La nació literària de Joan Fuster

Vicent Simbor Roig

Col·lecció: Càtedra Joan Fuster, 26

ISBN: 978-84-9134-930-3

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Coeditor: Càtedra Joan Fuster

Any ed.: 2022

Enquadernació: rústica

Format: 12,5 x 21 cm

Pàgines: 198

14,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Des que, en l’últim terç del segle XVIII, Johann Gottfried Herder començà a difondre el seu concepte de “volkgeist” o esperit del poble, amb atenció especial a reivindicar la unió indestriable entre nació, llengua i literatura, s’obriren les portes a un replantejament global dels estats territorials europeus que els seus deixebles romàntics confirmarien i divulgarien al llarg del segle XIX, ajudant a la conformació dels estats nació contemporanis. En les terres catalanoparlants, l’anàlisi que en feu Joan Fuster és fonamental: des del seu concepte de nació, entesa com una comunitat unida per l’ús de la mateixa llengua, amb un paper determinant de la literatura, fins a la dissecció rigorosa, amb el seu agut bisturí, dels dèficits inherents a un circuit literari sotmès o simplement tolerat, però desprotegit dels beneficis del suport d’un Estat nació. Una singularitat europea que va merèixer la mirada atenta i apassionada del nostre intel·lectual més influent i que ací s’estudia amb profunditat.

Índex

Índex

Índex

Uns mots preliminars

 

I. Naixement de les nacions i de les literatures nacionals

1. El qüestionament de l’Antic Règim i la creació de la consciència nacional en el segle xviii

2. Llengua i nació

3. L’escriptor i la consciència nacional

4. La literatura nacional

 

II. La nació literària catalana segons Joan Fuster 99

1. Llengua, literatura i nació

2. La literatura i la consciència nacional: assimilació lingüística, bilingüisme, història de la literatura i historia literària

3. Dèficits de la nació literària catalana: entre «poble excel·lit» i «poble frustrat»

4. Una literatura petita i sotmesa

5. Una cultura satèl·lit

6. Literatura i nació al País Valencià i als Països Catalans

7. Per un programa literari nacional: independència, modernització i internacionalització (intraduccions i extraduccions)

 

Epíleg: Mundialització i diversitat cultural

1. Nou suport internacional

2. Les literatures petites en l’època de la mundialització

 

Referències bibliogràfiques

Citació

Simbor Roig, V. [Vicent] (2022). La nació literària de Joan Fuster. Universitat de València.

Simbor Roig, Vicent. La nació literària de Joan Fuster. Universitat de València, 2022.

SIMBOR ROIG, Vicent. La nació literària de Joan Fuster. Valencia: Universitat de València, 2022. ISBN 978-84-9134-930-3.

Simbor Roig, Vicent. La nació literària de Joan Fuster. Valencia: Universitat de València; 2022. 198 p.

Copiar al portapapeles