Agricultura periurbana y planificación territorial

De la protección al proyecto agrourbano

Carolina Yacamán Ochoa, Esther Sanz Sanz, Rafael Mata Olmo

Col·lecció: Desarrollo Territorial, 22

ISBN: 978-84-9134-609-8

Matèria: geografia

Idioma: castellà

Coeditor: Instituto Interuniversitario de Desarrollo Local

Any ed.: 2020

Enquadernació: rústica

Format: 23,5 x 15,5 cm

Pàgines: 374

21,50 €

Disponible en formato electrónico:

Disponible en accés obert:

Sinopsi

Detalles

L’agricultura periurbana està adquirint en els últims temps un gran interès analític i prospectiu en el marc de les renovades polítiques agroalimentàries i de planificació territorial. Per a enfortir el seu paper com a proveïdora d’aliments de qualitat i proximitat, es requereix un coneixement més profund d’aquest tipus peculiar d’agricultura a la llum d’un marc teòric renovat que done suport a l’acció pública per a garantir-ne la viabilitat econòmica i assegurar-ne el caràcter multifuncional i la territorialitat. Des d’aquesta perspectiva, el llibre aporta un panorama actualitzat de la conceptuació de l’agricultura periurbana i una revisió profunda de la trajectòria de l’ordenació dels espais agraris periurbans en el camí cap a la formulació de l’anomenat projecte agrourbà. Al costat de l’estudi de determinades figures i instruments, com ara els parcs agraris, per tal de gestionar-los i revitalitzar-los, el llibre aporta una síntesi de l’experiència francesa en la defensa i activació de l’agricultura periurbana i l’estudi del recent Pla de l’Horta de València. L'obra proporciona també una proposta metodològica innovadora per a caracteritzar l’agricultura periurbana, aplicada a la regió urbana de Madrid, com a eina per a una planificació territorial compromesa.

Índex

Índex

Presentación

Siglas y abreviaturas

CAPÍTULO 1. La agricultura en contextos periurbanos

1. Un nuevo contexto para la defensa y activación de la agricultura periurbana

2. Del productivismo agrario al enfoque territorialista a través de la multifuncionalidad

3. Sobre la definición de la agricultura periurbana

4. Delimitación y caracterización de la agricultura periur­bana

CAPÍTULO 2. Evolución de los paradigmas de ordenación de los espacios agrarios en contextos metropolitanos

1 La ordenación del territorio en relación con los espacios agrarios

2. Crisis del urbanismo y ordenación del territorio

3. El enfoque territorialista de la ordenación del territorio

4. Estrategias de buen gobierno territorial para afrontar un nuevo paradigma agrourbano

5. La preservación de la agricultura en las áreas metropoli­tanas. El caso español

6. La agricultura, el alimento y el paisaje como bien público

CAPÍTULO 3. Una geografía de la alimentación. El proyecto agrourbano

1. Nueva geografía de la alimentación urbana

2. El proyecto agrourbano

CAPÍTULO 4. Instrumentos para la conservación de los espa­cios agrarios periurbanos y sus paisajes

1. El parque agrario, herramienta para la gestión integral de la agricultura periurbana y sus paisajes

2. La infraestructura verde, un instrumento renovador para mejorar la conectividad ecológica y territorial de los espacios agrarios periurbanos

3. La custodia del territorio. Conservación y gestión terri­torial de la agricultura desde la sociedad civil

CAPÍTULO 5. Experiencias de proyectos agrourbanos

1. La ordenación de la agricultura periurbana en Francia

2. Preservación y activación de la Huerta de Valencia

CAPÍTULO 6. La identificación y caracterización de la agricultu­ra periurbana. Aplicación en el área metropolitana de Madrid

1. El paisaje como herramienta o instrumento analítico

2. De las «unités agro-physionomiques» a las unidades es­paciales

3. Componentes y fuerzas motrices de la agricultura periur­bana

4. Material y métodos. Las USAPU

5. Resultados

6. Recomendaciones para la ordenación urbanística muni­cipal

7. Aportaciones de la metodología para la gobernanza de la agricultura periurbana

CAPÍTULO 7. Conclusiones

Lista de tablas

Lista de figuras

Bibliografía

Citació

Yacamán Ochoa, C. [Carolina] & Sanz Sanz, E. [Esther] & Mata Olmo, R. [Rafael] (2020). Agricultura periurbana y planificación territorial. De la protección al proyecto agrourbano. Universitat de València.

Yacamán Ochoa, Carolina y Sanz Sanz, Esther y Mata Olmo, Rafael. Agricultura periurbana y planificación territorial. De la protección al proyecto agrourbano. Universitat de València, 2020.

YACAMÁN OCHOA, Carolina y SANZ SANZ, Esther y MATA OLMO, Rafael. Agricultura periurbana y planificación territorial. De la protección al proyecto agrourbano. Valencia: Universitat de València, 2020. ISBN 978-84-9134-609-8.

Yacamán Ochoa, Carolina y Sanz Sanz, Esther y Mata Olmo, Rafael. Agricultura periurbana y planificación territorial. De la protección al proyecto agrourbano. Valencia: Universitat de València; 2020. 374 p.

Copiar al portapapeles