Santa María de Montesa

La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX)

Enric Guinot, Fernando Andrés, Josep Cerdà, Juan F. Pardo, eds.

Col·lecció: Nexus, 2

ISBN: 978-84-9134-419-3

Matèria: història

Submatèries: història medieval, història moderna

Idioma: català

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 16,5 x 23 cm

Pàgines: 466

24,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'Orde de Santa Maria de Montesa i Sant Jordi d’Alfama va ser l'últim orde militar fundat en època medieval a la península Ibèrica, fruit del procés de dissolució de l'orde del Temple entre 1307 i 1312. L'obra reuneix les aportacions de la gran majoria dels investigadors montesians en actiu que, sens dubte, representen fidelment les diverses línies d'investigació dels darrers anys però també són reflex del relleu generacional, amb la incorporació de noves mirades sobre la institució, la seua organització i alguns dels seus principals membres al llarg de cinc-cents anys. Aquesta obra coral, estructurada entorn de cinc eixos (‘Orígenes y contexto’, ‘Montesa en tiempos de sus maestres’, ‘Montesa administrada por la Corona’, ‘Los montesianos’ y ‘Más allá de Montesa moderna’), ofereix al lector interessat una panoràmica actualitzada dels coneixements sobre l'ordre militar valencià per excel·lència.

Índex

Índex

ÍNDICE

Introducción, Enric Guinot, Fernando Andrés, Josep Cerdà, Juan F. Pardo

I. Orígenes y contexto

Algunos aspectos sobre la extinción del Temple y los orígenes de Montesa, 1294-1330, Luis García-Guijarro Ramos

La Orden de Calatrava en el contexto del nacimiento de Montesa, Carlos de Ayala Martínez

L’orde de l’Hospital i l’herència del Temple a la Corona d’Aragó. Politització i internacionalització, Maria Bonet Donato

Reflexos em Portugal de um «mundo» em mudança: A origem da Ordem de Cristo no século xiv, Paula Pinto Costa

Frey Arnau de Soler, segundo maestre de la Orden de Montesa (1320-1327), Vicent Garcia Edo.

II. Montesa en tiempos de sus maestres

Breu aproximació a l’orde de Montesa en la baixa edat mitjana: línies obertes d’investigació, Enric Guinot Rodríguez

L’orde de Montesa en la guerra de la Unió, Mateu Rodrigo Lizondo

¿Defensora de la fe o protectora del Reino? La Orden de Santa María de Montesa y la Guerra de los Dos Pedros (1356-1369), Pablo Sanahuja Ferrer

Problemes en l’exercici de la jurisdicció en la comanda de Sueca de part del mestre de Montesa en el segle xiv, Salvador Vercher Lletí

La correspondència de fra Romeu de Corbera, mestre de Montesa, a través del seu llibre de registre (1414-1415), Joaquín Aparici Martí.

La Orden de Montesa, ¿siempre al servicio del rey? Casos de desavenencias notables, Juan Boix.

III. Montesa administrada por la Corona

Montesa en la época moderna: Historiografía e historia (1993-2017), Fernando Andrés Robres

La jurisdicción y la organización judicial en el señorío de la Orden de Montesa durante la etapa moderna foral, Javier Hernández Ruano

La Orden de Montesa vigilada por la Orden de Calatrava: Resultados y límites de la facultad de visita (1502-1602), Francisco Fernández Izquierdo

La Orden de Montesa en las Observationes de Cristóbal Crespí de Valldaura, Jon Arrieta Alberdi

La visita de inspección de Vilafamés en 1671, David Bernabé Gil

El acceso de los magistrados de la Audiencia de Valencia a la Orden de Montesa en el siglo xvii, Laura Gómez Orts

La actividad de la Junta de Contrafueros en el conflicto por la sucesión en la Encomienda Mayor de Montesa, Miquel Fuertes Broseta

«No hay resistencia contra el poder de los elementos enfurecidos»: el terratrèmol de Montesa-Estubeny del 1748, Armando Alberola

IV. Los montesianos

La nobleza en Xàtiva y la Orden de Montesa en el siglo xv y principios del xvi, Vicent Pons Alós

Un modelo de promoción social nobiliario al abrigo de la monarquía: Frey Lluís Despuig, maestre de Montesa, José Leandro Ortega Pérez

Los Borja y la Orden de Montesa: El uso familiar del ideal caballeresco, Santiago La Parra López.

La trajectòria de don Josep de Cardona i Erill dintre de l’Orde de Montesa. Un lloctinent a qui se li va retirar l’hàbit, Maria Salas Benedito

Un altre diari del vicecanceller Crespí: don Cristóbal, cavaller de Montesa (1642- 1670), Josep Cerdà i Ballester

V. Más allá de Montesa moderna

A ordem portuguesa paralela à de Montesa (Ordem de Cristo) e as suas formes de identidade, Fernanda Olival

Virtudes y limpieza de sangre: La influencia española en la Orden de Malta en el siglo xvi, Anne Brogini

Apuntes para una historia de las órdenes militares tras la caída del Antiguo Régimen, Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo

Citació

Guinot, E. [Enric] & Andrés, F. [Fernando] & Cerdà, J. [Josep] & Pardo, J. F. [Juan F. ] (eds.) (2019). Santa María de Montesa. La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX). Universitat de València.

Guinot, Enric y Andrés, Fernando y Cerdà, Josep y Pardo, Juan F. (eds.). Santa María de Montesa. La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX). Universitat de València, 2019.

GUINOT, Enric y ANDRÉS, Fernando y CERDÀ, Josep y PARDO, Juan F. (eds.). Santa María de Montesa. La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX). Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-419-3.

Guinot, Enric y Andrés, Fernando y Cerdà, Josep y Pardo, Juan F. (eds.). Santa María de Montesa. La orden militar del Reino de Valencia (ss. XIV-XIX). Valencia: Universitat de València; 2019. 466 p.

Copiar al portapapeles