Avances en la didáctica de las habilidades perceptivo-motrices y básicas

Una mirada vanguardista para su enseñanza-aprendizaje

Isaac Estevan Torres, Xavier García Massó, eds.

Col·lecció: Educació. Laboratori de Materials, 91

ISBN: 978-84-1118-272-0

Matèria: psicologia i ciències de l'educació

Submatèries: teoria i ensenyament, història de l'educació, pedagogia i didàctica

Idioma: castellà

Any ed.: 2023

Enquadernació: rústica

Format: 21 x 29,7 cm

Pàgines: 390

24,50 €

Sinopsi

Detalles

Amb l’objectiu d’explicar les bases de la docència de les habilitats motrius bàsiques, se’n descriuen els fonaments teòrics, científics i didàctics, així com propostes didàctiques avantguardistes aplicables a diferents entorns educatius i geogràfics. El text s’estructura en cinc parts que tracten: els conceptes relacionats amb la matèria, les teories de l’aprenentatge motor i els models pedagògics, consideracions científiques i didàctiques per a l’ensenyament de les habilitats motrius, l’avaluació i les aplicacions didàctiques per a fomentar-les. Encara que està orientat principalment a l’alumnat del Grau de Mestre i Mestra d’Educació Primària i Infantil, pot ser d’interès per a personal docent d’Educació Física en actiu i per a l’alumnat d’altres titulacions vinculades a aquesta disciplina.

Biografía

Isaac Estevan Torres  i Xavier García Massó  són professors titulars del Departament de Didàctica de l’Educació Física, Artística i Música de la Universitat de València. Tots dos són membres del Grup en Activitat Física i Promoció de la Salut (AFIPS) d’aquesta universitat. La seua docència està relacionada amb les línies d’investigació següents: 1) anàlisi del control motor i l'alfabetització motriu en edat infantil i adolescència, 2) estudi de l’entorn i la seua relació amb el manteniment d’estils de vida saludables i 3) aplicació de metodologies físicament actives per afavorir l’aprenentatge i desenvolupament motor de l’alumnat.

Índex

Índex

PARTE I: APROXIMACIÓN CONCEPTUAL A LAS HABILIDADES MOTRICES

CAPÍTULO 1. MOTRICIDAD Y PERCEPCIÓN

CAPÍTULO 2. HABILIDADES, DESTREZAS Y CAPACIDADES MOTRICES: UNA DELIMITACIÓN CONCEPTUAL

PARTE II: TEORÍAS DE APRENDIZAJE MOTOR Y MODELOS PEDAGÓGICOS

CAPÍTULO 3. TEORÍA DE SISTEMAS DINÁMICOS COMPLEJOS

CAPÍTULO 4: LOS MODELOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN FÍSICA. LA IMPORTANCIA DE LA ALFABETIZACIÓN MOTRIZ

CAPÍTULO 5: HIBRIDACIÓN DE MODELOS PEDAGÓGICOS EN EDUCACIÓN FÍSICA. PEDAGOGÍA NO LINEAL Y APRENDIZAJE COOPERATIVO PARA FAVORECER LA ALFABETIZACIÓN MOTRIZ DEL ALUMNADO

PARTE III: CONSIDERACIONES CIENTÍFICAS PARA LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES MOTRICES

CAPÍTULO 6: LAS TAREAS DOBLES TEORÍA Y SU APLICACIÓN EN EL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES PERCEPTIVO MOTRICES Y BÁSICAS

CAPÍTULO 7: EL CONDICIONAMIENTO OPERANTE EN EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES MOTRICES

CAPÍTULO 8: EL FOCO DE ATENCIÓN EN EL APRENDIZAJE DE LAS HABILIDADES MOTRICES

CAPÍTULO 9: FEEDBACK EN LA ENSEÑANZA DE LAS HABILIDADES MOTRICES

PARTE IV. EVALUCIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES

CAPÍTULO 10: ENFOQUES DE MEDICIÓN DE LA COMPETENCIA MOTRIZ

CAPÍTULO 11: LA EVALUACIÓN DE LAS HABILIDADES MOTRICES EN EDUCACIÓN FÍSICA. UNA VISIÓN INTEGRADORA

CAPÍTULO 12: LA OBSERVACIÓN SISTEMÁTICA EN EL TIEMPO DE RECREO: UNA OPORTUNIDAD PARA ANALIZAR EL CONTEXTO EN EL QUE SE MANIFIESTAN LAS HABILIDADES MOTRICES EN EDUCACIÓN INFANTIL

PARTE V: APLICACIONES DIDÁCTICAS PARA EL FOMENTO DE LAS HABILIDADES MOTRICES

CAPÍTULO 13: LA CREATIVIDAD EN LOS JUEGOS MOTRICES: UNA

APROXIMACIÓN PRÁCTICA EN 3º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CAPÍTULO 14: APRENDIENDO A SALVAR VIDAS: UNA PROPUESTA DIDÁCTICA PARA LA ENSEÑANZA DE PRIMEROS AUXILIOS A TRAVÉS DEL DESARROLLO DE HABILIDADES LOCOMOTRICES

CAPÍTULO 15: LA ATENCIÓN A LAS NECESIDADES DEL ALUMNADO EN LAS HABILIDADES MOTRICES. PROPUESTAS DE ACTUACIÓN Y ADAPTACIONES EN EDUCACIÓN FÍSICA

CAPÍTULO 16: APRENDIZAJE COOPERATIVO A TRAVÉS DE LOS RETOS COOPERATIVOS: PROPUESTA DE UNIDAD DIDÁCTICA PARA 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CAPÍTULO 17: EL SPIKEBALL: UNA APROXIMACIÓN PRÁCTICA EN 5º DE EDUCACIÓN PRIMARIA

CAPÍTULO 18: ESTILO ACTITUDINAL Y EVALUACIÓN POR ROLES EN EDUCACIÓN FÍSICA: PLANTEAMIENTO DE UNA PROPUESTA DIDÁCTICA CON ALTA IMPLICACIÓN COGNITIVA

Citació

AA.VV. (2023). Avances en la didáctica de las habilidades perceptivo-motrices y básicas. Una mirada vanguardista para su enseñanza-aprendizaje. Universitat de València.

AA.VV. Avances en la didáctica de las habilidades perceptivo-motrices y básicas. Una mirada vanguardista para su enseñanza-aprendizaje. Universitat de València, 2023.

AA.VV. Avances en la didáctica de las habilidades perceptivo-motrices y básicas. Una mirada vanguardista para su enseñanza-aprendizaje. Valencia: Universitat de València, 2023. ISBN 978-84-1118-272-0.

AA.VV. Avances en la didáctica de las habilidades perceptivo-motrices y básicas. Una mirada vanguardista para su enseñanza-aprendizaje. Valencia: Universitat de València; 2023. 390 p.

Copiar al portapapeles