Product Documents

La llarga nit feudal

Mil anys de pugna entre senyors i pagesos

Gaspar Feliu

Col·lecció: Història, 89

ISBN: 978-84-370-7727-7

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2010

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 368 pp.

25,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Els estudis que s'apleguen en aquest volum resumeixen més de trenta anys de recerca sobre l'organització i el funcionament de la societat i l'economia del territori català en els llargs temps feudals. Aquestes recerques es mouen més lliurement per les societats i economies tradicionals, de senyors i pagesos, de violències, resistències i adaptacions que ni comencen amb la caiguda de l'Imperi romà, ni acaben tampoc amb la supressió de la carcassa feudal duta a terme per un liberalisme que va deixar en mans dels antics senyors gran part del seu poder polític i econòmic. Es tracta sobretot d'una aportació original sobre aspectes centrals i controvertits de la historiografia medieval catalana -i del feudalisme en general- que van des dels orígens, l'evolució i el sentit econòmic de la servitud, fins al funcionament concret del règim senyorial abans i després de la Sentència de Guadalupe.

Índex

Índex

INTRODUCCIÓ: Indicador de camins

LA PAGESIA I ELS BÉNS COMUNALS

LA POBLACIÓ I LA VIDA ECONÓMICA

L’inici de la reconquesta. Les repoblacions dels Hispani

L’organització del territori: comtats, pagus, valls, marques, termes castrals

El règim jurídic de la terra: fisc, alou, comunals, aprisions i franqueses

La relació entre propietat i explotació: esclavitud, servitud, dependència; els conreadors lliures

ELCOMTAT DE BARCELONA ALS SEGLES IX I X: ORGANITZACIÓ TERRITORIAL I ECONÒMICO-SOCIAL

Evolució política

Organització territorial del país

LA PAGESIA CATALANA ABANS DE LA FEUDALITZACIÓ

Situació i obligacions dels conreadors

Canvis causats per la implantació del feudalisme

ASPECTES DE LA FORMACIÓ DEL FEUDALISME A CATALUNYA

El paradigma Bonnassie

Un esquema explicatiu alternatiu

La transició de l’esclavitud al feudalisme

La situació de la pagesia abans del feudalisme

La terra: alou, villa i vicus

El fisc i l’aprisió

Propietat i pagesia abans del feudalisme

Autoritat pública i justícia pública

La revolució feudal

La desaparició de l’alou

La incidència del feudalisme sobre la propietat pagesa

Les franqueses

La servitud pagesa

Conclusions

FEUDALISME: LLIBERTAT I SERVITUD

La mutació feudal

La situació de la pagesia

Servitud i dependència

«Homo» i «homo proprius»

Feudalisme i propietat pagesa

Feudalisme i alliberament de la pagesia

ELS ANTECEDENTS DE LA REMENÇA I ELS MALS USOS

Els mals usos d’origen judicial

Els mals usos d’origen feudal

Conclusions

EL PES ECONÒMIC DE LA REMENÇA I DELS MAL USOS

L’origen dels mals usos

Remences i altres pagesos a la Sentència de Guadalupe

Els altres pagesos

Els pagesos sotmesos als mals usos

La remença

La remença com a obstacle a la llibertat de mercat

L’ESTUDI SERIAL DELS CAPBREUS COM A FONT PER A la HISTÒRIA AGRÀRIA. L’EXEMPLE DEL PALAU D’ANGLESOLA

Els capbreus

El Palau d’Anglesola (segles xvii i xviii)

EL RÈGIM SENYORIAL CATALÀ ALS SEGLES XVI I XVII

EL FUNCIONAMENT DEL RÈGIM SENYORIAL

A L’EDAT MODERNA. L’EXEMPLE DEL PLA D’URGELL

Drets senyorials i prestacions vassallàtiques

L’administració del patrimoni senyorial

Els rendiments del règim senyorial: els arrendaments

El funcionament de l’economia tradicional

Epíleg: A l’hora de fer endreça

BIBLIOGRAFIA

Citació

Feliu, G. [Gaspar] (2010). La llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos. Universitat de València.

Feliu, Gaspar. La llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos. Universitat de València, 2010.

FELIU, Gaspar. La llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos. Valencia: Universitat de València, 2010. ISBN 978-84-370-7727-7.

Feliu, Gaspar. La llarga nit feudal. Mil anys de pugna entre senyors i pagesos. Valencia: Universitat de València; 2010. 368 p.

Copiar al portapapeles