Product Documents

Ensenyament de llengües i plurilingüisme

Manuel García, Rosa Giner, Paulina Ribera, Carmen Rodríguez, eds.

Col·lecció: Oberta, 50

ISBN: 978-84-370-4038-7

Matèria: filologia, psicologia i ciències de l'educació

Submatèries: general, pedagogia i didàctica

Idioma: català

Coeditor: Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura

Any ed.: 1999

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23 cm

Pàgines: 486 pp.

22,00 €

Sinopsi

Detalles

La pluralitat de llengües i de registres de la comunicació reals constitueix un factor que condiciona l'ensenyament de la llengua i la literatura que té lloc dins de les aules. Deixant de banda les concepcions rígides relatives a la norma i a l'estructura, la didàctica de les llengües troba així la seua especificitat en la complexa xarxa d'interrelacions del sistema educatiu, encara que respon també a necessitats i expectatives socials. Des d'aquestes premisses, els treballs aplegats en aquest volum -ponències i comunicacions presentades al I Congrés Internacional de Didàctica de la Llengua i la Literatura (València, 1997) -aborden el tema des del punt de vista de la diversitat discursiva, de l'ensenyament del llenguatge oral i escrit, del text literari, del plurilingüisme i dels recursos didàctics.

Índex

Índex

ÍNDEX
Presentació
PRIMERA PART
SOBRE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I DIVERSITAT DISCURSIVA
Conferències
L’enseignement des langues: pour une construction des capacités textuelles. Jean- Paul Bronckart
El professorat, agent de la investigació en didàctica de la llengua. Anna Camps
Ponències, comunicacions i tallers
L’ensenyament de l’oral formal: els gèneres orals públics. Joaquim Dolz
Estrategia comunicativa y didáctica de los géneros. Manuel García Gómez
La diversitat discursiva: les tipologies textuals. Taller d’anàlisi i classificació de textos. Empar Juan Navarro i Angustias Iglesias Solano
Reenseñar la escritura a estudiantes universitarios. Dora Riestra.
La elaboración de unidades didácticas como marco de investigación. Carmen Rodríguez Gonzalo
Más allá de una didáctica de la gramática. Felipe Zayas
SEGONA PART
SOBRE EL TEXT LITERARI
Conferències
Educación literaria y formación plurilingüe. Antonio Mendoza Fillola
Ponències, comunicacions i tallers
La literatura comparada en Secundària. Descripció d’una experiència. Fàtima Agut i Marisa Bernat
El fet de llegir: un viatge cap al coneixement, la imaginació i el plaer. Josep Ballester
Els contes i altres històries. Pilar López García
Are Literary Texts Worth Using for EFL Students? Antonio López, Jesús Muros, Andrés Cordovilla, Antonio Fernández y José M. Hernández
Calendario poético. Aprender la lengua a través de su literatura. Antoni Navarro Amorós
TERCERA PART
SOBRE L’ENSENYAMENT DEL LLENGUATGE ORAL I ESCRIT I LA SEUA INTERRELACIÓ
Conferències
The Roles of Writing Instruction in Foreign Language Teaching. Lennart Björk
Ponències, comunicacions i tallers
El orador de Cicerón: un clásico para la innovación educativa. M. Dolores Abascal
Connectors i marcadors discursius. Orientacions per a la programació en l’educació secundària. Montserrat Ferrer Ripollés
Analysing Real Conversations: The Question of Authenticity in EFL Textbooks. Penny MacDonald
The Boomerang Effect of Pronunciation Work. (Three Macro Tasks for the Macro Teacher). Mustapha Moubarik
Metàfora gramatical i didàctica de les llengües: la nominalització del codi elaborat. Vicent Salvador i Adolf Piquer
Variación y tarea en la adquisición de los posesivos y genitivos ingleses. Mateo del Pozo
Quan els infants entren en el món de l’escrit. Paulina Ribera
Aproximació a l’anàlisi de les intervencions de la mestra en tasques de planificación de l’escriptura
d’un text, amb nens i nenes de 5 anys. Isabel Ríos i Dolors Ibáñez
