Consell de Direcció

Direcció científica

Carme Manuel (Universitat de València)

Direcció tècnica

Lluís Miró (Publicacions de la Universitat de València)