Geografía Regional de España

Espacio y comunidades

Joaquín Farinós Dasí, Jorge Olcina Cantos, eds y coords.

ISBN: 978-84-9134-228-1

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Tirant lo Blanch

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 17 x 24 cm

Pàgines: 680

39,00 €

Sinopsi

Detalles

La geografia, com a ciència territorial, aborda l'estudi complet de les relacions entre el medi natural i l'ésser humà, així com les diverses formes que presenten aquestes relacions en la superfície terrestre, sense evitar enfocaments complexos, valorant la importància de les escales i oferint visions sintètiques. El món actual requereix una nova aproximació a la geografia regional d'Espanya. Per açò s'ha tractat d'obrir el ventall d'interpretacions de la realitat territorial existent; sense oblidar l'actual marc jurídic i politicoadministratiu però sense negar, alhora, l'evidència dels nous processos i les noves formes de gobernança que depassen la pròpia configuració administrativa dels territoris. Aquest és l'enfocament que el lector trobarà en un nou manual útil en els estudis de Grau de Geografia, però també per a altres disciplines interessades en l'anàlisi socioterritorial.

Citació

Farinós Dasí, J. [Joaquín] & Olcina Cantos, J. [Jorge ] (eds.) (2017). Geografía Regional de España. Espacio y comunidades. Universitat de València.

Farinós Dasí, Joaquín y Olcina Cantos, Jorge (eds.). Geografía Regional de España. Espacio y comunidades. Universitat de València, 2017.

FARINÓS DASÍ, Joaquín y OLCINA CANTOS, Jorge (eds.). Geografía Regional de España. Espacio y comunidades. Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-228-1.

Farinós Dasí, Joaquín y Olcina Cantos, Jorge (eds.). Geografía Regional de España. Espacio y comunidades. Valencia: Universitat de València; 2017. 680 p.

Copiar al portapapeles