Product Documents

Paremiologia (2a ed.)

Maria Conca

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 3

ISBN: 978-84-370-0334-4

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 1990

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 118 pp.

6,00 €

Índex

Índex

ÍNDEX

0. INTRODUCCIÓ

1. LA TEORIA DELS ACTES DE PARLA I LES PARÈMIES

1.1. El refrany: un acte de parla

1.2. Refranys descriptius i prescriptius

2. DESCRIPCIÓ DELS REFRANYS

2.1. Descripció formal: Estructura rítmica, mètrica i rima

2.1.1. Recursos del llenguatge poètic

2.1.2. Metàfora, metonímia, sinècdoque

2.1.3. La comparança

2.1.4. La ironia

2.2. Descripció temàtica

3. DELIMITACIÓ DEL CAMP NOCIONAL

3.1. Taxonomia: refrany, proverbi, parèmia, adagi, sentència, apotegma, axioma, màxima, aforisme, dita

3.2. Diferències amb altres tipus d'expressions del mateix camp nocional

3.2.1. Locució i frase feta

3.2.2. L'endevinalla

3.2.3. Els textos publicitaris

3.2.4. Els eslògans polítics

4. EL REFRANY EN EL MARC DE LA TEORIA TEXTUAL

4.1. Cohesió i coherència textual

4.1.1. L'anàfora

4.1.2. La definització

4.1.3. L'expressió temporal

4.1.4. Els connectius

4.2. Coherència del text i estructura profunda

4.2.1. La isotopia, el tema i la progressió temàtica

5. LES FUNCIONS SEMIÒTIQUES DEL REFRANY

5.1. El signe de Peirce: La dimensió pragmàtica

5.2. El refrany textualitzat en la conversa

5.3. El funcionament del refrany en la rondalla

CONCLUSIONS

BIBLIOGRAFIA

Citació

Conca, M. [Maria] (1990). Paremiologia (2a ed.). Universitat de València.

Conca, Maria. Paremiologia (2a ed.). Universitat de València, 1990.

CONCA, Maria. Paremiologia (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 1990. ISBN 978-84-370-0334-4.

Conca, Maria. Paremiologia (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 1990. 118 p.

Copiar al portapapeles