Las carreteras de la Diputación de Valencia

Caracterización y balance territorial de las inversiones

Jorge Hermosilla Pla, coord.

ISBN: 978-84-9133-571-9

Matèria: geografia, història

Idioma: castellà

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 256

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Amb la finalitat d’estudiar el sistema de carreteres de la província de València –objectiu d’aquesta publicació–, s’ha procedit a la identificació dels antecedents històrics de la xarxa de carreteres de la Diputació de València, ja que els plans de carreteres del segle XIX van ser instruments imprescindibles, i van constituir unes originals maneres de procedir per a l’ordenació territorial. S’ha realitzat, també, un dibuix de l’actual xarxa de carreteres, contemplant aspectes com la seua identificació i la seua classificació per longitud i comarques; els usos diferents segons el trànsit de vehicles; l’accidentalitat, o la seua relació amb els espais naturals. L’anàlisi del conjunt de les inversions destinades a les infraestructures viàries, tant de conservació com de millora, identifica una evolució contínua de la funcionalitat de les carreteres, la seua posada en valor i millores de seguretat i de qualitat. De la mateixa manera, s’ha abordat la territorialització d’aquestes actuacions, en funció de la informació estadística facilitada per la pròpia institució provincial, per al període 2017-2021. Finalment, s’han identificat i analitzat possibles impactes de les millores de les carreteres en funció de determinats paràmetres econòmics, socials i mediambientals.

Índex

Índex

RELACIÓN DE TABLAS, FIGURAS Y MAPAS

CONTEXTO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN

CAPÍTULO 1 ANTECEDENTES HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS

1.1 Evolución histórica de la red de caminos valencianos

1.2 La configuración de las redes de carreteras valencianas

1.3 Proyectos y actuaciones de referencia de carreteras provinciales de final del siglo XIX

1.4 La Diputación de principios del siglo XX, hasta la Guerra Civil

1.5 La Diputación del siglo XX

Anexo. Proyectos y actuaciones de referencia de carreteras provinciales de final del siglo XIX

CAPÍTULO 2 EL SISTEMA DE CARRETERAS PROVINCIAL. CARACTERIZACIÓN

2.1. Las Carreteras de la Provincia de Valencia

2.2. Consideraciones sobre los Aforos de las carreteras de la Diputación de Valencia

2.3. Los Accidentes en las carreteras de la Diputación de Valencia

2.4. Espacios protegidos del territorio valenciano y el sistema de carreteras de la Diputación de Valencia

CAPÍTULO 3 ACTUACIONES DE CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS CARRETERAS. LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE VALENCIA

3.1 Inversiones generales en las carreteras de la Diputación de Valencia y evolución durante el quinquenio 2017-2021

3.2. Tipología de las actuaciones y evolución

3.3. Inversiones por tipología

3.4. Inversiones por año

CAPÍTULO 4 TERRITORIALIZACIÓN DE LAS ACTUACIONES DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA EN EL SISTEMA DE CARRETERAS

4.1. Localización de las inversiones en carreteras por comarcas. El escenario territorial

4.2 Distribución de las inversiones totales. Análisis comparativo por carreteras y comarcas

4.3 La distribución geográfica de las inversiones, por tipologías de actuación: ¿dónde se invierte y en qué conceptos?

CAPÍTULO 5 CARACTERIZACIÓN DE LOS IMPACTOS POTENCIALES DE LAS MEJORAS DE LAS CARRETERAS SOBRE LOS PARÁMETROS SOCIO-ECONÓMICOS Y AMBIENTALES DE LA PROVINCIA DE VALENCIA

5.1. Identificación de posibles variables de evaluación de impactos de las mejoras del sistema viario de la Diputación

5.2. Análisis de las variables. Primeros resultados

5.3. Propuestas de mejora

5.4. Municipios dependientes de la accesibilidad facilitada por la red de carreteras de la Diputación de Valencia

5.5. Cartografía de las variables relacionadas con los impactos territoriales

CAPÍTULO 6 CONCLUSIONES. HISTORIA, GEOGRAFÍA Y COHESIÓN TERRITORIAL EN EL CONTEXTO DE LAS CARRETERAS DE LA DIPUTACIÓN DE VALENCIA

BIBLIOGRAFÍA

Citació

Hermosilla Pla, J. [Jorge ] (coord.) (2023). Las carreteras de la Diputación de Valencia. Caracterización y balance territorial de las inversiones. Universitat de València.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). Las carreteras de la Diputación de Valencia. Caracterización y balance territorial de las inversiones. Universitat de València, 2023.

HERMOSILLA PLA, Jorge (coord.). Las carreteras de la Diputación de Valencia. Caracterización y balance territorial de las inversiones. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-9133-571-9.

Hermosilla Pla, Jorge (coord.). Las carreteras de la Diputación de Valencia. Caracterización y balance territorial de las inversiones. Valencia: Universitat de València; 2023. 256 p.

Copiar al portapapeles