Resultats de búsqueda per a 'depuracion de aguas'

Elements 1 a 10 de un total de 34

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 • La eficacia territorial y temporal de las normas

  Els fenòmens de la globalització i l'acceleració de les relacions socieconòmiques estan afectant als ordenaments jurídics contemporanis i obliguen a actualitzar en uns casos o revisar en altres, els principis que regeixen la creació del Dret i la seua interpretació, execució i aplicació en l'espai i en el temps. Aquest llibre presenta aquest problema de forma breu però completa. Saber més
  19,00 €

  Veure els detalls

 • Relaciones Intergubernamentales: Estado-Comunidades Autónomas

  Fins al moment no existeix cap estudi sobre les relacions intergovernamentals verticals entre Estat i Comunitat Valenciana que abordi de manera integral tot aquest complex entramat. Aquesta obra, ofereix la possibilitat de clarificar i sistematitzar el marc de les relacions entre ambdues Administracions Saber més
  24,90 €

  Veure els detalls

 • La cientificidad del diseño inteligente

  La hipòtesi del disseny intel·ligent és presentada com l'última proposta creacionista per a establir un discurs científic. Partint d'un precedent dictat en la jurisprudència nord-americana, l'autor analitza en aquesta obra l'estatus epistemològic del disseny intel·ligent a la llum d'una perspectiva històrica, filosòfica, sociològica, jurídica i científica Saber més
  49,90 €

  Veure els detalls

 • Responsabilidad civil extracontractual en el derecho europeo

  Anàlisi del Reglament Roma II, un dels esdeveniments més rellevants en l'ordenació dels danys de naturalesa transfronterera en dècades, per tal de comprendre les soluciones conflictuals que ofereix, el seu funcionament en la pràctica, així com el seu paper integrador en vistes a la construcció d'un "Dret de la responsabilitat civil extracontractual en el dret europeu". Saber més
  49,82 €

  Veure els detalls

 • La discriminación de género en el acceso al mercado de trabajo

  Aquest llibre ofereix la possibilitat d'una nova tutela a la llum de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Estudi l'objectiu del qual no és només constatar la realitat d'una situació discriminatòria sinó, sobretot, proposar solucions per a una tutela legal més efectiva. Saber més
  29,90 €

  Veure els detalls

 • Igualdad de trato en el derecho de sociedades

  Els problemes plantejats per la infracció del principi d'igualtat de tracte respecte als socis en l'àmbit del dret de societats estan presents quotidianament en la nostra jurisprudència i pràctica professional, tant en les societats capitalistes, com en les personalistes, les cooperatives i mútues, i també en les associacions. Saber més
  34,90 €

  Veure els detalls

 • Las cooperativas de trabajo asociado y la aplicación del Derecho del Trabajo

  La regulació del treball associat en cooperativa és tan complex que, si bé no pot considerar-se com un treball per compte d'altri regulat pel dret del treball, tampoc pot dir-se que es tracte sense més d'un treball autònom. El present treball realitza un estudi de la legislació aplicable, estatal i autonòmica, i dels diversos instituts laborals implicats. Saber més
  39,00 €

  Veure els detalls

 • La anulabilidad por causa de incapacidad

  Estudi que analitza el significat de l'article 1304 del Codi Civil a partir d'un recorregut d'antecedents històrics i una anàlisi conceptual i terminològica de l'expressió incapaç. Examina els supòsits específics que estan inclosos en aquest terme i també l'eficàcia de la declaració d'anul.labilitat per causa d'incapacitat: la restitució en la mesura de l'enriquiment. Saber més
  21,00 €

  Veure els detalls

 • La salud: intimidad y libertades informativas

  Què succeeix amb l'autoritat dels modes tradicionals occidentals del pensament en l'àmbit de la teoria postcolonial? Iain Chambers, a partir d'exemples extrets de la música, l'arquitectura, la filosofia i l'art, investiga moments de tensió, interrupcions que transformen la nostra percepció del món i posen a prova els límits del llenguatge, de l'art i de la tecnologia. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • El acceso al empleo de los trabajadores extracomunitarios

  La instauració d'un mecanisme estable de canalització de mà d'obra estrangera continua apareixent com a fonament de l'última reforma del reglament d'estrangeria. La present monografia pretén facilitar una descripció clara dels procediments d'accés a l'ocupació, suggerir alternatives i presentar reflexions sobre la política migratòria espanyola. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

Elements 1 a 10 de un total de 34

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4