Product Documents

Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica

Albert Rico i Joan Solà

Col·lecció: Biblioteca Lingüística Catalana, 16

ISBN: 978-84-370-1804-1

Matèria: filologia

Submatèries: filologia catalana

Idioma: català

Any ed.: 1995

Enquadernació: rústica

Format: 14 x 21 cm

Pàgines: 218 pp.

10,00 €

Índex

Índex

ÍNDEX

Presentació

Nota preliminar

Sigles

I. GRAMÀTICA

0. PREÀMBUL

1. EL SEGLE XIX

Treballs anteriors a Ballot

Característiques d’aquest segle

Gramàtics diversos de les Balears, el Rosselló i Catalunya

Ballot, Petit i Bofarull

L’ensenyança del castellà i del francès

Jaume Nonell i Marià Grandia

Manuel Milà i Fontanals

Josep Nebot i Lluís Fullana

Estudi de l’alguerès

Tomàs Forteza

«L’Avenç»

2. EL PRIMER CONGRÉS INTERNACIONAL DE LA LLENGUA CATALANA (1906)

3. POMPEU FABRA (1868-1948)

Estat del català en temps de Fabra

Bibliografia sobre l’autor

Les seves obres principals

Ideologia i objectius

Procediments

Realitzacions i resultats

4. DIVULGACIÓ, ENCARCARAMENT I INNOVACIÓ EN LA DOCTRINA DE FABRA

Generalitats

Emili Vallès, Jeroni Marvà i Albert Jané

Josep Ruaix

Altres autors

Actituds no tan centralistes

El País Valencià

Les Illes Balears

El Rosselló

Josep Calveras, Pere Barnils i Alfons Par

Manuel Sanchis Guarner

Antoni M. Badia i Margarit

Manuals per a estrangers

Defensa de la llengua

Els llibres d’estil

5. APORTACIONS RECENTS

II. LEXICOGRAFIA

1. INTRODUCCIÓ

2. OBRES PER A L’ENSENYAMENT DEL LLATÍ

Els glossaris medievals

El primer «diccionari» i altres «elegàncies»

Les adaptacions de les obres de Nebrija

Joan Lluís Vives, Erasme i altres autors

Laguna, Agustí i Palmireno

Onofre Pou

Font, Torra i Lacavalleria

Altres obres

3. INTERÈS PER LLENGÜES MODERNES

4. DICCIONARIS DE RIMA

5.EXPLICACIÓ DE PARAULES DIFÍCILS

6. EL SEGLE XVIII

7. EL SEGLE XIX

Generalitats

Principat de Catalunya

Obres majors

Obres menors

País Valencià

Obres majors

Obres menors

Illes Balears

Altres obres

8. COMPILACIONS HISTÒRIQUES

Marià Aguiló

Josep Balari

Julià-Bernat Alart

El Diccionari català-valencià-balear

Joan Coromines

Les crítiques al DECat

El Glossarium mediae latinitatis Cataloniae

9. LA DEPURACIÓ DEL LÈXIC

Les polèmiques

Els tractats de barbarismes

La influència dels correctors damunt la llengua

10. EL SEGLE XX

Generalitats

Diccionaris generals

El DGLC

Altres diccionaris generals

El diccionari de la GEC

Enciclopèdies

Diccionaris onomasiològics

Terminologia

Termcat

Diccionaris bilingües

Diccionaris català-castellà / castellà-català

Altres diccionaris bilingües

Diccionaris escolars

Diccionaris electrònics

BIBLIOGRAFIA

ÍNDEX DE NOMS

Citació

Rico Busquets, A. [Albert] & Solà Cortassa, J. [Joan] (1995). Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica. Universitat de València.

Rico Busquets, Albert y Solà Cortassa, Joan. Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica. Universitat de València, 1995.

RICO BUSQUETS, Albert y SOLÀ CORTASSA, Joan. Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica. Valencia: Universitat de València, 1995. ISBN 978-84-370-1804-1.

Rico Busquets, Albert y Solà Cortassa, Joan. Gramàtica i lexicografia catalanes: síntesi històrica. Valencia: Universitat de València; 1995. 218 p.

Copiar al portapapeles