Nunc dimittis

Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando

Vicent J. Escartí, ed.

Col·lecció: Nexus, 1

ISBN: 978-84-9134-370-7

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Coeditor: Departament de Filologia Catalana, Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, Instució Alfons el Magnànim, Acadèmia Valenciana de la Llengua

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 16,5 x 23 cm

Pàgines: 602

25,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Antoni Ferrando, catedràtic de Filologia Catalana de la UV, s'ha jubilat el 2018, després de més de 40 anys de dedicació a la nostra Universitat, i ha estat nomenat professor emèrit. Després de la mort de Sanchis Guarner, amb qui treballà des dels inicis del Departament —aleshores de Lingüística Valenciana—, Ferrando en va ser el primer director, responsable de la formació de generacions de docents i d'altres professionals de la nostra llengua, i arribà a convertir-lo en un referent dins els estudis de la catalanística. Amb centenars de treballs publicats, ha anat construint una obra sòlida que, a hores d'ara, està lluny d'esgotar-se. Però la seua trajectòria no té només transcendència acadèmica sinó també social, en favor de la dignitat col·lectiva i l'anhelada normalitat cultural del País Valencià. Els companys que participen en aquest volum, molts dels quals han begut directament del seu mestratge, aporten amb la seua contribució un testimoni de gratitud.

Biografía

Vicent J. Escartí Soriano  és llicenciat en Història Medieval i doctor en Filologia Catalana per la Universitat de València, on actualment és catedràtic de Literatura Medieval i Moderna. És director de l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, membre corresponent de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona i membre numerari de l’Institut d’Estudis Catalans. És fundador i director de la revista ‘Scripta’, de la Universitat de València, i dirigeix també la ‘Revista Valenciana de Filologia’, de la Institució Alfons el Magnànim - CVEI. Ha publicat nombrosos estudis sobre la cultura i literatura i ha tingut cura d’edicions de textos valencians antics, literaris i historiogràfics, com ara les obres d’Ausiàs March, el ‘Llibre dels feits’ de Jaume I, la ‘Crònica’ de Muntaner, el ‘Tirant lo Blanch’ de Joanot Matorell, la ‘Vita Christi’ d’Isabel de Villena, la ‘Primera part de la Història de València’ de Pere Antoni Beuter o el ‘Dietari’ de Joaquim Aierdi, entre d’altres. El 1996 va rebre el Premi Enric de Larratea de l’IEC pel seu estudi sobre Aierdi i el 2001 el de la crítica de l’IIFV. Darrerament ha publicat el volum ‘Jaume I en la memòria d’un poble’ (València, 2021). En l’àmbit de la literatura de creació ha publicat diferents novel·les: ‘Dies d’ira’, ‘Els cabells d’Absalom’, ‘Espècies perdudes’, ‘Nomdedéu’, ‘Naumàquia’, ‘L’abellerol mort’ i ‘El mas de les ànimes’. Col·labora en diferents mitjans de comunicació, com ‘Levante’ i ‘Saó’.

Índex

Índex

ÍNDEX

PRESENTACIÓ: El mestratge d’Antoni Ferrando, per Vicent J. Escartí

Antoni Ferrando Francés, apunt biogràfic i trajectòria filològica, per Mireia Ferrando Simón.

PRIMERA PART

Reflexions sobre l’obra d’Antoni Ferrando

Antoni Ferrando i la tasca de P. Fabra, F. de B. Moll i M. Sanchis Guarner. Emili Casanova

Els parlants i les llengües Josep Maria Nadal.

Ferrando i el model de llengua: aportacions des de la Història de la llengua. Joan Rafael Ramos

Els estudis d’Antoni Ferrando sobre llengua i literatura catalanes de l’edat moderna (i el debat sobre la superioritat del català occidental). Albert Rossich

Antoni Ferrando i Saó. Rafael Roca

SEGONA PART

Estudis en homenatge a Antoni Ferrando

Treves d’Abū Zayd amb Jaume I al Llibre dels feits. Carme Barceló i Ana Labarta

Sobre l’origen del nom de pila amparo > ampar/empar a València. Emili Casanova

Les unitats estilístiques de Joan Roís de Corella (1435-1497), elements caracteritzadors d’estil. Maria Conca i Josep Guia.

L’obra poètica del pintor Joan Collado (1731-1767). Vicent Josep Escartí.

El llegat de les donzelles. Reflexions sobre l’estructura del sistema vocàlic valencià. Jesús Jiménez.

Aportacions de la premsa valenciana del segle xix a la lexicografia històrica catalana. El Mole (1837-1870). Joaquim Martí Mestre

Convergències i divergències entre renaixencistes valencians i catalans al voltant de la llengua i la identitat (1858-1906). Adrià Martí-Badia.

Les poetes de Carles Ros. (Amb unes notes sobre l’ús del sonet a la València del primer Set-cents). Eulàlia Miralles i Verònica Zaragoza.

Les bases històriques i metodològiques de la historiografia lingüística valenciana. Miquel Nicolás.

Sobre poesia i poètica. Notes de literatura comparada. Jaume Pérez Montaner

Car puys que axí és, yo só prest: les conjuncions causals en el Curial e Güelfa. Manuel Pérez Saldanya i Anna Pineda

La Gramàtica històrica com a exponent de la Història de la llengua. Els valors semàntics del pronom adverbial en en català antic. Josep E. Ribera

La identitat del poeta Francesc Ferrer (València, ca. 1400-1462). Mateu Rodrigo Lizondo.

Alguns apunts sobre l’oració en els sermons de sant Vicent Ferrer. Josep E. Rubio.

Història, ficció i discurs literari. A propòsit d’uns relats de J. F. Mira. Vicent Salvador

Les perífrasis modals catalanes: prescripció i descripció. Andreu Sentí.

Curial contra els lleons, en un «corral» de Tunis. Sobre la concurrència d’un infant de Castella i un Cardona català en la ficció curialesca. Abel Soler.

L’Associació Protectora de l’Ensenyança Valenciana i el mestratge de Josep Lluís Bausset. Santi Vallés.

Citació

Escartí Soriano, V. J. [Vicent Josep ] (ed.) (2019). Nunc dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. Universitat de València.

Escartí Soriano, Vicent Josep (ed.). Nunc dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. Universitat de València, 2019.

ESCARTÍ SORIANO, Vicent Josep (ed.). Nunc dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-370-7.

Escartí Soriano, Vicent Josep (ed.). Nunc dimittis. Estudis dedicats al professor Antoni Ferrando. Valencia: Universitat de València; 2019. 602 p.

Copiar al portapapeles