Els llibres de Consells de la vila de Castelló II

(1384-1390)

Enric Guinot, Pau Viciano eds.

Col·lecció: Fonts Històriques Valencianes, 70

ISBN: 978-84-9134-308-0

Matèria: història

Submatèries: història medieval

Idioma: català

Any ed.: 2018

Enquadernació: rústica

Format: 19 x 27 cm

Pàgines: 404

28,50 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Aquest volum és la segona aportació al projecte d’edició de les actes municipals o llibres de consells de la ciutat de Castelló a l’època baixmedieval i comprèn els manuscrits conservats dels exercicis de 1384-1385, 1385-1386, 1386-1387 i 1389-1390. Es tracta d’una documentació oficial dels municipis baixmedievals que en aquests anys sempre apareix dividida en dues parts. En la primera hi ha les actes municipals de les reunions del justícia, jurats i consellers de la vila al llarg del any, amb un contingut molt divers sobre acords presos, debats sobre la vida quotidiana a la vila, notícies d’esdeveniments com ara els funerals per la mort del rei Pere el Cerimoniós, i també sobre la gestió econòmica del municipi. La segona és la comptabilitat oficial del consell municipal durant l’any de la seua gestió, com a prova i garantia de la bona despesa pública feta pels oficials locals.

Índex

Índex

Estudi introductori

Introducció

Criteris de transcripció i edició

Bibliografia

ELS LLIBRES DE CONSELLS DE LA VILA DE CASTELLÓ

Llibre de Consells 1384-1385

Llibre de Consells 1385-1386

Llibre de Consells 1386-1387

Llibre de Consells 1389-1390

Índex antroponímic

Índex toponímic

Citació

Guinot Rodríguez, E. [Enric] & Viciano, P. [Pau ] (eds.) (2018). Els llibres de Consells de la vila de Castelló II. (1384-1390). Universitat de València.

Guinot Rodríguez, Enric y Viciano, Pau (eds.). Els llibres de Consells de la vila de Castelló II. (1384-1390). Universitat de València, 2018.

GUINOT RODRÍGUEZ, Enric y VICIANO, Pau (eds.). Els llibres de Consells de la vila de Castelló II. (1384-1390). Valencia: Universitat de València, 2018. ISBN 978-84-9134-308-0.

Guinot Rodríguez, Enric y Viciano, Pau (eds.). Els llibres de Consells de la vila de Castelló II. (1384-1390). Valencia: Universitat de València; 2018. 404 p.

Copiar al portapapeles