Resultats de búsqueda per a 'al vent'

Elements 1 a 10 de un total de 30

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 • La eficacia territorial y temporal de las normas

  Els fenòmens de la globalització i l'acceleració de les relacions socieconòmiques estan afectant als ordenaments jurídics contemporanis i obliguen a actualitzar en uns casos o revisar en altres, els principis que regeixen la creació del Dret i la seua interpretació, execució i aplicació en l'espai i en el temps. Aquest llibre presenta aquest problema de forma breu però completa. Saber més
  19,00 €

  Veure els detalls

 • Relaciones Intergubernamentales: Estado-Comunidades Autónomas

  Fins al moment no existeix cap estudi sobre les relacions intergovernamentals verticals entre Estat i Comunitat Valenciana que abordi de manera integral tot aquest complex entramat. Aquesta obra, ofereix la possibilitat de clarificar i sistematitzar el marc de les relacions entre ambdues Administracions Saber més
  24,90 €

  Veure els detalls

 • Responsabilidad civil extracontractual en el derecho europeo

  Anàlisi del Reglament Roma II, un dels esdeveniments més rellevants en l'ordenació dels danys de naturalesa transfronterera en dècades, per tal de comprendre les soluciones conflictuals que ofereix, el seu funcionament en la pràctica, així com el seu paper integrador en vistes a la construcció d'un "Dret de la responsabilitat civil extracontractual en el dret europeu". Saber més
  49,82 €

  Veure els detalls

 • La justificación penal: balance y perspectivas

  Estudi que qüestiona l'existència o no d'una fonamentació genèrica de la justificació i el paper que ocupa cadascuna de les causes concretes previstes en la llei, l'exigència d'elements subjectius, anímics i de coneixements, les conseqüències de la seua absència i la relació existent entre les diverses causes genèriques i entre genèriques i específiques. Saber més
  39,90 €

  Veure els detalls

 • La discriminación de género en el acceso al mercado de trabajo

  Aquest llibre ofereix la possibilitat d'una nova tutela a la llum de la Llei Orgànica 3/2007 de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes. Estudi l'objectiu del qual no és només constatar la realitat d'una situació discriminatòria sinó, sobretot, proposar solucions per a una tutela legal més efectiva. Saber més
  29,90 €

  Veure els detalls

 • Tutela civil declarativa

  Les possibilitats de petició de l'actor en un procés civil de declaració són múltiples des de la perspectiva material. Processalment, tanmateix, es limiten a tres que es corresponen, tal com recull en l'actualitat l'article 5 de la LEC, amb les denominades accions merament declaratives, constitutives i de condemna. Saber més
  54,81 €

  Veure els detalls

 • Igualdad de trato en el derecho de sociedades

  Els problemes plantejats per la infracció del principi d'igualtat de tracte respecte als socis en l'àmbit del dret de societats estan presents quotidianament en la nostra jurisprudència i pràctica professional, tant en les societats capitalistes, com en les personalistes, les cooperatives i mútues, i també en les associacions. Saber més
  34,90 €

  Veure els detalls

 • La salud: intimidad y libertades informativas

  Què succeeix amb l'autoritat dels modes tradicionals occidentals del pensament en l'àmbit de la teoria postcolonial? Iain Chambers, a partir d'exemples extrets de la música, l'arquitectura, la filosofia i l'art, investiga moments de tensió, interrupcions que transformen la nostra percepció del món i posen a prova els límits del llenguatge, de l'art i de la tecnologia. Saber més
  25,00 €

  Veure els detalls

 • El acceso al empleo de los trabajadores extracomunitarios

  La instauració d'un mecanisme estable de canalització de mà d'obra estrangera continua apareixent com a fonament de l'última reforma del reglament d'estrangeria. La present monografia pretén facilitar una descripció clara dels procediments d'accés a l'ocupació, suggerir alternatives i presentar reflexions sobre la política migratòria espanyola. Saber més
  29,00 €

  Veure els detalls

 • La obligación de uso de la marca

  L'obligació de l'ús de la marca es va consolidar com a principi configurador del sistema de marques nacional amb la Llei de Marques del 1988, en la qual s'afavoria el manteniment pel seu titular de marques defensives, dificultant l'accés al registre de marques posteriors i aprofitant l'ocasió per a introduir millores de tècniques jurídiques i sistemàtiques. Saber més
  21,00 €

  Veure els detalls

Elements 1 a 10 de un total de 30

per pàgina

Pàgina:
 1. 1
 2. 2
 3. 3