Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible

El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio

Pere Joan Quiles Lledó

Col·lecció: Estudios y Documentos de Desarrollo Local, 37

ISBN: 978-84-9133-456-9

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 166

15,00 €

Sinopsi

Detalles

A finals de 2018 l’Ajuntament de Cullera va iniciar la construcció d’un carril bici que uniria el poble des de l’estació de trens fins a la platja amb una doble finalitat: d’una banda, donar resposta als problemes mediambientals que deriven del transport motoritzat i, d’una altra, solucionar una de les grans mancances en matèria de mobilitat del municipi. No obstant això, el projecte fou molt criticat, probablement perquè l’ús de l’automòbil privat està tan arrelat culturalment, que es genera rebuig davant les polítiques mediambientals. És per això que s’ha seleccionat el cas de Cullera com a objecte d’estudi, un municipi que, a pesar de “la tirania del progrés tècnic”, ha decidit incorporar el concepte de sostenibilitat a totes les decisions polítiques, també a les que tenen relació amb la mobilitat urbana.

Índex

Índex

  ÍNDICE DE CONTENIDOS

 

1. INTRODUCCIÓN AL PROBLEMA, EL SER HUMANO Y EL MEDIO AMBIENTE

2. CONTEXTO, INTERÉS Y OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

2.1. CONTEXTO DE LA POLÍTICA A ANALIZAR

2.2. UN TRIPLE INTERÉS

2.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN

 

3. MARCO TEÓRICO

3.1. DESARROLLO, MOVILIDAD Y SOSTENIBILIDAD

3.2. EVOLUCIÓN DE LA MOVILIDAD, HISTORIA DEL DESPLAZAMIENTO Y SU RELACIÓN CON EL PLANO URBANO

3.3. LEGISLACIÓN SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE

 

4. HIPÓTESIS Y METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

4.1. LAS HIPÓTESIS

4.2. METODOLOGÍA PARA LA EVALUACIÓN

 

5. ESTUDIO DE CASO. EVALUACIÓN DEL CARRIL BICI DE LA CIUDAD DE CULLERA

5.1. ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

5.1.1. Entorno físico, acceso e infraestructuras de comunicación

5.1.2. Población y poblamiento

5.1.3. Organización social y servicios de movilidad

5.1.4. Ocupación del suelo y situación ecológica

5.1.5 Análisis DAFO

5.2. CICLO DE ANÁLISIS DE LA POLÍTICA DE CARRIL BICI

5.2.1. Formulación

5.2.2. Agenda y diseño

5.2.3. Implementación

5.3. ANÁLISIS DE LOS CUESTIONARIOS Y ENTREVISTAS

5.3.1. Resultados y análisis de los cuestionarios

5.3.2. Conclusiones valorativas de las entrevistas

5.4. CRITERIOS DE EVALUACIÓN

5.4.1. Criterios tradicionales

5.4.2. Criterios vinculados a valores sociales

 

6. RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN DE IMPACTO

 

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

 

8. ÍNDICE DE ILUSTRACIONES

 

9. BIBLIOGRAFÍA

9.1. LECTURAS

9.2. TRATADOS, NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA

9.2.1. Internacionales

9.2.2. Europeas

9.2.3. Estatales y autonómicas

9.3. GUÍAS METODOLÓGICAS Y PORTALES DE EVALUACIÓN

10. ANEXOS

10.1. ANEXO I. CUESTIONARIO SOBRE MOVILIDAD SOSTENIBLE EN CULLERA

10.2. ANEXO II. PUBLICICDAD OBRA DEL CARRIL BICI Y URBANIZACIÓN DEL POLÍGONO DE CULLERA

10.3. ANEXO III. RECOPILACIÓN DE DATOS DEMOGRÁFICOS DE CULLERA

10.3.1. Residentes de Cullera según nivel de estudios (INE, marzo 2021)

10.3.2. Residentes de Cullera por núcleos de población (INE, marzo 2021)

10.3.3. Residentes de Cullera por edad (INE, marzo 2021)

10.3.4. Residentes de Cullera según nacionalidad (INE, marzo 2021)

10.4. ANEXO VI. TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTAS

10.4.1. Entrevista con el alcalde, promotor de la política

10.4.2. Entrevista con el director de obra del carril bici

10.5. ANEXO V. RESULTADOS DE LOS CUESTIONARIOS

Citació

Quiles Lledó, P. J. [Pere Joan] (2022). Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible. El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio. Universitat de València.

Quiles Lledó, Pere Joan. Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible. El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio. Universitat de València, 2022.

QUILES LLEDÓ, Pere Joan. Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible. El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9133-456-9.

Quiles Lledó, Pere Joan. Revisión, análisis y evaluación de políticas de movilidad sostenible. El carril bici de la ciudad de Cullera como caso de estudio. Valencia: Universitat de València; 2022. 166 p.

Copiar al portapapeles