La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama

Arquitecturas, imágenes y textos (ss. XIV-XIX)

Yolanda Gil, Ester Alba, Enric Guinot, eds.

Col·lecció: Nexus, 3

ISBN: 978-84-9134-426-1

Matèria: història

Submatèries: història medieval, història moderna

Idioma: castellà

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 16,5 x 23 cm

Pàgines: 388

20,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Amb la fundació de l’orde militar de Santa María de Montesa, el 10 de juny de 1317, sorgeix un nou orde militar al Regne de València que assumeix els béns dels ordes del Temple i de l’Hospital i que en 1400 és ampliat amb els de l’orde de Sant Jordi d’Alfama, la creu del qual adopta com a símbol. Aquest volum reuneix un conjunt d’estudis amb el fil conductor de la memòria montesiana: els escenaris en els quals va transcórrer la seua història –castells, palaus, esglésies, col·legis...–, els objectes artístics dels quals es van envoltar els cavallers de l’orde –retaules, frescos, sepulcres...–, els llibres que van publicar i van atresorar, els documents que van redactar i van custodiar, fins i tot les llengües que van parlar... El llibre és només un pàl·lid reflex d’algunes de les qüestions que, en l’estudi sobre els béns de l’Orde de Montesa, queden encara per investigar i una incitació a escometre aquesta tasca.

Índex

Índex

ÍNDICE

Introducción, Yolanda Gil, Ester Alba, Enric Guinot

I. ARQUITECTURAS

El Palacio Maestral de la Orden de Montesa en Sant Mateu. Localización y restitución hipotetica de un edificio desaparecido, Arturo Zaragozá Catalán

Memoria de un espacio montesiano desaparecido: la Iglesia y Colegio de San Jorge en la ciudad de Valencia, Yolanda Gil Saura

Oración, guerra y prestigio: las casas madre de las órdenes militares peninsulares, Sonia Jiménez-Hortelano

Evolució topografica del castell de Xivert (ss. xiv al xvi) i les reformes sota l’Orde de Montesa. Les dades arqueologiques, Ferran Falomir

La arquitectura de la fortaleza de Peniscola (Castellon). Una lectura del conjunto tras la restauracion, M.ª Josefa Balaguer Dezcallar

En los confines de la Orden. El proyecto de intervencion, conservacion y musealizacion del Castell de Perputxent (L’Orxa, Alicante), J. L. Menéndez, R. Pérez, J. Pina, A. Sánchez, F. Vilaplana, B. Revert

II. IMÁGENES

Arte mueble de la Orden de Montesa en los siglos xv y xvi, Mercedes Gómez-Ferrer. Entre la Corte y Valencia: la querella artistica en la iglesia de Santa Maria del Temple de Valencia, Ester Alba Pagán

Imagen del caballero de la Orden de Montesa en el arte espanol, Julio Jiménez y Gómez-Chamorro

Estereotipos y convencionalismos en batallas. El caso del Retablo de san Jorge del Centenar de la Ploma, Enric Olivares Torres

Dispacci in volgare italiano di Lluis Despuig. Con una lettera inedita a Francesco Sforza (Napoli, 13 febbraio 1456), Andrea Maggi

L’orde de Montesa a la Italia d’Alfons el Magnanim i les al・lusions a sant Jordi en Curial e Güelfa, Abel Soler Molina

Produccio literaria i cultura escrita al Maestrat, Enric Querol Coll

Ex bibliotheca regalis conventus Montesiae: los libros de la Orden de Montesa en la Universitat de Valencia-Estudi General, Bárbara Barberá, Carlos M. García

La documentacio de l’Orde de Montesa en l’Arxiu del Regne de Valencia i l’Arxivo Historico Nacional, Francesc Torres Faus

Llaurar per al futur. Reflexions sobre l’arxiu de l’Orde de Montesa i el seu butllari en la segona meitat del segle xviii, Maria Llum Juan Liern

Perfil de los autores

Citació

Alba, E. [Ester] & Gil, Y. [Yolanda] & Guinot, E. [Enric ] (eds.) (2019). La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama. Arquitecturas, imágenes y textos (ss. XIV-XIX) . Universitat de València.

Alba, Ester y Gil, Yolanda y Guinot, Enric (eds.). La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama. Arquitecturas, imágenes y textos (ss. XIV-XIX) . Universitat de València, 2019.

ALBA, Ester y GIL, Yolanda y GUINOT, Enric (eds.). La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama. Arquitecturas, imágenes y textos (ss. XIV-XIX) . Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-426-1.

Alba, Ester y Gil, Yolanda y Guinot, Enric (eds.). La Orden de Montesa y San Jorge de Alfama. Arquitecturas, imágenes y textos (ss. XIV-XIX) . Valencia: Universitat de València; 2019. 388 p.

Copiar al portapapeles