Windows on the World: Media Discourse in English

Antonia Sánchez Macarro, ed.

Col·lecció: English in the World Series, 1

ISBN: 978-84-370-5446-9

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: anglès

Any ed.: 2002

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 22,5 cm

Pàgines: 304 pp.

19,00 €

Sinopsi

Detalles

The papers presented in this volumen, written by a group of established as well as new authors in the field of media discourse, demonstrate the enthusiasm and, indeed, the excitement of researchers working with this almost inexhaustible variety of discourse, with its innumerable shifts over time and space as reflected by the international caracter of English as the world’s main language in the media as in so many other contexts. The volume contributes to our understanding of the central significance of interpersonal functions in the communication of public messages. By drawing on naturally-occurring data collecetd from a range of genres as diverse as political interviews, newspaper reports, radio phone-in, new-lad magazines, consumer advertisements, internet communication and children’s reading, contributors to Windows on the World: Media Discourse in English bøth refine descriptions of the relations between text and context and offer numerous new insights and analysis.

Les ponències presentades en aquest volum, escrites per un grup d'autors consagrats i nous en el camp del discurs mediàtic, demostren l'entusiasme i, de fet, la il·lusió dels investigadors que treballen amb aquesta inesgotable varietat de discursos, amb els seus innombrables canvis al llarg del temps i a l'espai, reflectits en el caràcter internacional de l'anglès com a llengua principal del món en els mitjans de comunicació i en altres contextos. El volum contribueix a la nostra comprensió del significat central de les funcions interpersonals en la comunicació dels missatges públics. En basar-se en recopilacions de dades que es produeixen de forma natural, recopilats a partir d'una varietat de gèneres tan diversos com a entrevistes polítiques, informes periodístics, radiofonia, revistes de radi, anuncis per al consumidor, comunicació per Internet i lectura infantil, conlaboradors de Windows on the World: Media Discourse in English tots dos perfeccionen les descripcions de les relacions entre el text i el context i ofereix nombroses i noves perspectives i anàlisis.

Citació

Sánchez Macarro, A. [Antonia] (2002). Windows on the World: Media Discourse in English. Universitat de València.

Sánchez Macarro, Antonia. Windows on the World: Media Discourse in English. Universitat de València, 2002.

SÁNCHEZ MACARRO, Antonia. Windows on the World: Media Discourse in English. Valencia: Universitat de València, 2002. ISBN 978-84-370-5446-9.

Sánchez Macarro, Antonia. Windows on the World: Media Discourse in English. Valencia: Universitat de València; 2002. 304 p.

Copiar al portapapeles