Product Documents

El reto energético

Gestionando el legado de Prometeo

Fernando Sapiña Navarro

Col·lecció: Sin Fronteras, 5

ISBN: 978-84-370-6405-5

Matèria: ciències

Submatèries: química

Idioma: castellà

Coeditor: Càtedra de Divulgació de la Ciència

Any ed.: 2006

Enquadernació: rústica

Format: 15 x 23 cm

Pàgines: 140 pp.

18,00 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

L'actual sistema energètic està basat en uns recursos no renovables, els combustibles fòssils, i el seu ús porta aparellada una sèrie de problemas, com l'augment de la concentració de diòxid de carboni en l'atmosfera. En aquest llibre s'analitza i s'explica quina serà la naturalesa d'un nou sistema energètic sostenible basat en fonts renovables. L'element central d'aquesta font d'energia del futur és l'hidrogen, que substituirà els combustibles derivats del petroli, enmmagatzemarà l'energia obtinguda de les fonts renovables intermitents i podrà convertir-se en electricitat en una pila de combustible. La transició dels actuals recursos no renovables a l'hidrogen no pot ser inmediata, i tant la Comissió Europea com els Estats Units estan planificant la millor forma de dur-la a terme. Mentrestant, a Islàndia han pres la iniciativa i, per a l'any 2030, seran la primera economia de l'hidrogen del món.

Índex

Índex

ÍNDICE

Presentación

Capítulo 1. Un problema: la necesidad de un nuevo sistema de producción de energía

La ciudad del carbón

La ciudad de los coches

La historia secreta del plomo

Calentamiento global

Problemas políticos y económicos

¿Se acaba el petróleo?

Un reto para el siglo XXI

Capítulo 2. Una visión: la economía del hidrógeno

Hidrógeno

Hidrógeno: producción

Hidrógeno: distribución y almacenamiento

Usos del hidrógeno en sistemas basados en una combustión convencional

Las pilas de combustible

Tipos de pilas de combustible

La seguridad del hidrógeno

Un experimento ambiental con hidrógeno

La economía del hidrógeno

Capítulo 3. De retos y obstáculos: hacia un sistema sostenible de producción de energía

La mejora de la calidad del aire de las ciudades

El secuestro del dióxido de carbono

La energía nuclear, ¿es la solución?

La cuestión de la sostenibilidad del suministro energético

Viabilidad de un sistema energético sostenible basado en energías renovables

Energía hidroeléctrica

Biomasa

Energía eólica

Energía solar fotovoltaica

La transición

Capítulo 4. El legado de Prometeo

Bibliografía

Citació

Sapiña Navarro, F. [Fernando] (2006). El reto energético. Gestionando el legado de Prometeo. Universitat de València.

Sapiña Navarro, Fernando. El reto energético. Gestionando el legado de Prometeo. Universitat de València, 2006.

SAPIÑA NAVARRO, Fernando. El reto energético. Gestionando el legado de Prometeo. Valencia: Universitat de València, 2006. ISBN 978-84-370-6405-5.

Sapiña Navarro, Fernando. El reto energético. Gestionando el legado de Prometeo. Valencia: Universitat de València; 2006. 140 p.

Copiar al portapapeles