Recerques de cultura medieval

València, segles XIII-XV

Mateu Rodrigo Lizondo

Col·lecció: Nexus, 14

ISBN: 978-84-9133-443-9

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 16,5 x 23 cm

Pàgines: 382

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

El professor Mateu Rodrigo, historiador medievalista de llarga i acreditada trajectòria docent i investigadora, reuneix en aquest volum una selecció de treballs de l’àrea de la cultura catalana medieval, vinculats particularment a València i publicats en el curs dels darrers anys en diverses revistes acadèmiques. Un primer bloc temàtic aporta informació documentada al coneixement de grans escriptors: Arnau de Vilanova i la persecució ‘post mortem’ dels seus escrits espirituals; la vida a València del cronista Muntaner; contribucions a la genealogia del llinatge March al segle XIV, o a la família de Joanot Martorell en aquella mateixa època. Igualment, l’herència de Francesc Ferrer forneix proves de la identitat del poeta valencià. El segon grup es consagra a l’anàlisi d’algunes biblioteques significatives. La de l’Hospital dels Beguins il·lustra sobre l’espiritualitat d’aquell corrent religiós, mentre que les de Maria de Castella, reina d’Aragó, al Palau del Real, i la del canonge Guillem Serra són exemples d’una notable llibreria reial i d’una col·lecció eclesiàstica posseïdora de còdexs de gran vàlua, conservats fins avui a la Catedral de València. Clou la sèrie un estudi sobre Melcior Miralles, capellà d’Alfons el Magnànim, i les fonts sobre la guerra de Nàpols.

Biografía

Mateu Rodrigo Lizondo  (Albalat dels Sorells, l'Horta Nord, 1950), llicenciat en Filosofia i Lletres i doctor en Història, professor titular d'Història Medieval (1989) de la Universitat de València, és professor honorari (2021) de la mateixa institució. Ha estudiat la revolta de la Unió del Regne de València (1347-1348), ensems amb aspectes de la història de la cultura als segles XIV i XV, la historiografia, les biblioteques, la cavalleria..., i ha cultivat l'edició de textos medievals de l'àmbit de la Corona d'Aragó.

Índex

Índex

Pròleg, Antoni Furió

Nota a aquesta edició

1. La protesta de Valencia de 1318 y otros documentos inéditos referentes a Arnau de Vilanova

1.1 La protesta de 1318 contra la persecución del inquisidor Burguet y sus antecedentes

1.2 Arnaldianos, lulistas y beguinos

1.3 Berenguer y Bonanat de Bell-lloch, sobrinos de Arnau

1.4 Otros documentos arnaldianos. Maria y Pere de Vilanova

Apéndice documental

2. Ramon Muntaner i la ciutat de València

2.1 Els Muntaner de Peralada i Ramon Muntaner

2.2 Casament i radicació a la ciutat de València

2.3 Muntaner, home de negocis

2.4 L’alqueria de Xilvella

2.5 Intervenció en la política municipal

2.6 Els serveis a la Corona

2.7 Els darrers anys al Regne de Mallorca. Mort de Muntaner

Apèndix documental

Bibliografia

3. E ls beguins de València en el segle xiv. La seua casa-hospital i els seus llibres

3.1 Els primers frares de penitència valencians

3.2 L’Hospital dels Beguins

3.3 La cultura religiosa dels beguins valencians

Apèndix documental

4. Sobre l’ascendència d’Ausiàs March

4.1 Una qüestió genealògica: Pere March II, Jacme March I i el canonge March

4.2 El senyoriu d’Albalat

Apèndix documental

5. Benvinguda († 1393), vídua de Guillem Martorell. Un nom oblidat de la família de l’autor del Tirant

Apèndix documental

Bibliografia

6. Personalitat i cultura de Maria de Castella, reina d’Aragó

6.1 La cultura de la sobirana

6.2 La llibreria reial

Apèndix documental

7. La identitat del poeta Francesc Ferrer (València, ca. 1400-1462)

7.1 Divergències historiogràfiques

7.2 Nova documentació

7.3 L’inventari dels béns

7.4 Francesc Ferrer i la seua família

7.5 Béns patrimonials

7.6 Vida pública i relacions socials

7.7 La llibreria d’un escriptor i poeta

7.8 La llengua de Francesc Ferrer

7.9 Final

Apèndix documental

Bibliografia

8. L a llibreria del canonge Guillem Serra i el seu llegat a la catedral de València (1489)

8.1 Dades biogràfiques

8.2 El patrimoni i la testamentaria

8.3 Operacions de crèdit efectuades per Serra com a censalista i prestador

8.4 La llibreria del canonge Serra

8.5 Característiques formals dels manuscrits

8.6 La incorporació del nou llibre imprés

8.7 La llengua dels Llibres

8.8 El llegat de Serra

Apèndix documental

9. Sobre el Dietari del Capellà d’Alfons el Magnànim, l’autor i el Regne de Nàpols

9.1 L’estada de l’autor al reialme napolità

9.2 Melcior Miralles, sotssacristà de la Catedral de València

9.3 Lector de la càtedra episcopal de Teologia

9.4 La mort i l’herència de mestre Miralles

9.5 La lletra pròpia del sotssacristà Miralles, amb una conjectura sobre el manuscrit apògraf

9.6 El capellà anònim i la crònica de les campanyes de Nàpols d’Alfons V

9.7 Entorn de les fonts del capellà sobre la guerra de Nàpols

Índex de manuscrits i incunables citats

Citació

Rodrigo Lizondo, M. [Mateu] (2023). Recerques de cultura medieval. València, segles XIII-XV. Universitat de València.

Rodrigo Lizondo, Mateu. Recerques de cultura medieval. València, segles XIII-XV. Universitat de València, 2023.

RODRIGO LIZONDO, Mateu. Recerques de cultura medieval. València, segles XIII-XV. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-9133-443-9.

Rodrigo Lizondo, Mateu. Recerques de cultura medieval. València, segles XIII-XV. Valencia: Universitat de València; 2023. 382 p.

Copiar al portapapeles