Els llibres de Consells de la vila de Castelló IV

(1404-1410)

Vicent Royo Pérez i Vicent Garcia Edo, eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 75

ISBN: 978-84-9134-535-0

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2019

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 528

30,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest volum és la quarta aportació al projecte d’edició dels llibres de consells de la vila de Castelló de la Plana durant el període baixmedieval i comprèn els exercicis de 1404-1405, 1405-1406, 1408-1409 i 1409-1410. Aquests manuscrits compilen la informació relativa a la política municipal i l’estructura interna de cadascun d’ells consta de dues parts ben diferenciades. En primer lloc, hi ha les reunions del consell de la vila i les decisions preses per les autoritats locals en totes aquelles qüestions que afecten a la vida quotidiana dels veïns de Castelló, especialment aquells assumptes que tenen a veure amb la política fiscal, l’abastiment i les relacions amb la Corona i els seus oficials. En segon lloc, es registren els pagaments fets pel síndic i clavari de la vila en nom del consell durant l’exercici corresponent, un excel·lent testimoni de la gestió de la hisenda municipal.

Índex

Índex

Introducció

Els llibres de consells de començament del segle XV

El llibre de Consells de 1404-1405

El llibre de Consells de 1405-1406

El llibre de Consells de 1408-1409

El llibre de Consells de 1409-1410

Criteris de transcripció i edició

ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ

Llibre de Consells 1404-1405

Llibre de Consells 1405-1406

Llibre de Consells 1408-1409

Llibre de Consells 1409-1410

Índex antroponímic

Índex toponímic

Citació

Garcia Edo, V. [Vicent] & Royo Pérez, V. [Vicent ] (eds.) (2019). Els llibres de Consells de la vila de Castelló IV. (1404-1410). Universitat de València.

Garcia Edo, Vicent y Royo Pérez, Vicent (eds.). Els llibres de Consells de la vila de Castelló IV. (1404-1410). Universitat de València, 2019.

GARCIA EDO, Vicent y ROYO PÉREZ, Vicent (eds.). Els llibres de Consells de la vila de Castelló IV. (1404-1410). Valencia: Universitat de València, 2019. ISBN 978-84-9134-535-0.

Garcia Edo, Vicent y Royo Pérez, Vicent (eds.). Els llibres de Consells de la vila de Castelló IV. (1404-1410). Valencia: Universitat de València; 2019. 528 p.

Copiar al portapapeles