Product Documents

Fonaments d'economia política

Una introducció per a no economistes

Miguel Puchades Navarro, Juan de Dios Montoro Pons

Col·lecció: Educació. Sèrie Materials, 86

ISBN: 978-84-370-6290-7

Matèria: economia

Idioma: català

Any ed.: 2005

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 298 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Fonaments d'economia política pretén aproximar al lector, de manera concisa però rigorosa, als principals temes analitzats des de l'economia. Si bé per la seua concepció el llibre està orientat principalment a estudiants de Ciències Jurídiques i Socials, el principal camp de les quals d'estudi és alié al de l'economia, el seu disseny permet utilitzar-lo en qualsevol curs introductori d'economia en què, a més de l'èmfasi en els aspectes econòmics, es vulguen incloure aspectes institucionals, i en general serà útil per a tots aquells lectors interessats a aproximar-se al camp de l'economia política. Els autors són professors titulars d'Economia Aplicada de la Universitat de València. Miguel Puchades Navarro (València, 1957), acumula quasi 25 anys d'experiència docent en cursos d'economia política i hisenda pública i d'economia de la Unió Europea. Les principias línies de la seua investigació són l'economia constitucional i l'anàlisi econòmica dels comportaments no de mercat. L'activitat d'investigadora de Juan de Dios Montoso Pons (València, 1968) es desenvolupa principalment en l'àmbit de l'anàlisi de l'elecció pública, l'economia institucional i l'economia de la cultura.

Índex

Índex

Índex
PREÀMBUL
PART I
ELEMENTS BÀSICS I MARC CONCEPTUAL
Capítol 1. Introducció a l’economia política i als sistemes econòmics
1.1 Concepte d’economia política
1.2 Els problemes econòmics bàsics
1.3 La frontera de possibilitats de producció
1.4 Sistemes econòmics
1.5 El mecanisme de mercat i el flux circular de la renda
PART II
ANÀLISI DEL FUNCIONAMENT DELS MERCATS: INTRODUCCIÓ A LA MICROECONOMIA
Capítol 2. Anàlisi elemental del mecanisme de mercat. La demanda i l’oferta
2.1 El paper del mercat en l’assignació de recursos
2.2 La demanda
2.3 L’oferta
2.4 L’equilibri de mercat
2.5 Desplaçament de les corbes de demanda i oferta
Capítol 3. Aplicacions de la teoria dels preus
3.1 L’elasticitat de la demanda
3.2 Altres elasticitats de la demanda
3.3 L’elasticitat de l’oferta
3.4 La intervenció de l’estat en els mercats
3.5 La regulació dels mercats agrícoles
Capítol 4. Teoria del comportament del consumidor
4.1 La utilitat i la corba de demanda
4.2 Les preferències del consumidor ordenades
4.3 La restricció pressupostària
4.4 Equilibri del consumidor
4.5 L’excedent del consumidor
Capítol 5. Producció i costos
5.1 L’empresa com a agent econòmic
5.2 La producció: conceptes bàsics
5.3 La producció en el curt termini
5.4 La producció en el llarg termini. Els rendiments d’escala
5.5 Els costos de producció a curt termini
5.6 Els costos de producció en el llarg termini. Economies i deseconomies d’escala
Capítol 6. Estructures de mercat
6.1 Condicions de màxim benefici
6.2 La competència perfecta
6.3 El monopoli
6.4 Models de competència imperfecta
6.5 Estructura de mercat i poder de mercat
PART III
LA INTERVENCIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EN L’ECONOMIA I L’ACCIÓ COL·LECTIVA
Capítol 7. La intervenció del sector públic en l’economia i els errors del mercat
7.1 La intervenció del sector públic en l’economia
7.2 Errors de la competència
7.3 Béns públics
7.4 Efectes externs
Capítol 8. L’acció col·lectiva i els errors del sector públic
8.1 Elecció individual i elecció col·lectiva
8.2 Mecanismes d’elecció col·lectiva: anàlisi dels sistemes de votacions
8.3 Problemes dels mecanismes d’elecció col·lectiva: els errors del sector públic
PART IV
MACROECONOMIA
Capítol 9. Introducció a la macroeconomia. El model de la demanda i oferta agregades
9.1 Introducció a la macroeconomia: objecte d’estudi i evolució històrica del pensament macroeconòmic
9.2 Anàlisi de les principals variables macroeconòmiques: producció, ocupació i nivell de preus
9.3 El model d’oferta i demanda agregades
9.4 Determinació de l’equilibri macroeconòmic
9.5 Macroeconomia i intervenció del sector públic: el paper de les polítiques macroeconòmiques
Capítol 10. Demanda agregada, sector públic i activitat econòmica
10.1 Objectius i instruments de la política fiscal
10.2 El multiplicador de la política fiscal
10.3 Pressupost públic i activitat econòmica
10.4 Els límits de la política fiscal
Capítol 11. Diner i activitat econòmica
11.1 Diner: concepte i funcions
11.2 Sistema financer, sistema bancari i creació de diner
11.3 El banc central i la política monetària: funcions, objectius i instruments
11.4 Política monetària i demanda agregada. Efectes sobre preus, ocupació i producció
Capítol 12. Anàlisi de l’economia a llarg termini: el creixement econòmic
12.1 Evolució tendencial de l’activitat econòmica
12.2 Causes del creixement econòmic
12.3 L’economia de l’oferta i altres polítiques de foment del creixement econòmic
12.4 Creixement econòmic i comerç internacional
BIBLIOGRAFIA
ÍNDEX ANALÍTIC

Citació

Montoro Pons, J. d. [Juan de Dios] & Puchades Navarro, M. [Miguel] (2005). Fonaments d'economia política. Una introducció per a no economistes. Universitat de València.

Montoro Pons, Juan de Dios y Puchades Navarro, Miguel. Fonaments d'economia política. Una introducció per a no economistes. Universitat de València, 2005.

MONTORO PONS, Juan de Dios y PUCHADES NAVARRO, Miguel. Fonaments d'economia política. Una introducció per a no economistes. Valencia: Universitat de València, 2005. ISBN 978-84-370-6290-7.

Montoro Pons, Juan de Dios y Puchades Navarro, Miguel. Fonaments d'economia política. Una introducció per a no economistes. Valencia: Universitat de València; 2005. 298 p.

Copiar al portapapeles