Product Documents

Indigenizing the Classroom

Engaging Native American/First Nations Literature and Culture in Non-native Settings

Anna M. Brígido Corachán, ed.

Col·lecció: Biblioteca Javier Coy d'Estudis Nord-Americans, 172

ISBN: 978-84-9134-747-7

Matèria: filologia

Submatèries: fiologia anglogermànica

Idioma: anglès

Any ed.: 2021

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 23,5 cm

Pàgines: 204

14,00 €

E-book disponible en la teua plataforma digital habitual

Sinopsi

Detalles

In the past four decades Native American/First Nations Literature has emerged as a literary and academic field and it is now read, taught, and theorized in many educational settings outside the United States and Canada. Native American and First Nations authors have also broadened their themes and readership by exploring transnational contexts and foreign realities, and through translation into major and minor languages, thus establishing creative networks with other literary communities around the world. However, when their texts are taught abroad, the perpetuation of Indian stereotypes, mystifications, and misconceptions is still a major issue that non-Native readers, students, and teachers continue to struggle with. To counter such distorted representations and neo/colonialist readings, this book presents a strategic selection of critical case studies that set specific texts within cross-cultural contexts wherein Native-based methodologies and key concepts are placed at the center of the reading practice. The challenging role of teachers and researchers as potential intermediaries and responsible disseminators of what Gayatri C. Spivak calls “transnational literacy” as well as the reception of Native North American works, contexts, and themes by international readers thus becomes a primary focus of attention. This volume provides a set of critical analyses and practical resources that may enable teachers outside the United States and Canada to incorporate Native American/First Nations literature and related cultural and historical texts into their teaching practices and current research interests in a creative, decolonizing, and responsible manner.

En les últimes quatre dècades, la literatura nativa americana i de les primeres nacions ha esdevingut un camp literari i acadèmic, i ara es llig, ensenya i teoritza en molts entorns educatius fora d’Estats Units i Canadà. Els autors de textos natius americans i de les primeres nacions també han ampliat els seus temes i els seus lectors, explorant contextos transnacionals i realitats estrangeres, i, mitjançant la traducció a llengües principals i secundàries, han establert xarxes creatives amb altres comunitats literàries de tot el món. No obstant això, quan els seus textos s'ensenyen a l'estranger, la perpetuació dels estereotips, les mistificacions i els conceptes erronis sobre els indis continuen sent un problema important amb el qual s’enfronten els lectors, estudiants i professors no natius. Per a contrarestar tals representacions distorsionades i lectures neocolonialistes, aquest llibre presenta una selecció indispensable d'estudis crítics que ubiquen textos específics dins de contextos interculturals en els quals les metodologies basades en els natius i els conceptes clau se situen en el centre de la pràctica de la lectura. El difícil paper dels professors i investigadors com a possibles intermediaris i difusors responsables d’allò que Gayatri C. Spivak denomina "alfabetització transnacional", així com la recepció de les obres, contextos i temes dels natius nord-americans per part dels lectors internacionals, es converteixen així en un focus d'atenció primordial. Aquest volum ofereix un conjunt d'anàlisis crítiques i recursos pràctics que faciliten als professors de fora d’Estats Units i Canadà incorporar la literatura nativa nord-americana i de les primeres nacions, així com els textos culturals i històrics connexos a les seues pràctiques docents i als seus interessos actuals d'investigació, de manera creativa, descolonitzadora i responsable.

Citació

Brígido, A. M. [Anna M. ] (ed.) (2021). Indigenizing the Classroom. Engaging Native American/First Nations Literature and Culture in Non-native Settings. Universitat de València.

Brígido, Anna M. (ed.). Indigenizing the Classroom. Engaging Native American/First Nations Literature and Culture in Non-native Settings. Universitat de València, 2021.

BRÍGIDO, Anna M. (ed.). Indigenizing the Classroom. Engaging Native American/First Nations Literature and Culture in Non-native Settings. Valencia: Universitat de València, 2021. ISBN 978-84-9134-747-7.

Brígido, Anna M. (ed.). Indigenizing the Classroom. Engaging Native American/First Nations Literature and Culture in Non-native Settings. Valencia: Universitat de València; 2021. 204 p.

Copiar al portapapeles