Product Documents

Creatividad y comunicación persuasiva (2a ed.)

José M. Ricarte

Col·lecció: Aldea Global, 4

ISBN: 978-84-370-4211-4

Matèria: filologia

Submatèries: comunicaciò i traducció

Idioma: castellà

Coeditor: Universitat Autònoma de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat Pompeu Fabra

Any ed.: 1999

Enquadernació: rústica

Format: 16 x 24 cm

Pàgines: 234 pp.

17,43 €

Disponible en formato electrónico:

Sinopsi

Detalles

Anàlisi del pensament creatiu des de la perspectiva en la que comprendre i aprehendre el procés de creació és imprescindible per a totes aquelles persones que s'interessen per la comunicació persuasiva en i des de qualsevol tipus d'organització. Conèixer i dominar aquest procés els ajudarà -tant si són publicitaris com si no ho són- a superar prejudicis i inhibicions, a desenvolupar intel·ligentment la seua imaginació i a despertar una actitud favorable cap a la innovació. El contingut d'aquesta obra permetrà al lector accedir a uns plantejaments bàsics sobre l'apassionant món del pensament creador o productiu i la seua aplicació pràctica; la utilització de la capacitat creativa com eina per a resoldre problemes. Ambdues habilitats -pensament productiu i creativitat- resulten imprescindibles per a arribar als objectius de qualsevol tipus de comunicació organitzacional, ja siga empresarial o institucional.

Índex

Índex

Prólogo a la segunda edición

Agradecimientos

Introducción

Capítulo l. Crear es pensar

1.1 El arte de pensar.

1.2 Pensamiento creador y creatividad.

1.3 Pensamiento y cerebro.

1.4 Las líneas de investigación de la creatividad: sistematización. Ideas básicas

Capítulo 2. Naturaleza del proceso creativo

2.1 Naturaleza de la creatividad.

2.2 La noción de creatividad: creación y creatividad.

2.3 La creación de ideas al servicio de una comunicación persuasiva.

2.4 Naturaleza del proceso creativo en publicidad. Ideas básicas

Capítulo 3. La invención

3.1 Evolución y análisis histórico del proceso de creación.

3.2 Naturaleza del canon clásico de la inventio.

3.3 La visión clásica de la inspiración en el origen de las ideas.

3.4 Invención, inspiración, persuasión.

3.5 Doctrina española del ingenio. Ideas básicas

Capítulo 4. Retórica y comunicación persuasiva

4.1 Retórica y publicidad.

4.2 Las partes retóricas de la comunicación persuasiva.

4.3 Figuras retóricas.

4.4 Leyes y funciones retóricas del lenguaje publicitario. Ideas básicas

Capítulo 5. Comportamiento y personalidad creativa

5.1 La creatividad como característica personal, como producto y como proceso.

5.2 Comportamiento creativo y motivación.

5.3 Percepción y pensamiento creador.

5.4 Creatividad y desarrollo de la personalidad. Ideas básicas

Capítulo 6. La actitud creativa

6.1 Creatividad e inteligencia.

6.2 La actitud creativa.

6.3 La memoria.

6.4 La expresión de la creatividad.

6.5 Elementos de la creatividad. Ideas básicas

Capítulo 7. Aptitudes y capacidades creativas

7.1 Sistemas de pensamiento y modelos de inteligencia creativa.

7.2 Modelo tridimensional de estructura del intelecto según Guilford.

7.3 Interacción entre factores y capacidades del intelecto.

7.4 Aptitudes para la creación.

7.5 Capacidades creativas. Ideas básicas

Capítulo 8. Las fases del proceso de creación

8.1 La creatividad como proceso.

8.2 Las fases del proceso creativo.

8.3 Las fases del proceso creativo en publicidad. Ideas básicas

Capítulo 9. La solución de problemas

9.1 La creatividad y la solución de problemas.

9.2 Bloqueos perceptivos y bloqueos emocionales.

9.3 Metodología de la invención: programas y métodos creativos.

9.4 Preguntas, analogías, asociaciones de ideas, metáforas. Ideas básicas

Capítulo 10. Los métodos del pensamiento creador

10.1 El brainstorming como modelo de creación de ideas y como método pedagógico de formación y perfeccionamiento.

10.2 La sinéctica y la biónica.

10.3 Pensamiento vertical y pensamiento lateral. Ideas básicas

Capítulo 11. Modelos de ideación

11.1 Las etapas del proceso creativo según Alex F. Osborn.

11.2 El proceso de producción de ideas según J. W. Young: principios generales y etapas.

11.3 El método de bisociación de Koestler: las matrices como modelos de pensamiento.

11.4 Intuición, visualización, conceptualización. Ideas básicas

Capítulo 12. Creatividad y comunicación publicitaria

12.1 El proceso de creación como producto específico de la comunicación publicitaria.

12.2 Naturaleza del proceso creativo en publicidad: creatividad y proceso de creación publicitaria.

12.3 Principios metodológicos y efectos de la creación publicitaria.

12.4 La creación publicitaria: del problema a la solución.

12.5 Creatividad y comunicación persuasiva. Ideas básicas

Epílogo

Bibliografía

Índice de autores y de materias

Citació

Ricarte Bescós, J. M. [José M.] (1999). Creatividad y comunicación persuasiva (2a ed.). Universitat de València.

Ricarte Bescós, José M. Creatividad y comunicación persuasiva (2a ed.). Universitat de València, 1999.

RICARTE BESCÓS, José M. Creatividad y comunicación persuasiva (2a ed.). Valencia: Universitat de València, 1999. ISBN 978-84-370-4211-4.

Ricarte Bescós, José M. Creatividad y comunicación persuasiva (2a ed.). Valencia: Universitat de València; 1999. 234 p.

Copiar al portapapeles