Don Nicolás Fernández de Moratín: un profesor ilustrado. Ricardo Rodrigo Mancho y Consuelo Martínez Aguilar
Propuesta de análisis gramatical a través de algunos rasgos de oralidad del lenguaje juvenil. Mercedes Román y Javier Martín
La construcción de la lengua escrita en ámbitos bilingües. Carlos Sanz Marco
QUARTA PART
SOBRE DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I PLURILINGÜISME
Conferències
Plurilingüismo: denotación e eufemismo. Aplicación pedagógica. Maria Pilar García Negro
La enseñanza bilingüe en el País Vasco. Una reflexión desde la didáctica de las lenguas. Uri Ruiz Bikandi
Enseñanza de la lengua y educación bilingüe. Ignasi Vila
Ponències, comunicacions i tallers
Didàctica de la llengua i ideologia. Consol Aguilar Ródenas
Les actituds lingüístiques dels escolars de la Franja Oriental d’Aragó. Alfred Agustí, Àngel Huguet, Joan Biscarri, Jordi Garreta, Enric Llurda, Manoli Pifarré, Jaume Sanuy, Jordi Suïls i Conxita Vendrell
Els refranys i els aforismes en l’ensenyament plurilingüe. Joan Borja i Sanz
La competència fraseològica en l’aprenentatge de llengües. Maria Conca
Foreign Languages in the Elementary Schools (FLES) of the U.S.: Programs and their Sociocultural and Economic Bases. Michele-Marie Dowell
Enseñanza de la lengua en comunidades dialectales: aspectos sociolingüísticos didácticos. Jerónimo de las Heras
Más allá de la inmersión lingüística: la educación intercultural. Antonio Llopis Blasco y M. Remedios Ballester Mancheño
Enseñanza de una cultura extranjera: desarrollo de una competencia sociocultural. Alicia Mansilla, Amparo Santana y Pilar Sanz
L’adquisició i desenvolupament de la llengua mitjançant el treball actitudinal. Romana Martínez i Martínez
Conflicto entre registros: el habla de Jalance. Salud Piera Alberola
Particularisme-universalització entre els valencians. Implicació didàctica en l’ensenyament de la llengua. Pere Riutort i Mestre
L’aprenentatge d’una llengua com a estructurador de la personalitat. Marina Zaragozà i Pérez.
CINQUENA PART
SOBRE INTERACCIÓ, PROCEDIMENTS I RECURSOS A L’AULA
Conferències
La analogía como procedimiento didáctico para la enseñanza de lenguas extranjeras. Ángel López García.
Ponències, comunicacions i tallers
Internet y la enseñanza de una lengua extranjera. Federico Borges Sáiz
How to Exploit the Blackboard Successfully without Being Picasso. Lucía Pilar Cancelas y Ouviña
Comment optimiser l’apprentissage d’une langue étrangère? Marie-France Collart y Nuria Barea López
La macropartida lingüística: Scrabble. Reyes Durá
Historieta gràfica i multilingüisme. Vicent Escrivà
El libro interactivo. Miguel García Casas y M. Ángeles Andreu Andrés
El discurso televisivo, recurso didáctico en el aprendizaje por tareas. Imma Garín
Interaction in Primary EFL Classrooms. Josep Ramon Insa
ESP aplicado al mundo laboral. M. Asunción Jaime Pastor, Montserrat Perera Gomà y Rafael Seiz Ortiz
La dinámica de grupos en la enseñanza de segundas lenguas. María J. Labrador Piquer
Estrategias y recursos para el desarrollo del lenguaje oral en educación. Martín Muelas Herraiz y M. Ángeles Aznárez Chacón

Citació

García, M. [Manuel] & Giner Sánchez, R. [Rosa] & Ribera Araguete, P. [Paulina] (1999). Ensenyament de llengües i plurilingüisme. Universitat de València.

García, Manuel y Giner Sánchez, Rosa y Ribera Araguete, Paulina. Ensenyament de llengües i plurilingüisme. Universitat de València, 1999.

GARCÍA, Manuel y GINER SÁNCHEZ, Rosa y RIBERA ARAGUETE, Paulina. Ensenyament de llengües i plurilingüisme. Valencia: Universitat de València, 1999. ISBN 978-84-370-4038-7.

García, Manuel y Giner Sánchez, Rosa y Ribera Araguete, Paulina. Ensenyament de llengües i plurilingüisme. Valencia: Universitat de València; 1999. 486 p.

Copiar al portapapeles