Fenomenología de la experiencia estética

Mikel Dufrenne

Col·lecció: Estètica&Crítica, 41

ISBN: 978-84-9134-221-2

Matèria: art

Submatèries: teoria i ensenyament

Idioma: castellà

Any ed.: 2017

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 530

49,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

En aquest estudi, Mikel Dufrenne desenvolupa una crítica de l'experiència estètica. Centrant-se en «el sentit» propi i «les condicions» que fan possible l'experiència del subjecte contemplador, Dufrenne perfila la noció d'objecte estètic, fenomenològicament entès, en relació a l'obra d'art. Per a introduir-se en l'estudi de l'experiència estètica, aborda l'organització objectiva de l'obra d'art, com a totalitat estructurada i potencial instauradora de sentit. D'altra banda, partint d'un estudi sobre l'obra musical i d'un altre sobre la pictòrica, proposa un perfil general de l'estructura de l'obra d'art. D'aquesta manera, es va desvetllant la clau metodològica: a partir de la descripció fenomenològica, desenvolupa una anàlisi transcendental, per a abordar finalment l'àmbit del pròpiament ontològic. Al seu torn, considera que l'experiència estètica suposa el manteniment, per part del subjecte, d'una determinada actitud estètica.

Índex

Índex

PROEMIO. Para una memoria compartida de la experiencia. estética, Román de la Calle

INTRODUCCIÓN. Experiencia estética y objeto estético, Mikel Dufrenne

LIBRO PRIMERO

EL OBJETO ESTÉTICO

Primera parte

FENOMENOLOGÍA DEL OBJETO ESTÉTICO

1. OBJETO ESTÉTICO Y OBRA DE ARTE

2. LA OBRA Y SU EJECUCIÓN

I. Las artes donde el ejecutante no es el autor

II. Las artes donde el ejecutante es el autor

III. Las reproducciones

3. LA OBRA Y EL PÚBLICO

I. Lo que la obra espera del espectador

a) El ejecutante

b) El testigo

II. Lo que la obra aporta al espectador

a) El gusto

b) La constitución de un público

4. EL OBJETO ESTÉTICO ENTRE LOS DEMÁS OBJETOS

I. El objetivo estético y lo viviente

II. El objetivo estético y la cosa natural

a) La cosa y el objeto de uso

b) Objeto estético y naturaleza

III. El objeto estético y el objeto usual

a) La utilidad

b) La presencia del autor

c) El estilo

IV. El objeto estético y el objeto significante

a) De la significación a la expresión

b) La expresión en el lenguaje

c) La expresión en el objeto estético

Conclusión: naturaleza y forma

5. OBJETO ESTÉTICO Y MUNDO

I. El objeto estético en el mundo

a) El objeto estético en el espacio

b) El objeto estético en el tiempo

II. El mundo del objeto estético

a) El mundo representado

b) El mundo expresado

c) Mundo representado y mundo expresado

d) El mundo objetivo y el mundo del objeto estético

6. EL SER DEL OBJETO ESTÉTICO

I. Las doctrinas

a) Sartre

b) Ingarden

c) Schloezer

d) Conrad

II. El objeto estético como objeto percibido

a) El objeto percibido

b) Objeto estético y forma

Segunda parte

ANÁLISIS DE LA OBRA DE ARTE

1. ARTES TEMPORALES Y ARTES ESPACIALES

2. LA OBRA MUSICAL

I. La armonía

II. El ritmo

III. La melodía

3. LA OBRA PICTÓRICA

I. Temporalización del espacio

II. La estructura del objeto pictórico

a) La armonía

b) El ritmo

c) La melodía

4. LA ESTRUCTURA DE LA OBRA DE ARTE EN GENERAL

I. El tratamiento de la materia

II. La materia-sujeto

III. La expresión

a) De la materia-sujeto a la expresión

b) La expresión como inanalizable

LIBRO SEGUNDO

LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA

Tercera parte

FENOMENOLOGÍA DE LA PERCEPCIÓN ESTÉTICA

1. LA PRESENCIA

2. REPRESENTACIÓN E IMAGINACIÓN

I. La imaginación

II. Percepción e imaginación

III. La imaginación en la percepción estética

3. REFLEXIÓN Y SENTIMIENTO EN LA PERCEPCIÓN EN GENERAL

I. El entendimiento

II. Del entendimiento al sentimiento

III. Sentimiento y expresión

4. EL SENTIMIENTO Y LA PROFUNDIDAD DEL OBJETO ESTÉTICO

I. Las dos reflexiones

II. El sentimiento como ser-profundo

III. La profundidad del objeto estético

IV. Reflexión y sentimiento en la percepción estética

5. LA ACTITUD ESTÉTICA

I. Las actitudes ante lo bello y lo verdadero

II. Las actitudes ante lo amable y lo bello

Cuarta parte

CRÍTICA DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

1. LOS A PRIORI AFECTIVOS

I. La idea de un a priori afectivo

II. El a priori como cosmológico y como existencial

III. El significado de los a priori de la presencia y de la representación

2. EL CONOCIMIENTO A PRIORI DE LOS A PRIORI AFECTIVOS Y LA POSIBILIDAD DE UNA ESTÉTICA PURA

I. Las categorías afectivas

II. La validez de las categorías afectivas

III. La posibilidad de una estética pura

3. LA VERDAD DEL OBJETO ESTÉTICO

I. El objeto estético como verdadero

a) Dos primeros sentidos de la verdad estética

b) La verdad del contenido

c) La verdad de la expresión

II. Lo real iluminado por la estética

4. SIGNIFICACIÓN ONTOLÓGICA DE LA EXPERIENCIA ESTÉTICA

I. Justificación antropológica de la verdad estética

II. Perspectiva metafísica

NOTA BIBLIOGRÁFICA

Citació

Dufrenne, M. [Mikel] (2017). Fenomenología de la experiencia estética. Universitat de València.

Dufrenne, Mikel. Fenomenología de la experiencia estética. Universitat de València, 2017.

DUFRENNE, Mikel. Fenomenología de la experiencia estética. Valencia: Universitat de València, 2017. ISBN 978-84-9134-221-2.

Dufrenne, Mikel. Fenomenología de la experiencia estética. Valencia: Universitat de València; 2017. 530 p.

Copiar al portapapeles