Manual de Geografia Física (2a ed.)

V. M. Rosselló, J. M. Panareda, A. Pérez Cueva

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 8

ISBN: 978-84-370-3466-9

Matèria: geografia

Idioma: català

Any ed.: 1998

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 438 pp.

19,00 €

Sinopsi

Detalles

Aquest llibre posa a l'abast de l'estudiant les quatre disciplines fonamentals que solen incloure's en la geografia física. El tractament privilegiat de la geomorfologia -exigit per la pròpia tradició acadèmica- no exclou un desenvolupament conscienciós de la climatologia, la hidrologia i la biogeografia, dins un context d'interconnexions on la geografia és considerada com "ecologia humana".

Índex

Índex

Pròleg

1. Introducció

1.1 Ullada històrica a la geografia física

1.2 Les divisions en ús i el nostre programa de geografia física

Bibliografia

PART I: Climatologia

2. L’atmosfera i els seus processos

2.1 Composició i estructura de l’atmosfera

2.2 L’energia atmosfèrica

2.3 La humitat atmosfèrica

2.4 El moviment atmosfèric

3. L’estat atmosfèric i la seva dinàmica

3.1 Estabilitat i inestabilitat atmosfèrica

3.2 Masses d’aire, fronts i depressions

3.3 La circulació atmosfèrica global

4. Els climes terrestres

4.1 Elements i factors del clima

4.2 Classificacions climàtiques

4.3 Climes càlids i humits

4.4 Climes secs

4.5 Climes temperats

4.6 Climes continentals

4.7 Climes freds

Bibliografia

PART II: Hidrologia

5. Les aigües continentals

5.1 Hidrogeologia: les aigües subterrànies

5.2 Potamologia: els rius i el seu règim

5.3 Geometria fluvial: les xarxes i el seu traçat

5.4 Limnologia: llacs i estanys

5.5 Glaciologia: les masses de glaç. Distribució i moviment

6. Les aigües marines

6.1 Oceans i mars. La massa d’aigua

6.2 Els moviments de la mar

6.3 Els nivells marins i la seva variació

6.4 Geomorfologia del domini marí

Bibliografia

PART III: Biogeografia

7. El sòl

7.1 Factors de formació del sòl

7.2 Les propietats del sòl

7.3 La classificació dels sòls

8. Els éssers vius: classificació i distribució

8.1 Els éssers vius

8.2 Classificació dels éssers vius

8.3 Els factors de distribució

8.4 Les formes biològiques

8.5 Àrees de distribució

8.6 Els reialmes florístics i faunístics

9. Les comunitats dels éssers vius

9.1 Les interaccions interespecífiques

9.2 Les comunitats vegetals

9.3 L’ecosistema

9.4 Les cadenes tròfiques

9.5 Els cicles biogeoquímics

9.6 Els grans biomes

Bibliografia

PART IV: Geomorfologia estructural .

10. Geomorfologia: objectius, mètodes i tècniques. L’estructura del globus

10.1 Breu ullada històrica

10.2 Mètodes, tècniques i enfocaments

10.3 Estructura del globus. La litosfera

11. Tectònica de plaques. Cratons, escuts i massissos. Relleu aclinal i monoclinal

11.1 La tectònica de plaques

11.2 Escuts i massissos

11.3 El relleu aclinal i monoclinal

12. Plegaments i serralades

12.1 Causes i proves dels moviments corticals

12.2 Els elements tectònics

12.3 Muntanyes de plegament i serralades

12.4 Noció actualitzada de geosinclinal-orogen

13. Fractures i falles

13.1 Deformació i tectodinàmica

13.2 Les formes originades per fractures i falles

Bibliografia

PART V: Geomorfologia dinàmica

14. Processos de modelat

14.1 Principis, forces, sistemes

14.2 Condicions mecàniques de la roca, la regolita i el sòl

14.3 La meteorització

15. Les roques i el seu modelat

15.1 Litologia. Origen i transformacions de la roca

15.2 Composició de les roques

15.3 Modelat de les roques

15.4 Modelat dels calcaris massissos: el carst

16. L’aigua corrent i les formes associades. (El modelat fluvial)

16.1 Hidràulica fluvial

16.2 Processos i formes fluvials

16.3 Conques i rius: geometria

17. El desenvolupament de vessants

17.1 La contribució de l’aigua

17.2 El moviment gravitatori dels clasts individuals

17.3 Els moviments de massa

17.4 Forma i perfil dels vessants

18. Pediments, inselbergs, glacis i d’altres aplanaments

18.1 Formes variades i convergents

18.2 Explicacions morfogenètiques

19. El modelat litoral

19.1 Factors i agents

19.2 Els processos litorals

19.3 Les formes resultants de processos concrets

19.4 Evolució i formes litorals en condicions especials

20. Modelat antropogènic i geomorfologia aplicada

20.1 Els processos naturals modificats

20.2 Els processos artificials

20.3 Aspectes zonals de l’influx antròpic

20.4 Geomorfologia aplicada

Bibliografia

PART VI: Geomorfologia climàtica

21. Introducció a la geomorfologia climàtica

21.1 Zonalitat i divisió morfoclimàtica de la terra

21.2 Els mecanismes morfoclimàtics

21.3 Paleoclimes i paleoformes, heretatges i alternances

22. Els dominis intertropicals humits

22.1 Els sòls i el seu significat geomòrfic

22.2 El paisatge de sabana

22.3 El paisatge de selva pluvial

23. Els paisatges temperats humits

23.1 L’àmbit forestal temperat

23.2 Praderies i pampa

24. El relleu dels països freds

24.1 El domini periglacial

24.2 El domini glacial

25. Els paisatges àrids, semiàrids i mediterranis

25.1 Condicions climàtiques i àmbits

25.2 Morfogènesi no eòlica

25.3 Processos i formes eòlics

25.4 Els paisatges mediterranis

Bibliografia

ÍNDEX ANALÍTIC 

Citació

Panareda, J. M. [Josep M.] & Pérez Cueva, A. [Alejandro] (1998). Manual de Geografia Física (2a ed.). Universitat de València.

Panareda, Josep M. y Pérez Cueva, Alejandro. Manual de Geografia Física (2a ed.). Universitat de València, 1998.

PANAREDA, Josep M. y PÉREZ CUEVA, Alejandro. Manual de Geografia Física (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 1998. ISBN 978-84-370-3466-9.

Panareda, Josep M. y Pérez Cueva, Alejandro. Manual de Geografia Física (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 1998. 438 p.

Copiar al portapapeles