

L’estalvi.

3. Productes que compren els adolescents

Importància de la roba.

La roba i l’esport.

Importància de la roba segons l’edat i el poder adquisitiu.

Altres influències de l’edat en productes que compren els adolescents.

Els adolescents i l’oci tecnològic.

Altres productes que compren els adolescents.

4. L’acte de compra

5. Elements de l’educació del consumidor

Símbols publicitaris versus avisos als consumidors.

Coneixement de les associacions de consumidors.

Afecta el consum al medi ambient?

Capítol III. El consum televisiu

1. La televisió davant d’altres alternatives de lleure

Veure la televisió no és una activitat atractiva per als adolescents.

Altres activitats de lleure i algunes diferències de gènere.

2. El consum televisiu

Diferències segons el gènere.

Maneres de veure la televisió.

3. L’aparell de televisió a l’habitació

Nombre d’aparells de televisió.

Diferències per edat, gènere i hàbitat.

Televisor propi i consum de televisió.

Capítol IV. Els adolescents i la seva relació amb les marques

1. L’atracció de les marques

Agrada comprar productes de marca?

A qui agrada comprar productes de marca?

Què ha de ser de marca?

La marca per la marca.

2. Per què comprar productes de marca?

Com són els productes de marca?

La marca i la construcció de la identitat.

La marca i el grup d’iguals.

3. Marques més presents entre els adolescents

Marques més conegudes.

Marques més recordades a la descripció dels anuncis.

4. La construcció de les marques

Capítol V. Actitud dels adolescents davant la publicitat

1. Què és per als adolescents la publicitat?

Les funcions de la publicitat.

Els efectes de la publicitat.

La publicitat són anuncis.

2. Necessitat de la publicitat

La publicitat és necessària.

Finançament dels mitjans de comunicació.

3. Valoracions de la publicitat comercial

La publicitat influeix.

La publicitat a vegades enganya.

La publicitat sovint avorreix.

4. Què pensen els adolescents dels anuncis?

Anuncis que agraden.

Anuncis que no agraden.

Zapping.

Elements que més retenen els adolescents dels anuncis.

Epíleg: Adolescents al segle XXI

Bibliografia

Índex de matèries

Índex de gràfics

Índex de taules

Citació

Fernández Cavia, J. [Josep] (2002). El consumidor adolescent. Televisió, marques i publicitat. Universitat de València.

Fernández Cavia, Josep. El consumidor adolescent. Televisió, marques i publicitat. Universitat de València, 2002.

FERNÁNDEZ CAVIA, Josep. El consumidor adolescent. Televisió, marques i publicitat. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5263-2.

Fernández Cavia, Josep. El consumidor adolescent. Televisió, marques i publicitat. Valencia: Universitat de València; 2002. 228 p.

Copiar al portapapeles