Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase

Elena Mut Montalvá, coord.

ISBN: 978-84-9133-564-1

Matèria: sociologia i política

Idioma: català

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 138

10,00 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

Aquesta recerca, impulsada per la iniciativa ‘Diversitats’, del Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat de la Universitat de València, suposa una segona fase i completa la investigació ‘Diagnosi sobre diversitats LGTB i etnoculturals entre l’estudiantat de la Universitat de València’, publicada en 2021. En aquesta publicació s’aborda l’anàlisi de l’estudiantat de primer cicle originari d’Europa de l’Est i d’Amèrica Llatina, així com l’alumnat estranger de segon i tercer cicle, a més del personal docent i investigador i d’administració i serveis de nacionalitat no espanyola. D’aquesta manera, es disposa d’un diagnòstic actualitzat i general sobre realitats i percepcions en matèria de diversitat etnocultural i de pluralitat LGTB a la Universitat de València, atenent als diferents col·lectius que componen la comunitat universitària, que, al seu torn, constitueix un reflex de la societat valenciana i de les seues transformacions socials.

Aquest segon volum és fruit del compromís de la Universitat de València d’aportar un coneixement útil que permeta una mirada emancipadora de la societat que acompanye i oriente la comunitat universitària, i a les diverses instàncies d’aquesta institució, cap a un canvi estructural i d’aprofundiment democràtic en l’entramat organitzatiu i acadèmic universitari. Amb els debats i les reflexions que es proposen s’aprofundeix en la complexitat que implica  la diversitat i, al mateix temps, es contribueix a la necessària transformació cultural i institucional cap a societats més igualitàries, inclusives, plurals, justes i sostenibles.

Índex

Índex

1. La investigació

1.1. Introducció

1.2. Marc d’anàlisi i alguns conceptes claus

1.3. Tipus d’investigació i objectius

1.4. Metodologia

2. Aproximació a les xifres de l’estudiantat, pas i pdi estranger a la Universitat de València

3. La situació de l’estudiantat de grau d’Europa de l’Est i d’origen llatinoamericà i de l’estudiantat estranger de segon i tercer cicle

3.1. L’alumnat de grau d’Europa de l’Est. Situació i entrebancs

Accés als estudis universitaris

Presència de la diversitat en les aules

Discriminació per raons etnoculturals

Diversitat lgbt

Incidència de la covid

3.2. L’alumnat de grau d’origen llatinoamericà. Situació i entrebancs

Accés als estudis universitaris... i els que queden enrere

Desenvolupament dels estudis i les seus preocupacions

La seua vivència de la vida als campus

Les dificultats durant la pandèmia

3.3. L’alumnat estranger de segon i tercer cicle

La comprensió i definició de la diversitat

La seua percepció i vivència de la diversitat als campus

Desenvolupament dels estudis i les seus preocupacions

Les conseqüències derivades de la pandèmia per als seus estudis

4. Els discursos sobre la diversitat ètnica i cultural entre el professorat i el pas de la Universitat de València

4.1. La vivència del pdi en relació al seu propi col·lectiu i a la comunitat universitària

La diversitat a les aules segons el professorat

Necessitats, demandes i obstacles del pdi amb experiència per a l’abordatge de la diversitat

4.2. La vivència del pas en relació al seu propi col·lectiu i a la comunitat universitària

La diversitat a les aules segons el pas

Necessitats, demandes i obstacles identificats pel pas amb experiència per a l’abordatge de la diversitat

5. Conclusions i propostes de mesures i accions de polítiques universitàries a l’àmbit de la igualtat en la diversitat

6. Bibliografia

7. Annex metodològic

Citació

Mut Montalvá, E. [Elena ] (coord.) (2023). Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase. Universitat de València.

Mut Montalvá, Elena (coord.). Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase. Universitat de València, 2023.

MUT MONTALVÁ, Elena (coord.). Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-9133-564-1.

Mut Montalvá, Elena (coord.). Diagnosi sobre diversitat LGTB i etnocultural de la comunitat universitària de la U.V. Segona fase. Valencia: Universitat de València; 2023. 138 p.

Copiar al portapapeles